Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 111  >  Aktuelni tekst

Razvoj pedijatrijske službe u Ulcinju

Objavio   /  

Prim. dr Gani Karamanaga

Prema podacima Arhiva Crne Gore dr Cemenobur, Rus, bio je prvi ljekar u Ulcinju 1919. godine. Radio je do dolaska dr Mihaila Matanovića juna iste godine. Prema postojećim dokumentima dr Cemonbur je bio prvi ljekar u Ulcinju nakon Prvog Svjetskog rata.
Prva ambulanta u Ulcinju je bila u Vladičinoj kući na Pristanu, a ista je kasnije preimenovana u antimalaričnu ambulantu.
Izgradnjom prve Zdravstvene stanice sa javnim kupatilom 1929. godine koja se nalazila na kraju Pristana u blizini poluostrva Suka, počinje period organizovanije, veće i sveobuhvatnije zdravstvene zaštite za stanovništvo Ulcinja. Nešto kasnije iznad tog objekta izgrađeni su tadašnji hotel KO-OP (kasnije Galeb), a na Suki hotel Jadran…

gani ulcinjPrema podacima  Arhiva Crne Gore  dr Cemenobur, Rus, bio  je prvi ljekar u Ulcinju  1919. godine. Radio je do dolaska  dr Mihaila Matanovića juna iste godine. Prema postojećim dokumentima dr Cemonbur je bio prvi ljekar  u Ulcinju nakon Prvog  Svjetskog rata.

Prva ambulanta u Ulcinju  je bila u  Vladičinoj kući na Pristanu, a ista je kasnije preimenovana u antimalaričnu ambulantu.

Izgradnjom  prve  Zdravstvene stanice sa  javnim kupatilom 1929. godine  koja se nalazila na kraju Pristana  u blizini poluostrva Suka, počinje period  organizovanije, veće i sveobuhvatnije zdravstvene zaštite za stanovništvo Ulcinja. Nešto kasnije iznad  tog  objekta izgrađeni su tadašnji hotel KO-OP (kasnije Galeb), a na Suki hotel Jadran.  U toj Zdravstvenoj stanici  bila su  sljedeća odjeljenja:

-        Odjeljenje opšte medicine sa previjalištem i injekcionim punktom,

-        Laboratorija,

-        Zubna ambulanta,

-        Administrativna služba,

-        Dječji dispanzer,

-        Higijensko-epidemiološka-antimalarična služba,

-        Zubna tehnika,

-        Depoi za gorivo i magacinski prostor,

Specijalistički pregledi obavljeni su u većim mjestima kao što su bili: Dubrovnik, Cetinje, Skadar.

Na prvom spratu bilo je javno kupatilo sa toplom vodom. Usluge su tada bile besplatne. U dvorištu se nalazio  bazen od tri djela gdje su kultivisane  gambusije, vrsta male ribe, koja je puštena u močvarne  djelove radi uništavanja komaraca. Gambusije su bile ribe grabljivice  koje  su se  hranile larvama komaraca. Ovo je bio jedan  od vidova  borbe protivu malarije tih godina. Ova vrsta riba grabljivica i dalje živi u vodama Šaskog jezera.  Inače gambuzia affinis   porjeklom je od rijeke Misisipi. Iz Amerike prebačene su u Španiju i Italiju, a u Jugoslaviju su prebačene  1925. Godine, prvo u Trogir (Dalmacija). U Ulcinj i Bar donio  ih je 1930 godine  dr Georgije Abramov.

Dispanzer za djecu je imao:

-        prostoriju za  pripremu djece (mjerenje dužine, tjelesne težine, svlačenje i oblačenje djece),

-        ordinaciju za dječjeg ljekara,

-        odmah pored je bila i prostorija za davanje injekcija i vakcina.

