Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 113  >  Aktuelni tekst

Transkutana električna nervna stimulacija

Objavio   /  

Ljilja Raičević, mr. prim. fizioterapije
Srednja medicinska škola, Podgorica

Transkutana električna nervna stimulacija (TENS) je analgetska tehnika dizajnirana na osnovu teorije kapije bola. Waal i Sweet (1967) su perkutanim električnim draženjem uspjeli da kod bolesnika smanje hronični bol. TENS se danas široko primjenjuje ne samo u zdravstvenim ustanovama nego i u kućnim uslovima. Tens je kao terapijsku tehniku odobrila američka Administracija za hranu i ljekove (FDA)…

tensTranskutana električna nervna stimulacija (TENS) je analgetska tehnika dizajnirana na osnovu teorije kapije bola. Waal i Sweet (1967) su  perkutanim električnim draženjem uspjeli  da kod bolesnika smanje hronični bol. TENS se danas široko primjenjuje ne samo u zdravstvenim ustanovama nego i u kućnim uslovima. Tens je kao terapijsku tehniku odobrila američka Administracija za hranu i ljekove (FDA).

TENS uređaji

Kanali su nezavisni  jedan od drugog samo u pogledu amplitude impulsa, dok su im ostali parametri jednaki. Izlazno kolo je obično s konstantnom strujom. Obično se proizvode mali, portabl stimulatori sa dva kanala, koji kao izvor energije koriste baterije od 9 volti (V), a postoje i uređaji većeg gabarita koji koriste struju iz gradske mreže napona 220 V. Električne karakteristike TENS-a zavise od  oblika, trajanja, frekvencije i amplitude impulsa, što zavisi od stimulacijskog modela.

Oblik impulsa može biti monofazni, simetrični bifazni, asimetrični bifazni oštrokutni bifazni. Trajanje impulsa obično iznosi od 2 do 400 µs. Frekvencija obično iznosi od 1 do 250 Hz. U terminologiji  transkutane  električne nervne stimulacije niska frekvencija je od 1 do 20 Hz, a visoka veća od 70 Hz. Shodno tome, razlikuju se TENS niske i visoke frekvencije.

Amplituda, to jest intenzitet ili napon impulsa prilagođava  se tako što izazovemo određeni senzorni ili motorni nadražaj ili i jedan i drugi, zavisno od vrste TENS-a koji želimo primijeniti.

U odnosu na amplitude, razlikuju se TENS niske i visoke amplitude.

Stimulacijski model TENS-a može biti kontinuirani, TENS u salvama (engl. burst) i modulacioni. Prema vrsti TENS-a, te zavisno od frekvencije impulsa, amplitude i trajanja impulsa razlikujemo: konvencionalni (engl. conventional – CONV) TENS, akupunkturi sličan TENS (engl. acupuncture like – AL-TENS), kratki intenzivni (engl. brief intense – BI) TENS i TENS u salvama.

Shodno teoriji kontrole ulaza (vrata) bola svaka vrsta TENS-a profilisana je tako da djeluje na određene senzitivne završetke: na Aβ ili Aδ vlakna ili i na jedna i na druga. Prema tome svaka vrsta TENS-a ima svoj (glavni) analgetski mehanizam koji se karakteriše određenim intenzitetom u određenom vremenu. Konvencionalni TENS profilisan je  djelovanjem na debela Aβ vlakna s niskim pragom nadražljivosti.

Frekvencija iznosi 80 do 250 Hz. Trajanje impulsa je 40 do 60, pa i do 100 µs. Amplituda je niska; podešava se tako da omogući samo senzorni nadražaj ispod elektroda u vidu parestezije, a ne smije izazvati mišićnu kontrakciju niti bol.

Akupunkturi sličan TENS profilisan  je tako da aktivira Aα eferentna motorna vlakna (G I) izazivajući fazičke mišićne kontrakcije, pod čijim uticajem se u mišićima aktiviraju ergoceptori: Aδ vlakna (G III).

Frekvencija impulsa je niska, niža od 10 Hz, od 1 do 4 Hz. Trajanje impulsa je relativno dugo: 150 do 250 µs. Amplituda impulsa je veća nego kod konvencionalnog, jer treba postići ne samo senzornu, već i motornu stimulaciju, fazičku mišićnu kontrakciju.

Primjenjuje se na motorne tačke u miotomu segmentno vezanom za mjesto bola, a aplikacija traje 30  minuta, jednom dnevno. Nastaje  ekstrasegmentna analgezija na sličan način kao i akupunkturom TENS-u, pa je otuda tako nazvan.

Naziv akupunkturi sličan TENS nije adekvatan: opisuje se kao TENS koji se primjenjuje na akupunkturne tačke bez obzira na mišićnu aktivnost koju izaziva.

Kratki intenzivni TENS aktivira nociceptivna Aδ vlakna u koži i izaziva perifernu blokadu prenosa nociceptivnih impulsa.

Kratki intenzivni TENS ima sljedeće karakteristike. Frekvencija impulsa je visoka: do 250 Hz. Trajanje impulsa je 50 do 250 µs. Amplituda impulsa je visoka i treba obezbijediti jak ali podnošljiv senzorni podražaj s minimalnom mišićnom kontrakcijom. Frekvencija impulsa je niska, niža od 10 Hz, od 1 do 4 Hz. Trajanje impulsa je relativno dugo: 150 do 250 µs. Amplituda impulsa je veća nego kod konvencionalnog, jer treba postići ne samo senzornu, već i motornu stimulaciju, fizičku mišićnu kontrakciju.

 

Ljilja Raičević, mr. prim. fizioterapije
Srednja medicinska škola, Podgorica

    Štampaj       Email
 • Published: 134 days ago on Septembar 6, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: Septembar 6, 2018 @ 5:10 pm
 • Filed Under: izdanje br. 113
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center