Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 115  >  Aktuelni tekst

CALIMS obilježila jubilej Internacionalnom konferencijom

Objavio   /  

Povodom obilježavanja desetogodišnjice rada Agencije za ljekove i medicinska sredstva – CALIMS, u hotelu Palmon Bay&Spa u Igalu, organizovana je 19. i 20. oktobra dvodnevna konferencija pod nazivom 10 godina CALIMS u korak sa EU standardima – nauka i regulativa u službi zdravlja. Ovaj stručni skup je okupio oko 250 učesnika, među kojima su bili predstavnici institucija zdravstvenog sistema Crne Gore, nacionalnih regulatornih tijela iz regiona, Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), Evropske agencije za ljekove (EMA), te akademske zajednice, kao i farmaceutske industrije.
Učesnici su tokom dva dana bili u prilici da kroz predavanja istaknutih domaćih i stranih stručnjaka steknu uvid u najaktuelnija regulatorna dešavanja u oblasti stavljanja lijeka u promet, praćenja neželjenih dejstava ljekova, kliničkih ispitivanja, medicinskih sredstava i ostalih tema relevantnih za farmaceutski sektor.

calims konfPovodom obilježavanja desetogodišnjice rada Agencije za ljekove i medicinska sredstva – CALIMS, u hotelu Palmon Bay&Spa u Igalu, organizovana je 19. i 20. oktobra dvodnevna konferencija pod nazivom 10 godina CALIMS u korak sa EU standardima – nauka i regulativa u službi zdravlja. Ovaj stručni skup je okupio oko 250 učesnika, među kojima su bili predstavnici institucija zdravstvenog sistema Crne Gore, nacionalnih regulatornih tijela iz regiona, Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), Evropske agencije za ljekove (EMA), te akademske zajednice, kao i farmaceutske industrije.

Učesnici su tokom dva dana bili u prilici da kroz predavanja istaknutih domaćih i stranih stručnjaka steknu uvid u najaktuelnija regulatorna dešavanja u oblasti stavljanja lijeka u promet, praćenja neželjenih dejstava ljekova, kliničkih ispitivanja, medicinskih sredstava i ostalih tema relevantnih za farmaceutski sektor.

Nakon pozdravne riječi i uvodnog izlaganja direktora CALIMS-a dr med. spec. Milorada Drljevića o desetogodišnjem radu CALIMS-a, na otvaranju konferencije učesnicima su se obratili ministar zdravlja Crne Gore dr Kenan Hrapović i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, koji je i otvorio skup.

Pozdravnu riječ predsjednika Đukanovića prenosimo u cjelosti:

Poštovani ministre, poštovani direktore i zaposleni u Agenciji za ljekove i medicinska sredstva, uvaženi učesnici Internacionalne konferencije,

Sa zadovoljstvom sam prihvatio poziv direktora Drljevića da učestvujem u svečanom činu obilježavanja prve decenije rada Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore. Utoliko prije što sam bio na čelu Vlade kada je 2. decembra 2008. godine donesena odluka o osnivanju ove nacionalne institucije za regulaciju u oblasti ljekova i medicinskih sredstava, sa ambicijom da bude utemeljena na naučnoj i stručnoj ekspertizi, usklađena s najboljim praksama i modelima zemalja EU.

Za našu mladu državu bio je to izazovan, pionirski posao, u koji se krenulo sa nulte tačke, jer je ova djelatnost ranije bila u ingerenciji državnih aranžmana kojima je pripadala Crna Gora. Specifičnost Agencije bila je što u vrijeme njenog formiranja u Crnoj Gori praktično nije bilo ni tehničkih ni stručnih preduslova, ili bilo kakvih prethodnih iskustava u ovom važnom poslu, bez kojeg se ne može zamisliti ne samo zdravstveni sistem, nego ni društvo u cjelini.

To su one djelatnosti koje se najčešće odvijaju iza očiju javnosti, čiji su efekti rada po zdravlje ljudi, po zdravlje nacije nemjerljivi. Polje rada gdje se praktično osvajaju i primjenjuju evropski standardi o kojima govorimo promovišući politiku integracija. Uspon naše Agencije tokom desetogodišnjice postojanja je i svojevrsni barometar ukupnog napretka Crne Gore, u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Njeni eksperti daju prepoznatljiv doprinos opštem progresu na evropskom putu i kroz učešće u četiri pregovaračka poglavlja. Kao što ste vidjeli, od 7 zaposlenih u 2008, i još toliko u 2009, Agencija danas ima 40 radnika, od kojih je čak 37 sa visokom stručnom spremom, među kojima su specijalisti i subspecijalisti iz oblasti medicine i farmacije, mnogi i sa najvišim naučnim znanjima u ovim oblastima.

Formiranjem Agencije ostvaren je značajan doprinos unapređenju cjelokupnog zdravstvenog sistema, jer je građanima omogućeno da koriste sigurne ljekove i medicinska sredstva na način kako se to radi u državama Evropske unije. Posebno je važna njena uloga u sprečavanju distribucije falsifikovanih ljekova koji prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije na globalnom tržištu dostižu do 10%, a u nerazvijenim zemljama čak i do 50%. Agencija je potpuno osposobljena za usaglašavanje sa EU direktivama o ljekovima i medicinskim sredstvima, uz punu saradnju sa ekspertima Evropske unije, kao i zemalja okruženja, i kroz saradnju sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom.

Osim kontrole kvaliteta i omogućavanja dozvola za stavljanje u promet ljekova u Crnoj Gori, posebno je značajna i saradnja sa drugim međunarodnim institucijama  kao što su Evropska agencija za ljekove, Bord za kontrolu narkotika sa sjedištem u Beču, i druge. Za sve to, prethodno je trebalo pripremiti normativnu infrastrukturu usklađenu sa evropskim zakonodavstvom. Pored toga što svojim radom i rezultatima doprinosi ostvarivanju osnovnog ljudskog prava na pristup kvalitetnim i bezbjednim ljekovima i medicinskim sredstvima, što promoviše i unapređuje zdravlje ljudi, transparentnom implementacijom pravne tekovine EU, Agencija je stvorila i ambijent za razvoj farmaceutske djelatnosti u Crnoj Gori, gdje danas posluje 380 privrednih subjekata. Broj registrovanih kompanija za bavljenje ovom djelatnošću se iz godine u godinu povećava, a broj zaposlenih u  veledrogerijama je udvostručen od osnivanja Agencije. Takođe, u Crnoj Gori, sa nešto više od 600.000 stanovnika, posluju tri proizvođača ljekova. Uz redovne djelatnosti poseban kvalitet Agencije je što redovno prati savremene tehnološke i stručne trendove i što je osposobljena da se bavi i naučno-istraživačkom djelatnošću.

Strana: 1 2

    Štampaj       Email
 • Published: 106 days ago on Novembar 8, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: Novembar 8, 2018 @ 3:05 pm
 • Filed Under: izdanje br. 115
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center