Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 114  >  Aktuelni tekst

Programi prevencije u Crnoj Gori

Objavio   /  

U okviru stručnog nastupa na Sedmom sajmu medicine dr Mevlida Gusinjac, direktorica Direktorijata za zdravstveni sistem u Ministarstvu zdravlja govorila je o tekućem stanju u vezi sa sprovođenjem programa prevencije u Crnoj Gori. Izražavajući zadovoljstvo zbog gostovanja na ovom skupu, ona je iskoristila priliku da naglasi da prevencija jeste i mora biti jedan od najvažnijih tretmana u savremenoj medicini, pogotovu kada je riječ o vremenu kada napredujemo i imamo priliku da bolesti preveniramo i spriječimo njihovo širenje u ranoj fazi. – Maligne neoplazme – navela je ona – poslije kardiovaskularnih bolesti predstavljaju najčešća oboljenja i najčešći su uzrok umiranja ljudi kako kod nas tako i u svijetu…

Prikazano tekuće stanje u oblasti preventivne zaštite zdravlja građana Crne Gore

melvida gusinjacOd decembra 2008. godine crnogorski zdravstveni sistem je i zvanično prihvatio  Strategiju za prevenciju i kontrolu hroničnih nezaraznih bolesti i Akcioni plan za prvih pet godina. Jula 2011. usvojen je i Nacionalni program za kontrolu raka, kojim je predviđena implementacija programa za rano otkrivanje raka dojke, raka debelog crijeva i raka grlića materice. Upravo ovi programi danas predstavljaju osnov borbe na planu rane i pravovremene zaštite zdravlja građana Crne Gore.

Nacionalni program predviđa

Jednu od ključnih  oblasti djelovanja u okviru plana Nacionalnog programa za kontrolu raka predstavlja upravo bolja prevencija hroničnih nezaraznih bolesti. S tim u vezi, u tekstu Programa navodi se da:

Primarna prevencija podrazumjeva aktivnosti usmjerene na unapređenje i očuvanje zdravlja i sprečavanje nastanka oboljenja kroz smanjenje izloženosti faktorima rizika ili kroz pozitivno ponašanje.

Procjenjuje se da bi primarna prevencija mogla da spriječi nastanak čak dvije trećine svih slučajeva raka.

Cilj:

- broj pušača duvana bi trebalo da bude umanjen za 5% među mladima, a za 3-5% kod odraslih

- smanjiti procenat gojaznih za 3-5% u odnosu na 2008. g.

- povećati svakodnevni unos voća i povrća

- povećati broj osoba koje upražnjavaju redovnu fizičku aktivnost za 5-8%.

Aktivnosti primarne prevencije obuhvataju:

- zdravstveno prosvjećivanje stanovništva;

- kontrolu pušenja;

- unaprjeđenje ishrane, promociju fizičke aktivnosti i prevenciju gojaznosti;

- prevenciju infekcija značajnih za nastanak malignih neoplazmi;

- prevenciju i zaštitu od prekomjernog izlaganja ultraljubičastim zracima.

(Nacionalni program za kontrolu raka, http: //www.mzdravlja.gov.me/, 33-34)

U okviru stručnog nastupa na Sedmom sajmu medicine dr Mevlida Gusinjac, direktorica Direktorijata za zdravstveni sistem u Ministarstvu zdravlja govorila je o tekućem stanju u vezi sa sprovođenjem programa prevencije u Crnoj Gori. Izražavajući zadovoljstvo zbog gostovanja na ovom skupu, ona je iskoristila priliku da naglasi da prevencija jeste i mora biti jedan od najvažnijih tretmana u savremenoj medicini, pogotovu kada je riječ o vremenu kada napredujemo i imamo priliku da bolesti preveniramo i spriječimo njihovo širenje u ranoj fazi. — Maligne neoplazme — navela je ona — poslije kardiovaskularnih bolesti predstavljaju najčešća oboljenja i  najčešći su uzrok umiranja ljudi kako kod nas tako i u svijetu.

Procjenjuje se da u svijetu postoji više od 22 miliona ljudi oboljelih od karcinoma. Taj trend je u porastu. Godišnje se registruje čak 11 miliona novooboljelih, od čega 60% u zemljama u razvoju.

Podsjećajući na obaveze potpisane u okviru Strategije za prevenciju i kontrolu hroničnih nezaraznih bolesti i Akcionog plana, dr Gusinjac je istakla da je jedan od ciljeva zdravstvenog sistema smanjenje smrtnosti od malignih neoplazmi, posebno onih za koje postoje verifikovano uspješni programi ranog otkrivanja bolesti. — Zdravstveni resor, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje, kao i ustanovama na primarnom nivou zdravstvene zaštite, u proteklom periodu posebnu pažnju usmjerio je na prevenciju čestih oboljenja, prije svega karcinoma dojke i karcinoma grlića materice — navela je ona.  — Prilika je da kažem da postoji različit stepen uspješnosti u sprovođenju ovih preventivnih programa, te da je skrining za karcinom debelog crijeva na zavidnom nivou i da smo od početka njegovog sprovođenja, od 2013. godine, postigli vrlo dobar odziv ciljne populacije i prevenciju obolijevanja od ove bolesti značajno unaprijedili. Kad je ova oblast u pitanju, riješeni smo da istrajemo i da budemo aktivni učesnici u postizanju boljih rezultata.

Upozoravajući na činjenicu da godišnje u Crnoj Gori od raka dojke oboli 200 žena, te da je u 90% slučajeva on izlječiv kad se otkrije na vrijeme, dr Gusinjac je pozvala aktere zdravstvenog sistema na još aktivnije učešće u borbi sa ovom pošasti.

Strana: 1 2

    Štampaj       Email
 • Published: 94 days ago on Oktobar 16, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: Oktobar 16, 2018 @ 10:02 am
 • Filed Under: izdanje br. 114
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center