Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 115  >  Aktuelni tekst

Oštećenja sluha kod djece

Objavio   /  

Dr Sanja Čizmović, spec. pedijatar
Opšta bolnica Nikšić

Sve svjetske statistike pokazuju da jedno do troje novorođenčadi na 1000 novorođenih ima urođeno oštećenje sluha. Kod prijevremeno rođene djece taj broj je znatno veći, čak troje na 100. Sluh utiče na razvoj govora, jezika i intelekta.
Kako čujemo? Zvuk putuje kroz vazduh, dolazi do ušne školjke, potom kroz ušni kanal do bubne opne, gdje izaziva vibracije, a bubna opna šalje vibracije do srednjeg uva – kohlee. Preko tri slušne koščice vibracije stižu do unutrašnjeg uva – puža, gdje se stvaraju mikrotalasi, kroz tečnost koja se nalazi u pužu, isti izazivaju pomjeranje bazalne membrane koja pobuđuje trepljaste ćelije Kortijevog organa, koje salju signale u vlakna slušnog nerva, a on do moždanih centara. Opisani proces traje manje od jedne sekunde…

sluhSve svjetske statistike pokazuju da jedno do troje novorođenčadi na 1000 novorođenih ima urođeno oštećenje sluha. Kod prijevremeno rođene djece taj broj je znatno veći, čak troje na 100. Sluh utiče na razvoj govora, jezika i intelekta.

Kako čujemo

Zvuk  putuje kroz vazduh, dolazi do ušne školjke, potom kroz ušni kanal do bubne opne, gdje izaziva vibracije, a bubna opna  šalje vibracije do srednjeg uva – kohlee. Preko tri slušne  koščice vibracije stižu do unutrašnjeg uva – puža, gdje se stvaraju mikrotalasi, kroz tečnost koja se nalazi u pužu, isti izazivaju pomjeranje bazalne membrane koja pobuđuje trepljaste ćelije Kortijevog organa, koje salju signale u vlakna slušnog nerva, a on do moždanih centara. Opisani proces traje manje od jedne sekunde.

Problem u bilo kojem djelu sprovodnog aparata od spoljasnjeg uva do moždanih centara može  izazivati  oštećenje sluha.

Prema uzroku nastanka i kliničkom toku, nagluvost i gluvoća se klasifikuju na KONGENITALNU  i STEČENU, odnosno AKUTNU i HRONIČNU.

Po tipu oštećenja  sluha nagluvost i gluvoća mogu biti:

        1. konduktivnog tipa  usljed oštećenja sprovodnog aparata spoljnjeg i srednjeg uva,

        2. senzoneuralnog tipa  usljed oštećenja receptora i djelova slušnog puta.

Kongenitalna nagluvost i gluvoća

Kongenitalna nagluvost i gluvoća, ako  postoji na rođenju, može nastati hereditarno, prenatalno ili perinatalno. Hereditarni – genetički  faktori su uzrok 50% oštećenja sluha kod djece. Nagluvost se javlja i u sklopu nekih sindroma. Prenatalni i perinatalni faktori su vezani za majku i bebu.

Prenatalni faktori su najčešće oboljenja majke u trudnoći. Dijabetes, infekcije (rubella, citomegalovirusi, herpes virusi, toksoplasma), Rh inkopatibilija…

Perinatalni faktori su vezani za dijete – prematuritet i hipoksija.

Faktori u toku trudnoće koji mogu oštetiti sluh mogu se ispoljiti u vidu anomalija spoljašnjeg, srednjeg i unutrašnjeg uva. Spoljašnje morfološke anomalije, atrezija kanala, nepostajanje bubne opne, odsustvo  slušnih koščica, anomalije labirinta…

Na oštećenja sluha treba posumnjati kod asfiksije, hipoksično-ishemijskih stanja, povećanog bilirubin u krvi, kada je ocjena na rođenju niža, kod prijevremenog porođaja, moždanog krvarenja…

Asfiksija  nastaje obično u toku porođaja  i posljedica je prekida. Hipoksično ishemijska stanja novorođenčeta   glavni su uzrok neurološkog oštećenja, koje se otkriva tokom razvojnog doba, uz visok rizik za pojavu deficita sluha. Hiperbilirubinemija, ili visoka koncentracija bilirubina u krvi  takođe može oštetiti  sluh.

Danas je moguće u većini zemalja svijeta sprovesti ranu dijagnostiku  oštećenja sluha kroz perinatalni skrining. Skrining se obavlja metodom OAE – OTOAKUSTIČKE EMISIJE, koja odvaja slučajeve koje je potrebno dalje audioloski ispitivati. Najpreciznija metoda utvrđivanja stanja sluha je objektivna audiometrija, koja mjeri električne potencijale  djelova slušnog puta, određuje prag sluha i mjesto oštećenja. Poznata je pod imenom BERA. U dijagnostičke metode  spadaju  CT i NMR.

Kako će se sprovesti liječenje  zavisi od toga gdje je mjesto oštećenja, odnosno malformacije, kao i od tipa oštećenja sluha.

Dr Sanja Čizmović,

spec. pedijatar Opšta bolnica Nikšić

    Štampaj       Email
 • Published: 70 days ago on Novembar 9, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: Novembar 9, 2018 @ 12:35 am
 • Filed Under: izdanje br. 115
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center