Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 117  >  Aktuelni tekst

Vlada Crne Gore usvojila Predlog zakona o apotekarskoj djelatnosti

Objavio   /  

Obavljanje apotekarske djelatnosti se prvi put uređuje posebnim zakonom u Crnoj Gori, cijeneći značaj snabdijevanja građana kvalitetnim, bezbjednim i efikasnim ljekovima i medicinskim sredstvima.
U tom smislu, i predlaže se obavljanje apotekarske djelatnosti u skladu sa načelima poštovanja ljudskih prava, pravičnosti, dostupnosti, kontinuiranosti, stalnog unapređenja kvaliteta i bezbjednosti i efikasnosti, kao i u skladu sa principima Dobre apotekarske prakse.
Apotekarska djelatnost, kao dio zdrvstvene zaštite, obavlja se u apoteci, na primarnom, sekundarnom, odnosno tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a njen osnivač može da bude država, jedinica lokalne samouprave, domaće i strano pravno i fizičko lice…

Obavljanje apotekarske djelatnosti se prvi put uređuje posebnim zakonom u Crnoj Gori, cijeneći značaj snabdijevanja građana kvalitetnim, bezbjednim i efikasnim ljekovima i medicinskim sredstvima.

U tom smislu, i predlaže se obavljanje apotekarske djelatnosti u skladu sa načelima poštovanja ljudskih prava, pravičnosti, dostupnosti, kontinuiranosti, stalnog unapređenja kvaliteta i bezbjednosti i efikasnosti, kao i u skladu sa principima Dobre apotekarske prakse.

Apotekarska djelatnost, kao dio zdrvstvene zaštite, obavlja se u apoteci, na primarnom, sekundarnom, odnosno tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a njen osnivač može da bude država, jedinica lokalne samouprave, domaće i strano pravno i fizičko lice.

Apoteka mora da ispunjava uslove u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme propisane zakonom i da ima rješenje Ministarstva zdravlja, kojim se potvrđuje ispunjenost ovih uslova.

Apoteka može da ima i više organizacionih djelova i ono što je važno jeste da svi moraju da imaju farmaceuta koji je odgovoran za zakonitost rada apoteke, odnosno njenog organizacionog dijela i obavljanje apotekarske djelatnosti u skladu sa zakonom. Tako, apoteka, u okviru propisanog radnog vremena, pruža apotekarsku djelatnost radom u jednoj, dvije ili više smjena i dvokratnim radnim vremenom, uz neprekidno prisustvo farmaceuta.

Takođe, propisano je da određene poslove, u skladu sa stručnim kvalifikacijama može da obavlja i farmaceutski tehničar, ali uz prisustvo farmaceuta.

U obavljanju apotekarske djelatnosti farmaceutskom tehničaru je zabranjeno da samostalno izdaje ljekove i izrađuje galenske, odnosno magistralne ljekove, odnosno da uopste obavlja apotekarsku djelatnost bez prisustva farmaceuta.

Zakonom se propisuju i zabrane koje se odnose na promet određenih ljekova i medicinskih sredstava u apoteci, u cilju zaštite života i zdravlja građana, kao i slučajevi kada farmaceut građaninu ne mora da izda, odnosno proda ljek ili medicinsko sredstvo, a sve u interesu života i zdravlja samog građanina. Pa tako, zabrane se, između ostalog, odnose na: izdavanje lijeka bez recepta ukoliko je njegov režim izdavanja na recept, promet ljekova i medicinskih sredstava na malo koji nijesu obilježeni u skladu sa zakonom kojim su uređeni ljekovi, promet ljekova kojima je utvrđena oštećenost ili neispravnost u pogledu kvaliteta, odnosno bezbjednosti, promet putem interneta i pošte.

Tokom obavljanja apotekarske djelatnosti farmaceut građaninu NE MORA da izda, odnosno proda ljek ili medicinsko sredstvo:

1) u slučaju neispravne ili nepotpune medicinske dokumentacije;

2) u slučaju prijetnje ili nasilnog ponašanja građanina; i

3) za koji stručno procijeni da bi moglo ugroziti zdravlje građanina.

Prilikom pripreme zakona o apotekarskoj djelatnosti imali smo ekspertsku podršku Svjetske zdravstvene organizacije. U tom procesu učestvovali su eksperti iz Slovenije, Hrvatske i Malte. Takođe, razmatrane su i preporuke Evropske i Međunarodne federacije i udruženja farmaceuta.

Dodatno, od strane domaće javnosti, imali smo i podršku Farmaceutske komore.

        Podgorica 27.12.2018.g.

                                                                               PR služba Ministarstva zdravlja

    Štampaj       Email
 • Published: 8 days ago on Januar 11, 2019
 • Objavio:
 • Last Modified: Januar 11, 2019 @ 12:53 am
 • Filed Under: izdanje br. 117
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center