Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 111  >  Aktuelni tekst

Tortikolis u dječjem uzrastu

Objavio   /  

Dr Milena Adžić, dječji fizijatar
Klinički centar Crne Gore (IBD)

Tortikolis ili „krivi vrat“ (od lat. torquere –iskriviti i collum-vrat) predstavlja nepravilan položaj glave sa naginjanjem (inklinacijom) glave prema ramenu na jednu stranu , sa torzijom vrata i okretanjem lica na suprotnu stranu. Prvi put ga je opisao Tubby 1912. godine.
Tortikolis u dječjem uzrastu se u odnosu na etiologiji može podijeliti u 3 velike grupe:
1. Tortikolis uzrokovan lokalnim poremećajima
2. Tortikolis kompenzatorne etiologije
3. Tortikolis centralne etiologije

tortikolisTortikolis ili „krivi vrat“ (od lat. torquere –iskriviti i collum-vrat) predstavlja nepravilan položaj glave sa naginjanjem (inklinacijom) glave prema ramenu na jednu stranu , sa torzijom vrata i okretanjem lica na suprotnu stranu.  Prvi put ga je opisao Tubby 1912. godine.

Tortikolis u dječjem uzrastu se u odnosu na  etiologiji može podijeliti u 3 velike grupe:

1. Tortikolis uzrokovan lokalnim poremećajima:

- kongenitalni uzroci :

1. mišićni tortikolis usljed malpozicije ploda u materici i porođajni,

traumatski sa hematomom;

2. posturalni tortikolis;

3. strukturalni tortikolis kod hemivertebre, Arnold Chiari sindroma, Klippe Feilov sindrom, Sprengelovog deformiteta, kongenitalne cervikalne skolioze i td.

- otolarinolaringološki uzroci: vestibularna disfunkcija, otitis media, mastoiditis, cervikalni adenitis, retrofaringealni apsces,

- ezofagealni refluks,

- tumor kičmene moždine,

- trauma kod porođaja: cervikalne frakture i frakture klavikule,

- juvenilni reumatoidni artritis.

2. Tortikolis kompenzatorne etiologije:

- strabizam sa parezom IV kranijalnog nerva,

- kongenitalni nistagmus,

- tumor zadnje lobanjske jame.

3. Tortikolis centralne etiologije:

- distonija,

- cerebralna paraliza,

- cervikalna distonija.

U odnosu na uzrast diferencijalna dijagnoza je različita u odojčadskom periodu u odnosu na stariji dječji uzrast i doba adolescencije.

U odojčadskom periodu se javljaju tortikolisi koji najčešće pripadaju grupi tortikolisa uzrokovanih lokalnim poremećajima.

Kongenitalni miogeni  tortikolisi su česti u odojčadskom dobu i dijele se u tri kliničke grupe:

1. tortikolis sa tumefktom (klinički palpabilan tumefakt u m. SCM) .

2. mišićni, malpozicijski tortikolis (skraćen i zadebljan m. SCM)

3. posturalni ( mišić je bez napetosti i tumefakcije).

U ovom periodu treba misliti i na okularni tortikolis (uzrokovan slabošću mišića oka), Sandifers sindrom koji je praćen gastroezofagealnim refluksom i benigni paroksizmalni tortikolis.

Značajnu grupu predstavljaju i tortikolisi koji se javljaju kod neurorizične odojčadi koji će kasnije prerasti u cerebralnu paralizu.

Potrebno je izdvojiti i tortikolise kod odojčadi koji se javljaju u sklopu distonične faze u razvoju .Prema Vojti distonična faza razvoja je normalan, prelazni period u prva tri mjeseca i postepeno se gubi do kraja četvrtog mjeseca, dok se kod patološkog razvoja distonična faza održava i nakon četvrtog mjeseca.

Kod starije djece najčešće tortikolis nastaje usled atlantookcipitalne rotacije koja nastaje prilikom traume , zatim kod prisustva orofaringealne infekcije.

Kod intermitentnih tortikolisa koji su udruženi sa glavoboljom, povraćnjem i neurološkim simptomima koji nekada i ne moraju dominirati kliničkom slikom, diferencijalno dijagnostički mora se misliti i na tumore zadnje lobanjske jame.

Benigne i maligne neoplazme cervikalnog dijela kičmenog stuba su rijetki uzroci tortikolisa u dječjem uzrastu. Cervikalna distonija se rijetko javlja u dječjem uzrastu ali se može javiti kod starijih adolescenata.

Iz svega ovoga se može zaključiti da je tortikolis samo simptom i da je izuzetno važno na vrijeme otkriti pravi uzrok uočenog tortikolisa. Zbog toga je od velikog značaja  adekvatna i komletna diferencijalna dijagnostika u cilju utvrdjivanja etiologije tortikolisa i definisanja daljih smjernica za uključivanje u terapijske postupke.

Tokom kliničkog pregleda djeteta, posebno ako se radi o novorođenčetu ili odojčetu,  neophodno je posmatrati cijelo tijelo  a ne samo vrat i uraditi kompletan fizijatrijski pregled, koji pored pregleda glave, kičmenog stuba, kukova i stopala, obuhvata i ispitivanje posturalnih reakcija po Vojti i procjenu spontane pokretljivosti po Prehtlu.

Kod miogenog tortikolisa postoji aktivno i pasivno ogranicena rotacija glave u stranu gdje je tortikolis i laterofleksija u suprotnu stranu. Ukoliko se radi o porođajnom,  traumatskom tortikolisu pipa se i tumefakt čvste konzistencije koji se javlja 10-20 dana nakon porođaja. Često sa kongenitalnim miogenim  tortikolisom mogu biti udruženi i drugi deformiteti kao što su plagiocefalija glave , posturalna skolioza, razvojni poremećaji kuka i posturalni deformiteti stopala.

Kod posturalnog tortikolisa uočava se nagnutost glave na jednu stranu, bez uočljive napetosti m. SCM a obim pokreta je  gotovo uredan.

Kod odojčadi u sklopu simptomatski rizičnog razvoja mogu biti prisutni znaci tortikolisa ali je obično pasivno uredan obim pokrata u vratu,nijesu prisutni znaci malpozicije (plagiocefalija, funkcionalni deformiteti stopala i td.). Kod ove djece spontana pokretljivost odstupa u odnosu na dob i  neurološkim pregledom se mogu uočiti znaci oštećenja centralnog motornog neurona (varijabilan mišićni tonus, aksijalna hipotonija , fleksioni obrazac na gornjim a ekstenzioni obrazac na donjim ekstremitetima uz abnormalne posturalne reakcije po Vojti).

Kod tortikolisa koji se javljaju u sklopu distonične faze razvoja po Vojti, klinički je pasivno očuvan obim pokreta u vratu. Prisutna je nestabilnost na ledjima dok je na stomaku stabilan.

Strana: 1 2

    Štampaj       Email
 • Published: 228 days ago on Jul 9, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: Jul 9, 2018 @ 1:16 pm
 • Filed Under: izdanje br. 111
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center