Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 120  >  Aktuelni tekst

Duktalna ehografija u komparaciji sa drugim imaging metodama u dijagnostici oboljenja dojki

Objavio   /  

Mr sci dr Kovač Radomir, radiolog

Dojke su parne egzokrine zlijezde na prednjoj strani grudnog koša između III i VII rebra, na sredini između grudne kosti i pazuha. Poluloptastog su ili kupastog oblika uz odstupanja koja su najčešće genetski ili rasno uslovljena. Svojom bazom leže na fasci velikog grudnog mišića sa kojom je povezana rastresitim vezivnim tkivom, zbog čega je izrazito pokretna.
Žljijezda je podijeljena u 15-20 glandularnih jedinica – lobula koji „plivaju” u volumenu masnog tkiva, a svaki ima duktalno ušće kojim završava na rubu mamile…

Za  ovaj pregled  potrebne  su sonde najmanje 65mm a bolje duže sa visoko  frekventnim sondama. Ispitivanje  lobus  po lobus  je metoda  izbora. I pored očiglednih prednosti duktalne  ehografije nad konvencionalnom i uopšte kao metode izbora, u poređenu  sa drugim metodama činjenica je da ona nije  zaživjela u praksi  u onom  stepenu koje su njene stvarne vrijednosti.

Moze se zaključiti da ultrazvučna  dijagnostika  oboljenja dojki, prije svega kancera, još uvijek nema mjesto koje  joj po svojim  mogućnostima  pripada. Duktalna  ehografija, koja  zbog svoga anatomskog  pristupa znatno nadmašuje mogćcnosti konvencionalne  ehografije,  takođe je malo  zastupljena u praksi. Duktalna  ehografija ima bolje  dijagnosticke  rezultate   od
mamografije u svim aspektima, posebno kod  malih (minimalnih)  karcinoma  dojki.
Duktalna  ehografija  kao  ultrazvučna  metoda  nije  štetna po  zdravlje. Ipak, danas mamografija zauzima značajno  mjesto  u dijagnostici oboljenja dojki zbog:
1. Inercije, odnosno teškog  mijenjanja  misljenja o mamografiji kao „zlatnom  standardu” formiranom kod ljekara jos  osamdesetih  godina.
2. Mamografija  daje globalni  pristup  promjenama dojki prihvatljiviji  hirurzima.
3. Mamografija zbog svoje  brzine, cijene  i  manjeg angazovanja ljekara ima  prednosti  u skriningu.
4. Duktalna  ehografija  traži  dobro  obučenog  ljekara i vrijeme kojeg  često nema dovoljno
u svakodnevnoj  rutinskoj  praksi.
5. Proizvođači  ultrazvučne  opreme za sada nemaju  dobru  ponudu linearnih  sondi
odgovarajuce  dužine  i  frekvencije (npr.   90mm  i  15Mhz ).
Bolja  ponuda sondi poboljšala bi  i konvecionalni ultrazvučni pregled, što  bi  bilo značajno
za ljekare koji ne usvajaju duktalnu  metodu. Ultrazvučna  dijgnostika  dojki  će  i  dalje  napredovati i naći svoje  pravo  mjesto u  dijagnostici oboljenja dojki. Duktalna  ehografija  će  uz  savršeniju  opremu povećati  svoje prednosti. Mamografija  će još  uvijek  zadržati  svoje  mjesto  u skriningu dojki iako  i pored svih relativizacija izloženost  jonizantnim  zracima čini  trajno  njeno slabo  mjesto.

Mr sci dr Kovač Radomir, radiolog

Strana: 1 2

    Štampaj       Email
 • Published: 104 days ago on April 6, 2019
 • Objavio:
 • Last Modified: April 6, 2019 @ 4:18 pm
 • Filed Under: izdanje br. 120
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center