 

Načelnici zdravstvene stanice Ulcinj

1. Dr Abramov Georgije…..1921-1932

2. Dr Sava Shaulić…..1932-1940

3. Dr Marko Popović…..1940-1945

4. Dr Marko Popović…..1947-1958

4. Dr Vladimir Anagnosti…..1958-1960

5. Dr Eva Hrastnik…..1960-1964

6. Dr Roman Hoshovski…..1964-1973

 

Direktori Doma zdravlja Ulcinj

7. Mr scc Dr Mihailo Aleksić…..1973-1978

8. Dr Gani Karamanaga…..1978-1982

9. Prim.Dr Pavle Ban…..1982-1998

10. Dr Željana Karanikić…..1998-1998

11. Dr Selim Ismaili…..1998-2003

12. Prim.dr Gani Karamanaga…..2003-2011

13. Dr Pavle Marniković…..2011-

Dr Marko (Simo) Popović rođen je 1891.g. u Ulcinju. Osnovnu školu završio je u Ulcinju  a gimnaziju u Beogradu 1910 g. Studirao je medicinu  u Beču, Pragu i Poznanju (Poljska) gdje je diplomirao 1925.g. Sa malim prekidima  čitav radni vijek je bio ljekar i načelnik Zdravstvene stanice u Ulcinju. Dao je veliki doprinos u borbi i eradikaciji malarije sa ovih prostora.

Dr Marko Popović bio prvi ljekar  dječjeg dispanzera u Ulcinju, gdje je radio do penzionisanja 1958. g. Umro je u Ulcinju 1975.g.

Godine 1966. izgrađena je nova zdravstvena stanica, koja se nalazila iznad Gradske plaže, na putu prema Starom gradu.

Dječji dispanzer se nalazio na prednjem djelu. Imao je u sastavu:

-         sestrinsku sobu za pripremu djece,

-         ordinaciju ljekara i

-         injekciono  odjeljenje.

Radili  su ljekari dr Gani Karamanagadr Šefket Dolarović kao specijalizant pedijatrije. Pedijatrijske sestre su bile Desanka  Ćetković i Julija Dragović.

1973.g. u dječji dispanzer  dolazi dr Mihailo Aleksić, koji te godine zamjenjuje dr Romana Hošovskog na mjestu  direktora Zdravstvene stanice.

Prvi Dom zdravlja u Ulcinju  izgrađen je i otvoren  1975.g. u naselju Meraja. Ovaj objekat je stradao u zemljotresu od 15. aprila 1979. godine. Na tom mjestu se danas nalazi Centar za kulturu.

Služba za zdravstvenu zaštitu  predškolske, školske  djece i omladine u novo otvorenom Domu zdravlja  nalazila se na drugom spratu zgrade. Od tada funkcionišu:

-        Dhječji dispanzer za  odojčad i predškolsku djecu,

-        Školski dispanzer za školsku djecu i omladinu do 26 godina,

-        Odjeljnje za vakcine i imunizaciju,

Pedijatri su bili dr Mihailo Aleksić (šef dječjeg dispanzera) i dr Šefket Dolarović (šef školskog dispanzera).

Prvi  školovani pedijatri u Domu zdravlja Ulcinj Dr Mihailo Aleksić (1938-2017) rođen je na  Cetinju.  Osnovnu  školu završava u Ulcinju 1954g. a gimnaziju u Baru 1957g.  Diplomirao je ne Medicinskom fakultetu u Beogradu 1963g. Specijalizaciju iz pedijatrije  položio je u  Insititutu za majku i dete u Beogradu 1972.g. Od tada pa sve do penzionisanja radio je kao načelnik dispanzera za dječje bolesti Doma zdravlja u Ulcinju. U periodu od 1973. do 1978. godine bio je direktor Doma zdravlja u Ulcinju. Godine  1984.  završio je postdiplomske studije u Nišu i stekao  naučno zvanje magistra medicinskih nauka.  Dr Mihailo Bato Aleksić je bio prvi školovani pedijatar u Ulcinju, a istovremeno i inicijator za  izgradnju novog doma zdravlja u Ulcinju.  Od  toga  vremena počinje   moderno i organizovano doba zdravstvene službe u Ulcinju.

Strana: 1 2

    Štampaj       Email
 • Published: 228 days ago on Jul 9, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: Jul 9, 2018 @ 12:49 pm
 • Filed Under: izdanje br. 111
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center