Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 109  >  Aktuelni tekst

Obilježen Svjetski dan zdravlja

Objavio   /  

Organizovanjem Nacionalne konferencije pod nazivom Ulaganje u prevenciju: put boljeg zdravlja, Ministarstvo zdravlja, u saradnji sa Kancelarijom Svjetske zdravstvene organizacije obilježilo je 07. april – Svjetski dan zdravlja, u hotelu Podgorica 5. aprila.
Skup su otvorile dr Alma Drešević, direktorica Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja i gđica Mina Brajović, šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori, a učestvovali su predstavnici kreatora politika, domova zdravlja i civilnog sektora.
Na konferenciji su predstavljeni rezultati i napredak ostvaren u sprovođenju preventivnih programa imunizacije i programa prevencije i kontrole karcinoma grlića materice, kao indikatora pokrivenosti zdravstvenom zaštitom u Crnoj Gori…

dan zdravlja 1Organizovanjem Nacionalne konferencije pod nazivom Ulaganje u prevenciju: put boljeg zdravlja, Ministarstvo zdravlja, u saradnji sa Kancelarijom Svjetske zdravstvene organizacije obilježilo je 07. april – Svjetski dan zdravlja, u hotelu Podgorica 5. aprila.

Skup su otvorile dr Alma Drešević, direktorica Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja i gđica Mina Brajović, šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori, a učestvovali su predstavnici kreatora politika, domova zdravlja i civilnog sektora.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati i napredak ostvaren u sprovođenju preventivnih programa imunizacije i programa prevencije i kontrole karcinoma grlića materice, kao indikatora pokrivenosti zdravstvenom zaštitom u Crnoj Gori.

Otvarajući skup dr Alma Hajdarpašić Drešević, u uvodnom obraćanju istakla je da je Vlada Crne Gore u potpunosti posvećenja obezbjeđivanju kvalitetne zdravstvene zaštite građanima, svjesna činjenice da je ulaganje u prevenciju bolesti ulaganje u zdravlje cijele nacije.

- Sprovodeći vladinu politiku Ministarstvo zdravlja u kontinuitetu radi na jačanju nacionalnih kapaciteta, promociji multisektorkse saradnje, u cilju smanjivanja izloženosti štetnim riziko faktorima, jačanju zdravstvenog sistema i sistema praćenja napretka u ostvarivanju ciljeva za kontrolu hroničnih nezaraznih bolesti. U tom cilju osnovan je Nacionalni savjet za koordinaciju i prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti u Crnoj Gori, kojim presjedava Premijer, a članovi su ministri većine resora u Vladi Crne Gore, s ciljem jačanja odgovornosti svih resora za zdravlje i njegovu integraciju u sve sektorske politike. Intencija je da Savjet posluži kao platforma za obezbjeđivanje koherentnosti sektorskih politika u smanjivanju mortaliteta od osnovnih kategorija hroničnih nezaraznih oboljenja, kao i da ubrza združeno djelovanje u pravcu efikasne kontrole vodećih i zajedničkih riziko faktora za nastanak hroničnih nezaraznih oboljenja i jačanje zdravstvenog sistema – istakla je dr Drešević.

Ministartsvu zdravlja, prema njenim riječima, preventiva i aktivnosti na poboljšanju i unapređenju zdravih životnih stilova su u fokusu rada i djelovanja. Preventivnim pregledima se sprečava pojava bolesti, odnosno otkriva oboljenje u najranijoj fazi kada još nema simptoma, a kada je u najvećem broju slučajeva moguće pravovremeno i adekvatno liječenje.

- Jasni su i već vidljivi javno zdravstveni benefiti sprovođenja tri skrining programa koja se sprovode u Crnoj Gori. Skrining karcinoma dojke radi se u opštinama Podgorica, Danilovgrad, Cetinje i Kolašin, s ciljem smanjenja smrtnosti za 15% u periodu od 5 godina. Tokom ove godine planirano je da počne da se sprovodi na teritoriji cijele Crne Gore. Skrining karcinoma debelog crijeva na nacionalnom nivou uspješno se sprovodi preko pet godina, uz veoma dobar odziv građana. Od 01. februara ove godine počeo je da se sprovodi Nacionalni skrining program prevencije karcinoma grlića materice. Na preventivne preglede i dijagnostiku pozivaju se žene određene starosne dobi, kako bi preduprijedili nastanak i širenje ove bolesti, koja je poslije karcinoma dojke, najčešće maligno oboljenje kod žena. Zahvaljujući dobro organizovanom skrining programu može se da spriječi i do 80% slučajeva obolijevanja raka grlića materice, otkrivajući malignu degeneraciju u preinvazivnoj fazi – naglasila je dr Drešević.

Kao još jedan važan preventivni i efikasan način zaštite zdravlja dr Drešević je navela i imunizaciju.

- Svi znamo da vakcinacijom spašavamo živote i zato nam je cilj da dopremo do svakog pojedinca na lokalnom nivou kako bismo ostvarili što veći obuhvat vakcinacije. Zdravstveni radnici, prije svega ljekari roditeljima objašnjavaju koliko je važna redovna vakcinacija njihove djece i kolikom se riziku izlažu ukoliko ih ne vakcinišu.

U ime svjetske zdravstvene organizacije prisutne je pozdravila Mina Brajović ističući da Svjetska zdravstvena organizacija obilježava jubilej – sedmu deceniju postojanja te da se već tradicionalno, kako u svijetu tako i kod nas, obilježava svjetski dan zdravlja. Svake godine je jedna određena tema u fokusu tog Svjetskog dana zdravlja. Ove godine fokus je na konceptu univerzalne zdravstvene zaštite i upravo se pod tim sloganom Zdravlje za sve obilježava ovaj dan širom svijeta.

- Što se tiče koncepta univerzalne zdravstvene zaštite, radi se o jednom vrlo kompleksnom konceptu, međutim, kao uvijek u životu, svaka kompleksna stvar može da se svede na ono što su osnovni nosioci tog koncepta, tako da okusnicu univerzalne zdravstvene zaštite čini i jednaka dostupnost zdravstvenih usluga. Priča o univerzalnoj zdravstvenoj zaštiti je počela relativno davno, odnosno, usvajanjem univerzalne deklaracije o ljudskim pravima 1948. godine, kada je zapravo ovaj koncept inagurisan. Članom 25 je definisano da svaki građanin ima pravo na standard života. Sedamdesetih godina je Svjetska zdravstvena kancelarija uvela poltiku Zdravlje za sve.

Strana: 1 2 3 4

    Štampaj       Email
 • Published: 290 days ago on Maj 9, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: Maj 9, 2018 @ 2:14 pm
 • Filed Under: izdanje br. 109
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center