Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 116  >  Aktuelni tekst

Homeopatija, umjetnost ili nauka

Objavio   /  

Ljiljana Krgović, dipl. hem, dipl. homeopata

Homeopatija postoji već oko dvesta godina. Formulisao je njemački ljekar, hemičar i poliglota Samuel Hahnemann 1796. godine. Princip liječenja sličnog sličnim zagovarao je još Hipokrat, petsto godina prije naše ere, ali je to tokom narednih vjekova palo u zaborav. Paracelzus je prihvatio i ovaj način liječenja ljudi, ali tek Hahnemann ponovo otkriva princip homeopatskog liječenja, verbalizuje ga i naučnim metodom, tj. eksperimentom, dovodi u ravnopravan odnos sa galenskom medicinom. Simili similibus curentour (slično se sličnim liječi ) postaje osnovni princip homeopatije…

VII Sajam medicine

Mortar and Pestle with Fresh Herbs over WhiteHomeopatija postoji već oko dvesta godina. Formulisao je njemački ljekar, hemičar i poliglota Samuel Hahnemann 1796. godine. Princip liječenja sličnog sličnim zagovarao je još Hipokrat, petsto godina prije naše ere, ali je to tokom narednih vjekova palo u zaborav. Paracelzus je prihvatio i ovaj način liječenja ljudi, ali tek Hahnemann ponovo otkriva princip homeopatskog liječenja, verbalizuje ga i naučnim metodom, tj. eksperimentom, dovodi u ravnopravan odnos sa galenskom medicinom. Simili similibus curentour (slično se sličnim liječi ) postaje osnovni princip homeopatije.

Kako se objašnjava to da se „slično sličnim liječi“?

Prizovimo u pomoć Aristotela i njegovu definiciju dramske forme tragedija. Tragedija je kako reče Aristotel, snaga koja buđenjem sažaljenja, straha i užasa čisti um od istih i sl. strasti to jest, smanjuje ih na pravu mjeru, uz nekakvu vrstu užitka pri čitanju ili gledanju dobrih imitacija takvih strasti. Ni priroda ne oskudijeva u sredstvima koja potkrepljuje Aristotelove tvrdnje, jer kada se radi o tijelu, stvari obojene melanholijom koriste se protiv melanholije, kiseline protiv kiselina, so za uklanjanje slanih tjelesnih tečnosti. (Džon Milton u svom djelu Samson Borac). Govorilo se da otrov liječi otrov, Hipokrat je izložio ovaj princip riječima „SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR “Slično se liječi sličnim“

Da li je homeopatija nauka?

Džejms Tejler Kent, američki ljekar koji je zapamćen kao preteča moderne homeopatije, u svom djelu „Filozofija homeopatije“ kaže  „iako je homeopatija savršena nauka, njena istina je samo djelimično poznata. Istina pripada Bogu, a znanje pripada ljudima. Proći će još dosta vremena dok ljekari ne postanu pravi majstori znanja“ (1979, str.242, prvo izdanje1900). Nije prošlo dugo, naučna saznanja koja su obilježila XX vijek, iz oblasti fizike, hemije, fizičke hemije, molekularne biologije, omogućila su najnovija razmatranja  koja  pokazuju da fizička priroda materije nestaje na subatomskom nivou, neka od njih su: Plank – otkrića elementarnog kvanta energije, Ajnštajn – kvantna fizika, teorija polja Luis de Brolji -3D Stojeći talasi, Rabi -NMR u molekulskim spinovima, Blok i Parsel - magnetna priroda nukleusa, Basov i Prohorov - pronalazak  Masera – Lasera Prigožin - o “rasutim strukturama” Bert Sakman i Ervin Neher – metoda detekcije vrlo malih električnih struja koje prolaze kroz ćelijske membrane, teorija struna,  o biofotonima.

Na neki način čvrsto stanje fizičke materije je iluzija. Nova istraživanja pokazuju da su ljudska bića mreža kompleksnih energetskih polja koja su u vezi sa fizičkim/ćelijskim sistemima. Ta virtualna energetska polja nazivaju “duhom iz mašine” i treba da doprinesu boljem shvatanju jezika tijela/uma/duha koji je oduvijek bio osnov holističkog pristupa zdravlju.

Izaziva divljenje što je Samuel Haneman 200 godina ranije uočio korelaciju duha i materije: „Kod zdravog čovjeka duhovna vitalna sila je dinamika koja oživljava materijalno tijelo i koja vlada s neograničenim ovlašćenjima, držeći sve djelove organizma u jednoj čudesnoj, skladnoj, vitalnoj funkcionalnosti, i što se tiče čulnih osjećanja i što se tiče funkcija, tako da unutrašnji duh, obdaren razumom, može slobodno koristiti taj živi, zdravi instrument za postizanje viših ciljeva postojanja“

Istančanim osjećajem stvarnosti u istom duhu Rabindranat Tagora je napisao:

„Učinio si me beskrajnim,

Takvo je tvoje zadovoljstvo,

Ovu frulicu od trske

Nosiš po brdima i dolinama

I duvaš u nj

Melodije vječno nove.

Ovaj krhki sud

Prazniš uvijek iznova

I puniš uvijek iznova,

Uvijek novim životom

Oba citata odražavaju istu ideju: čovjekov organizam je samo instrument duha. Taj instrument možemo koristiti u potpunosti, kad nema blokada. Bolest podrazumijeva blokadu njegovog funkcionisanja. Dobra frulica je čista, i može da proizvodi melodiju koja odgovara ma kojoj situaciji. Bolešću bi se kod frulice moglo smatrati zapušenje nekih rupa pa može da proizvodi samo jedan ili dva tona. Frulica koja je bolesna prinuđena je da igra ulogu pištaljke.

Kako vratiti sposobnost sviranja čudesnih melodija života. Sve integrativne (ili kako ih često imenuju, alternativne, tradicionalne) medicinske metode, među njima i homeopatija, imaju dva zajednička polazišta kao odgovor na ovo pitanje: princip holizma i princip vitalne sile.

Princip holizma

Svaki čovjek kao jedinstvena cjelina posjeduje prirodni regulacioni mehanizam, koji ga održava u stanju pripodne dinamičke ravnoteže – homeostaze. Polazno holističko stanovište je da  bolest nije izolovan problem, već posljedica ukupnog fizičkog, mentalnog i emocionalnog stanja organizma.

Haneman je smatrao da simptomi bolesti predstavljaju znak da se organizam bori protiv bolesti  i pokušava da uspostavi prirodnu ravnotežu. Otuda ljekar ne treba da traži način za suzbijanje simptoma bolesti, već da koristi oblik liječenja koji pomaže pacijentu da se odbrani, tj. slijedi pravac vitalne sile.

Strana: 1 2 3

    Štampaj       Email
 • Published: 40 days ago on Decembar 9, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: Decembar 10, 2018 @ 12:02 am
 • Filed Under: izdanje br. 116
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center