Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 109  >  Aktuelni tekst

Izazovi u liječenju dijabetes mellitusa

Objavio   /  

Dr Valentina Kalinić, internista endokrinolog
Opšta bolnica, Bar

Šećerna bolest tipa 2 danas pogađa oko 250 miliona ljudi, a do 2020. godine će, kako se procjenjuje, u svijetu biti čak više od 350 miliona oboljelih. U nastojanju da se suprotstavi toj pandemiji, medicina intenzivno traga za što efikasnijim ljekovima protiv insulin nezavisnog dijabetesa kao i poboljšanju intezivne terapije tip 1 DM.
Novom konceptu u liječenju dijabetesa tipa 2, koji ne samo što pokazuje sposobnost da bolje kontroliše nivo šećera u krvi kod dijabetičara, već i mogućnost da očuva funkcije pankreasnih beta ćelija koje to oboljenje nepovratno iscrpljuje, pridružuju se novine u terapiji…

dijabetes

 

 

Šećerna bolest tipa 2 danas pogađa oko 250 miliona ljudi, a do 2020. godine će, kako se procjenjuje, u svijetu biti čak više od 350 miliona oboljelih. U nastojanju da se suprotstavi toj pandemiji, medicina intenzivno traga za što efikasnijim ljekovima protiv insulin nezavisnog dijabetesa kao i poboljšanju intezivne terapije tip 1 DM.

Novom  konceptu u liječenju dijabetesa tipa 2, koji ne samo što pokazuje sposobnost da bolje kontroliše nivo šećera u krvi kod dijabetičara, već i mogućnost da očuva funkcije pankreasnih beta ćelija koje to oboljenje nepovratno iscrpljuje, pridružuju se novine u terapiji.

Šećerna bolest tipa 2 je poremećaj metabolizma koji karakteriše povišeni nivo glukoze u krvi u kontekstu insulinske rezistencije i relativnog deficita insulina.

ADA/EASD 2012 preporuke sa dopunama iz 2015. godine naglašavaju značaj tri ključna faktora koji se trebaju uzeti u obzir kada se bira način liječenja dijabetesa: efikasnost u snižavanju šećera u krvi, smanjen rizik od hipoglikemija i uticaj na tjelesnu masu.

Individualnim pristupom svakom pacijentu, postavljanjem odgovarajućih terapijskih ciljeva, adekvatnom edukacijom i motivacijom pacijenta povećavaju se šanse za postizanje ciljeva liječenja.

Brojne studije su pokazale da postoji fenomen metaboličke memorije – loša regulacija glukoze na početku otkrivanja bolesti, prvih 10 godina loše glikoregulacije, odnosno odlaganje u postizanju optimalnih vrijednosti,  unose  mogućnosti  koje se kasnije ne mogu promijeniti ni jako dobrom glikoregulacijom za razvoj komplikacija, pa loš  početak obećava i loš kraj, jer ćelije pamte. Upravo zbog toga što loše regulisan početak bolesti nosi „čip“ za razvoj komplikacija u budućnosti, savremeni koncept liječenja šećerne bolesti tipa 2 zasniva se na znatno ranijem uvođenju kombinovane terapije u poređenju sa konvencionalnim terapijskim pristupom.

Hipoglikemije predstavljaju poseban problem pri liječenju, a nove terapijske mogućnosti daju odgovor na većinu izazova koji stoje na putu do dobre glikoregulacije. Nedavno ustanovljena značajna mjera je varijabilnonst pri procjeni glikoregulacije danas, pored zlatnog standarda (koji čini trijas, FPG < PPG i HBA1c).

Novine u liječenju tipa 2 dijabetes mellitusa dostupne su na teret Fonda za zdravstveno osiguranje.

Crnogorskim pacijentima za liječenje dijabetesa dostupni su svi terapijski modaliteti na teret Fonda za zdravstveno osiguranje.  Uz veliku spremnost Fonda i Minstarstva zdravlja za proširenje  liste  i dostupnost kako ljekova i teničkih pomagala – trakica za mjerenje glikemije, očekujemo da ćemo komplikacije sve više svoditi na minimum a više ulagati u prevenciju i kvalitet života pacijenata sa ovim stanjem.

Patogenezu šećerne bolesti  tip 2, da se u interakciji između genetskih faktora i izloženosti uslovima spoljašnje sredine (ekscesivan energetski unos i smanjena fizička aktivnost) generiše insulinska rezistencija, dolazi do oštećenja glukozne tolerancije i popuštanja beta ćelija, a na kraju i razvoja dijabetesa tipa 2.

Glavni patofiziološki defekti koji prate šećernu bolest tipa 2 jesu disfunkcija pankreasa sa hiperglukagonemijom i hipoinsulinemijom, sa insulinskom rezistencijom na nivou mišića i masnog tkiva, i sa povećanim stvaranjem glukoze u jetri, pri čemu su insulin sekretorski deficit i insulinska rezistencija gotovo kao slike u ogledalu. Pankreasne beta-ćelije, koje luče insulin, isprva pokušavaju da to kompenzuju povećanom produkcijom insulina, ali u toj fazi hipersekrecije dolazi do iscrpljivanja beta-ćelija koje lagano počinju da popuštaju. Drugim riječima, sa opadanjem insulinske senzitivnosti i padom sekrecije insulina opada i funkcija beta ćelija; u pomenutoj fazi hipersekrecije insulina dolazi do hiperplazije beta ćelija i potom njihove apoptoze (umiranja).

Brojne studije su pokazale da je, u vrijeme kad se postavi dijagnoza bolesniku sa dijabetesom tipa 2, dakle kad liječenje tek počinje, već nepovratno uništeno oko 50% kapaciteta beta ćelija, a po nekim autorima možda čak i 80%.

Inkretini – GLP 1 agonisti, DPP 4 inhibitori, SGLT2 inhibitori  

Relativno nov koncept u terapiji dijabetesa tipa 2 zasnovan je na djelovanju inkretina, odnosno inkretinskih hormona koji stimulišu endokrinu sekreciju pankreasa, i takozvanih DPP- inhibitora, agenasa koji inhibiraju enzim DPP-4 (odgovoran za razlaganje inkretinskih hormona) te prolongiraju i pojačavaju djelovanje inkretina.

Da bi jedan agens bio nazvan inkretinom, mora da zadovolji određene kriterijume: treba da se oslobađa u odgovoru na oralni unos hranljivih supstanci, posebno glukoze; mora da dostigne fiziološke koncentracije in vivo (koje se mjere u krvi prilikom unosa obroka); efekt hormona treba da se događa samo u hiperglikemiji i da se smanjuje sa padom glukoze, tako da se eliminiše mogućnost da se ovakvim fiziološkim pristupom bolesnik uvede u hipoglikemiju.

Strana: 1 2 3 4

    Štampaj       Email
 • Published: 254 days ago on Maj 9, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: Maj 9, 2018 @ 3:59 pm
 • Filed Under: izdanje br. 109
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center