Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 116  >  Aktuelni tekst

Kounisov sindrom

Objavio   /  

Dr med. Vasilije V. Bošković
Klinički centar Crne Gore

Kounisov sindrom predstavlja akutni koronarni sindrom (ACS) povezan sa alergijskom reakcijom u kojoj akutni inflamatorni medijatori dovode do spazma koronarnih arterija s erozijom i rupturom ateromatoznog plaka. Kounisov sindrom tipa II jeste pojava akutnog koronarnog sindroma s aktivacijom međusobno povezanih upalnih ćelija u alergijskoj preosjetljivosti anafilaktičkog ili anafilaktoidnog tipa. Prvi su ga opisali 1991. godine Kounis i Zafras. Označen je kao “alergijski infarkt miokarda”. Ovaj sindrom na osnovu promjena na koronarnim arterijama ima tri varijante…

(Akutni infarkt miokarda uzrokovan alergijskom reakcijom)

Kounisov sindrom predstavlja akutni koronarni sindrom (ACS)  povezan sa alergijskom reakcijom  u kojoj akutni inflamatorni  medijatori dovode do spazma koronarnih arterija s erozijom i rupturom ateromatoznog plaka. Kounisov sindrom tipa II jeste pojava akutnog koronarnog sindroma s aktivacijom međusobno povezanih upalnih ćelija u alergijskoj preosjetljivosti anafilaktičkog ili anafilaktoidnog tipa.   Prvi su ga opisali 1991. godine Kounis i Zafras. Označen je kao  “alergijski infarkt miokarda”. Ovaj sindrom na osnovu promjena na koronarnim arterijama ima tri varijante. Tip I – koronarne  arterije su glatke bez  patoloških promjena; Tip II – na terenu već postojećih  aterosklerotskih promjena (najčešći tip, odnosi se na 70% oboljelih); Tip III – restenoza, stenoza u stentu.

Kao komplikaciju akutne alergijske reakcije značajan broj pacijenata tokom epizode anafilakse ima  srčane promjene. Akutni koronarni sindrom u anafilaksiji posebno je stanje koje se  manifestuje  bolom  u prsima pri čemu se mogu registrovati EKG promjene i hipotenzija.

Prikazaćemo EKG pacijenta koji se 24 sata  nakon uboda stršljena i ordinirane terapije  (antihistaminici H1 i H2 receptora, kortikosteroidi, preparati kalcijuma, infuzioni rastvori i druga simptomatska terapija) javlja zbog bola u grudima.

kounisov sindromEKG zapis na prijemu  (slika 1) -  sinusni ritam, fr 84/ min, ST  elevacija od  V1 do V5 i depresija ST segmenta   u D1, aVL do 1 mm. Promjene na EKG-u praćene su porastom markera kardijalne mionekroze.

Pola sata  nakon registrovanja STEMI infarkta ordinirana je trombolitička terapija. Tri sata kasnije dolazi do stabilizacije opšteg stanja i postupno do regresije elevacije ST-segmenta na EKG-u (slika2- prekordijalni odvodi).

Anafilaktičke reakcije nakon uboda različitih insekata mogu izazvati kardiovaskularne promjene koje uključuju i akutni infarkt miokarda čak i kod bolesnika s patološki neizmijenjenim koronarnim arterijama. Nakon uboda otrov insekata (npr. stršljena) vrlo brzo ulazi u cirkulaciju, a za nekoliko minuta reaguje sa specifičnim IgE-antitijelima vezanim za mastocite iz kojih se oslobađaju medijatori inflamacije.  Oslobađa se histamin, ali se pojačano luče i  ostali: bradikinin, serotonin, fosfolipaza,  faktor aktivacije trombocita, dopamin  i drugi koji dovode do supkutanog edema, edema mukoze, povećane kapilarne permeabilnosti, vazodilatacije što dovodi do hipotenzije i gubitka svijesti ali i  postoji velika mogućnost nastanka teških sistemskih reakcija pri svakom sledećem ubodu. Akutni infarkt miokarda poslije uboda stršljena izuzetno je rijetka pojava. Najčešće se javi kod onih koji imaju verifikovanu ishemijsku bolest srca ili su opservirani ranije zbog anginoznih tegoba.

Za adekvatan tretman alergijske reakcije sa simptomima kardiovaskularnog i respiratornog sistema potrebno je sprovesti kontinuirani  monitoring vitalnih parametara jer je teška alergijska reakcija vrlo dinamičan proces koji može ugroziti život. Ti pacijenti moraju biti liječeni kortikosteroidima, antihistaminicima, oksigenoterapijom, antiagregacionim ljekovima i drugom terapijom  u skladu sa kliničkom slikom. U terapiji Kounisovog sindroma preporučuje se kombinacija H1 i H2-antihistaminika jer utiče na ekspresiju faktora povezanih sa formiranjem tromba i inflamacijom ali i zbog protektivnog učinka na gastrointestinalna  krvarenja usljed primjene antitrombocitne i druge  terapije.

Za alergijske reakcije  poslije uboda insekata potrebno je na vrijeme pomisliti na akutni koronarni sindrom ako bolesnici imaju bol u grudima i hemodinamski poremećaj, jer se ova stanja rijetko događaju, a zahtijevaju dodatnu dijagnostiku i odgovarajuće liječenje.

Literatura – Časopis Udruženja kardiologa Srbije, Srce i krvni sudovi, 2015. godina

Dr med. Vasilije V. Bošković
Klinički centar Crne Gore

    Štampaj       Email
 • Published: 40 days ago on Decembar 9, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: Decembar 9, 2018 @ 6:36 pm
 • Filed Under: izdanje br. 116
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center