Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 116  >  Aktuelni tekst

Akutni infarkt miokarda poslije uboda pčele ili ose

Objavio   /  

Prim. dr Sabahudin Pupović, spec. interne medicine
Zavod za hitnu medicinsku pomoć CG – Jedinica Plav

Dvadeset do šezdeset posto srčanih udara koji se završe sa smrtnim ishodom ostane neprepoznato. Približno polovina od njih su nijemi infarkti, a druga polovina bolesnika ima simptome koji nijesu pravilno prepoznati. Nijemi infarkti se najčešće javljaju kod osoba koje imaju šećernu bolest i povišen krvni pritisak. Akutni infarkt miokarda može da se razvije u toku alergijske reakcije na ubod pčele ili ose, kao posljedica oslobađanja medijatora poslije uboda, ili kao posljedica našeg terapijskog pristupa. Alergija je rekcija preosjetljivosti organizma ili organa na ponovno unošenje antigena, reakcija koja se odigrava kao posljedica susreta antigena sa prethodno stvorenim antitijelima. Akutni infarkt miokarda je izumiranje dijela srčanog mišića zbog naglog prestanka cirkulacije kroz neki krvni sud koji ishranjuje srce…

pcelaDvadeset do šezdeset posto srčanih udara koji se završe sa smrtnim ishodom ostane neprepoznato. Približno polovina od njih su nijemi infarkti, a druga polovina bolesnika ima simptome koji nijesu pravilno prepoznati. Nijemi infarkti se najčešće javljaju kod osoba koje imaju šećernu bolest i povišen krvni pritisak. Akutni infarkt miokarda može da se razvije u toku alergijske reakcije na ubod pčele ili ose, kao posljedica oslobađanja medijatora poslije uboda, ili kao posljedica našeg terapijskog pristupa. Alergija je rekcija preosjetljivosti organizma ili organa na ponovno unošenje antigena, reakcija koja se odigrava kao posljedica susreta antigena sa prethodno stvorenim antitijelima. Akutni infarkt miokarda je izumiranje dijela srčanog mišića zbog naglog prestanka cirkulacije kroz neki krvni sud koji ishranjuje srce.

Uprkos velikom tehnološkom napretku interne medicine i medicine uopšte, osnovi postupanja ljekara kod teško pogođenih bolesnika su i dalje anamneza i klinička slika. Procjena kliničke slike kod anafilaktičke reakcije je posebno teška, jer kod anafilaksije ona može da bude veoma raznolika. Kod uboda pčele ili ose na osnovu anamneze i kliničke slike može da se javi edem glotisa i sistemska alergija sa prevashodno plućnom simptomatologijom. Protiv sistemske alergije može da govori protok vremena od uboda insekta do pojave teškoća sa disanjem. Zbog odsustva bola u grudima i oslanjanja na monitorski nalaz, najčešće se kod uboda insekata rutinski EKG ne radi.

Ubod ose ili pčele može i kod normalnih koronarnih arterija da izazove AIM. Njihov otrov (venom) sadrži vazoaktivne materije, zapaljenske i trombogene peptide (histamin, bradikinin, tromboksan, serotonin, leukotriene) i alergogene peptide (fosfolipaze, hijaluronidaze, kisele fosfotaze). Alergogeni proteini izazivaju oslobađanje endogenih medijatora zapaljenja, koji zajedno sa materijama u otrovu mogu da izazovu spazam koronarnih arterija, uz ubrzanu agregaciju trombocita (adrenalin, serotonin, bradikinin, leukotriene, tromboksan) takođe i trombozu.

Laboratorijskim eksperimentima je dokazana direktna uzročna veza između anafilaktičke reakcije i ishemije miokarda, koja je bila nezavisna od hipoksije u sklopu stanja šoka. Adrenalin kojeg koristimo za liječenje sistemskih alergijskih reakcija, dodatno pojačava spazam a samim tim i potrebu srčanog mišića za kiseonikom.

Posebni faktori rizika za razvoj akutnog koronarnog sindroma su šećerna bolest, povišen krvni pritisak i okluzivna bolest perifernih arterija. Na sve ovo treba misliti, bez obzira što su podaci iz literature za ovakve primjere šturi, oni se u praksi vjerovatno češće dešavaju. Posebno ubodi pčela i osa u predjelu glave i usta daju veću vjerovatnost srčanih komplikacija, jer klinička slika prijetećeg ili nastupajućeg edema gornjih disajnih puteva može da nas zavede i da nam oteža definitivnu dijagnozu. Posebno kod osoba sa velikim faktorom rizika trebamo biti obazrivi kada dajemo adrenalin.

Prim. dr Sabahudin Pupović, spec. interne medicine
Zavod za hitnu medicinsku pomoć CG – Jedinica Plav

    Štampaj       Email
 • Published: 40 days ago on Decembar 9, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: Decembar 9, 2018 @ 11:35 pm
 • Filed Under: izdanje br. 116
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center