Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 115  >  Aktuelni tekst

CALIMS obilježila jubilej Internacionalnom konferencijom

Objavio   /  

Povodom obilježavanja desetogodišnjice rada Agencije za ljekove i medicinska sredstva – CALIMS, u hotelu Palmon Bay&Spa u Igalu, organizovana je 19. i 20. oktobra dvodnevna konferencija pod nazivom 10 godina CALIMS u korak sa EU standardima – nauka i regulativa u službi zdravlja. Ovaj stručni skup je okupio oko 250 učesnika, među kojima su bili predstavnici institucija zdravstvenog sistema Crne Gore, nacionalnih regulatornih tijela iz regiona, Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), Evropske agencije za ljekove (EMA), te akademske zajednice, kao i farmaceutske industrije.
Učesnici su tokom dva dana bili u prilici da kroz predavanja istaknutih domaćih i stranih stručnjaka steknu uvid u najaktuelnija regulatorna dešavanja u oblasti stavljanja lijeka u promet, praćenja neželjenih dejstava ljekova, kliničkih ispitivanja, medicinskih sredstava i ostalih tema relevantnih za farmaceutski sektor.

Formiranje i rad Agencije tokom ove decenije najbolji su pokazatelj da Crna Gora, iako populaciono mala država, ima potencijal za unapređenje stručnog kadra, sposobnog da odgovori savremenim izazovima i u ovako važnim oblastima, čijim se radom kvalitetno povećava stepen funkcionisanja cjelokupne zdravstvene zaštite.

Ona predstavlja primjer za ugled, ne samo svim subjektima koji su dio zdravstvenog sistema Crne Gore, već i drugim državnim institucijama, kako se odgovornim i kvalitetnim radom veoma efikasno dostižu i održavaju evropski standardi kojima kao društvo težimo. A razvijen zdravstveni sistem je preduslov unapređenja kvaliteta života građana, što je osnovni smisao definisanja i vođenja uspješne državne politike. Država mora biti osposobljena da kreira ambijent koji će omogućiti razvoj svih segmenata zdravstvenog sistema, čija je organizacija i kvalitet pružanja zdravstvenih usluga mjera razvijenosti ne samo crnogorskog, nego svakog savremenog društva. Zato vjerujem da će se kroz dalja normativna, organizaciona i stručna unapređenja i ubuduće voditi računa ne samo da se održi, već da se unaprijedi dostignuti kvalitet rada u protekloj deceniji.

Uz zahvalnost menadžmentu i svima zaposlenima za izuzetne rezultate tokom prve decenije rada Agencije, na kraju želim da vam čestitam jubilej, sa najboljim željama za nastavak uspješnog rada, na dobro Crne Gore i njenih građana.

Proglašavam konferenciju organizovanu ovim povodom otvorenom.

Obraćajući se prisutnima, ministar zdravlja dr Kenan Hrapović istakao je:

- Efikasnošću procesa evaluacije i procijene ljekova Agencija, zajedno sa Ministarstvom zdravlja i Fondom za zdravstveno osiguranje, omogućava dostupnost savremenih terapijskih opcija našim pacijentima, a pacijent i briga  o njegovom zdravlju su naš imperativ.

Pored tog cilja i aktivnosti, naglasio bih još nekoliko segmenata zdravstvene politike i zdravstvenog sistema u kojima Agencija ima veoma važnu ulogu. Prije svega ona se ogleda u zakonodavnoj oblasti i učešću stručnih kapaciteta Agencije u transponovanju regulative EU u nacionalne propise. Danas imamo Zakon o ljekovima sa setom podzakonskih akata i smjernica kao i Zakon o medicinskim sredstvima, koji su u velikoj mjeri već sada usaglašeni sa pravnom tekovinom EU.

