Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 110  >  Aktuelni tekst

(5-ASA) – Stari lijek u novom vremenu

Objavio   /  

Dr sci Velimir Milošević, gastroenterolog
Klinički centar Crne Gore

Preparati 5-ASA (amino-salicilna kiselina) podrazumijevaju veći broj formulacija, od kojih je svakako najznačajniji mesalamin, koji se i najviše upotrebljava. Mesalamin predstavlja „kičmu“ terapije blagog i umjereno aktivnog UC, i nalazi se u svim evropskim i američkim preporukama za liječenje IBD. Njegova upotreba u liječenju KB, iako empirijski široko zastupljena, u dosadašnjim studijama nije našla uporište, ni u liječenju aktivne bolesti, ni kao terapija održavanja remisije…

5 asaUpalna bolest crijeva ( eng.Inflamatory bowel disease-IBD ) je idiopatska bolest uzrokovana pogrešnom regulacijom imunološkog odgovora na crijevnu mikrofloru domaćina, uz nesumnjivu ulogu genetskih činilaca. IBD se sastoji od dva entiteta, ulceroznog kolitisa (UC) i Kronove bolesti (KB), koji imaju svoje sličnosti, ali i važne i značajne razlike, koje u nekolikom razlikuju tretman ovih bolesti. Pacijenti sa IBD imaju povećan rizik od nastanka karcinoma debelog crijeva (eng. Colorectal Cancer-CRC), pa se periodično moraju endoskopski kontrolisati u cilju sprečavanja nastanka ove komplikacije upalne bolesti crijeva.

Cilj medikamentozne terapije IBD je uvođenje u remisiju i održavanje remisije, tj. mirne faze bolesti. Ova mirna faza podrazumijeva ne samo kliničko poboljšanje, već i endoskopskim pregledom verifikovano zaliječenje sluznice crijeva, a u slučaju ulceroznog kolitisa i patohistološko dokazivanje da je bolest pod kontrolom.

Preparati 5-ASA (amino-salicilna kiselina) podrazumijevaju veći broj formulacija, od kojih je svakako najznačajniji mesalamin, koji se i najviše upotrebljava. Mesalamin predstavlja „kičmu“ terapije blagog i umjereno aktivnog UC, i nalazi se u svim evropskim i američkim preporukama za liječenje IBD. Njegova upotreba u liječenju KB, iako empirijski široko zastupljena, u dosadašnjim studijama nije našla uporište, ni u liječenju aktivne bolesti, ni kao terapija održavanja remisije.

Mesalamin i njemu slični derivati 5-ASA imaju antiupalni učinak, koji ostvaruju kroz brojne mehanizme. Svakako najpoznatiji je inhibicija sinteze prostaglandina koji imaju proupalno dejstvo, ali postoje i brojni drugi antiupalni efekti ovih ljekova. Ovi preparati brzo dolaze u kontakt sa sluznicom crijeva  i uglavnom lokalno ispoljavaju svoje dejstvo. U zavisnosti od toga koji dio digestivne cijevi je pod upalom, koristimo formulacije koje aktivnu supstancu oslobađaju upravo na željenoj lokaciji. Ovi lijekovi se smatraju vrlo bezbjednim, i neželjeni efekti su uglavnom blagi i prolazni, dok su ozbiljni neželjeni efekti koji zahtijevaju prekid terapije iznimno rijetki.

Više od trideset pet godina, ovi lijekovi se nalaze na tržištu, i predstavljaju nezamjenjivo oružje u borbi sa upalnim bolestima crijeva. Upotrebljavaju se u sistemskom obliku (tablete, kapsule), ali i lokalno (čepići, klizme, pjene). Vrlo je važno ohrabriti pacijente da ne izbjegavaju lokalnu primjenu, jer je taj put apliciranja lijeka nekad efikasniji od sistemskog. Kombinovana primjena oralnih i lokalnih preparata često smanjuje potrebu za kortikosteroidima, koji se zbog svojih neželjenih efekata, smatraju nužnim zlom u terapiji IBD. Veoma značajno je da, prema brojnim studijama, redovna upotreba ovih ljekova kod pacijenata sa UC smanjuje rizik od nastanka karcinoma debelog crijeva, što implicira da je njihova upotreba u ovoj bolesti doživotna. Zahvaljujući povoljnom bezbjednosnom profilu, pacijenti ih odlično podnose, a uloga ljekara je da ih stalno podstiče da redovno uzimaju terapiju, naročito kada je bolest u remisiji, jer upravo tada postoji rizik da pacijenti svojevoljno prekinu uzimanje ljekova.

Naravno, nije sve idealno ni kod ovih preparata. Izvjestan procenat pacijenata ne reaguje na preparate 5-ASA, vjerovatno zbog individualnih razlika u metabolisanju samih ljekova. Stoga se stalno radi na pronalasku novih formulacija, koje će biti još efikasnije i koje će smanjiti rizik od svojevoljnog prekidanja terapije od strane samih pacijenata.

Dr sci Velimir Milošević, gastroenterolog

Klinički centar Crne Gore

    Štampaj       Email
 • Published: 185 days ago on Jun 14, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: Jun 14, 2018 @ 11:04 am
 • Filed Under: izdanje br. 110
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center