Analize i izvještaji koje priprema Agencija neophodni su u realizaciji edukacija zdravstvenih radnika o racionalnoj farmakoterapiji, a koje Ministarstvo zdravlja kontinuirano sprovodi, pa tako potrošnja antibiotika bilježi pad u Crnoj Gori. Zdravstveni sistem Crne Gore prošle godine napredovao je devet mjesta na listi evropskog potrošačkog indeksa i postigao najveći skok u odnosu na ostale rangirane države.

Izuzetno mi je zadovoljstvo i čast da kažem kako smo ponosni na ostvareni uspjeh koji je rezultat zajedničkog rada od svih zaposlenih u zdravstvenom sistemu, prije svega ljekara i medicinskog kadra, ali i svih ostalih činilaca, među kojima je i Agencija za lijekove, koja je aktivnostima iz svoje oblasti dala značajan doprinos ovom rezultatu, zaključio je ministar.

Sveobuhvatno praćenje potrošnje ljekova jedna je od nadležnosti Agencije, koja je posebno važna za planiranje zdravstvene politike u farmaceutskoj oblasti, istakao je dr Hrapović.

Domaćin skupa, direktor Agencije za ljekove i medicinska sredstva dr med. spec. Milorad Drljević, pozdravljajući učesnike konferencije, ukazao je na ključne segmente proteklog desetogodišnjeg rada Agencije,

- Zadatak Agencije je da na visoko-stručan i odgovoran način poveća stepen funkcionisanja sistema zdravstvene zaštite, obezbjeđivanje kvalitetnih, bezbjednih, efikasnih i nacionalno potrebnih ljekova i medicinskih sredstava.

U našem domenu je i praćenje životnog ciklusa lijeka i medicinskih sredstava tokom njegovog postojanja na našem tržištu, zajedno sa drugim institucijama zdravstvenog sistema osiguramo očuvanje zdravlja i poboljšanje kvaliteta života ljudi. Da bismo ostvarili te zadatke morali smo prvo usaglasiti našu legislativu sa EU i sa preko 100 000 strana te legislative. Prethodnih 10 godina naši eksperti su uložili veliki napor u usklađivanju niza predloga zakonskih i podzakonskih akata kako bi se crnogorsko zakonodavstvo harmonizovalo sa evropskim direktivama, regulativama i smjernicama. Taj proces se nastavlja i predstavnici Agencije i kroz proces pregovaranja sa EU učestvuju u četiri poglavlja, 1, 7, 12 i 20, kao članovi pregovaračkih timova.

Agencija je definisana kao stručno naučna institucija sa 38 nadležnosti u oblasti zaštite javnog zdravlja, od evaluacije ljekova, informisanja o njima, kontrole načina proizvodnje i prometa, kliničkih ispitivanja i brojnih drugih.

Agencija je donijela strategiju razvoja koja je predvidjela stvaranje pet stubova na kojima će naša institucija počivati. Prvi stub ili temeljac je stvaranje tima eksperata kroz proces kontinuirane edukacije i obavezu multidisciplinarnog usavršavanja svih zaposlenih. Korišćenje savremenih tehnologija, posebno informacionih, potom uvođenje i postavljanje standarda i uspostavljanje sistema kvaliteta, izgradnja odnosa partnerstva i povjerenja sa sličnim institucijama, klijentima, pacijentima i brojnim međunarodnim institucijama, razvoj novih tehnologija i mogućnosti naučno-istraživačkog rada i saradnju u toj oblasti – između ostalog, naglasio je dr Drljević.

Tokom trajanja konferencije uručene su zahvalnice za izuzetnu saradnju i poseban doprinos razvoju CALIMS, koje su u ime svojih institucija primili direktor Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, gdin Saša Jaćović, šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori, gđa Mina Brajović, direktor Agencije za lijekove i medicinske proizvode Hrvatske, gdin Siniša Tomić, te predstavnik Evropske agencije za ljekove, gdin Riccardo Luigetti.

 

Verica Pantelić
 

Strana: 1 2

    Štampaj       Email
 • Published: 312 days ago on Novembar 8, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: Novembar 8, 2018 @ 3:05 pm
 • Filed Under: izdanje br. 115
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center