Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 108  >  Aktuelni tekst

Značaj i upotreba probiotika kod djece

Objavio   /  

Dr Biljana Ivelja, pedijatar
Dom zdravlja, Cetinje

Probiotici su u posljednje dvije decenije predmet mnogih naučnih istraživanja, što navodi da se od njih u budućnosti očekuju mnogi benefiti.

Dokumentovani podaci o pozitivnom učinku bakterija na zdravlje čovjeka datiraju još iz Starog zavjeta, ali tek početkom 20-tog vijeka u tezi Elie Metchnikoff, dobitnika Nobelove nagrade, koji je 1908. godine naveo da konzumacija jogurta koji sadrže Lactobacillus, smanjuje broj patogenih bakterija stvarajući kisjeli milje, postaju predmet naučnih istraživanja…

Probiotici  su  u posljednje dvije decenije  predmet mnogih naučnih istraživanja, što navodi  da se od njih u budućnosti očekuju mnogi benefiti.

Dokumentovani podaci o pozitivnom učinku bakterija na zdravlje čovjeka datiraju još iz Starog zavjeta, ali tek početkom  20-tog vijeka u tezi Elie Metchnikoff, dobitnika Nobelove nagrade, koji je 1908. godine naveo da konzumacija jogurta koji sadrže Lactobacillus, smanjuje broj patogenih bakterija stvarajući kisjeli milje,  postaju predmet naučnih istraživanja.

1917. godine Alfred Nissle izolovao je nepatogeni soja Escherichia coli, jedan je od rijetkih primjera ne-LAB bakterija. Henry Tissier (iz Instituta Pasteur) izolovao je Bifidobacterium iz  stolice dojenčeta, s ciljem da se primjenjuje kod dojenčadi koja pate od dijareje, dok je  dr Minoru Shirota izolovao Lactobacillus casei soj Shirota u borbi protiv izbijanja dijareje, probiotok koji je  na tržištu od 1935. godine.

U GIT- u čovjeka živi više od 100 biliona mikroorganizama – mikrobiota, čija se  uloga u zdravlju i bolesti posljednjih godina intenzivno istražuje. U GIT-u  je uspostavljena idealna ravnoteža između domaćina i  crijevne  mikroflore koju čine fakultativni i obavezni anaerobi – 95% poput Bifidobacterium, Clostridium,   Fusobacterium, Peptococcus, i Bacteroides, 10% crijevne populacije čine fakultativni anaerobi: Lacto-bacillus, Escherichia coli, Klebsiella, Streptococcus, Staphylococcus i Bacillus.

Većina bakterija je prisutna u debelom crijevu s bakterijskom  koncentracijom od 1011 do 1012 CFU (engl. colony-forming units) na mililitar.

probiotici

Uloge crijevne mikroflore su:

- Metabolička - sinteza vitamina K, B12, stvaranje kratkolančanih masnih kiselina;

- Trofička - stimulacija epitelne proliferacije,  angiogeneze i obnavljanja epitela, citoprotektivna stimulacija razvoja imunološkog sistema;

- Zaštitna -regulacija urođenog i stečenog imuniteta, kompetitivni učinak za patogene.

Disbioza je kvalitativni i kvantitativni poremećaj odnosa dobrih i loših bakterija u sluznici GIT-a, što za posljedicu dovodi do disfunkcije crijevne mukoze.

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, probiotici su nepatogeni živi organizmi koji unešeni u dovoljnoj količini imaju pozitivni učinak na zdravlje domaćina. Dostupni su u prehrani (jogurt, sir, kefir, kisjeli kupus) i u obliku dodataka prehrani (farmaceutski proizvodi).            

Prebiotici su teško svarljivi ugljeni hidrati (oligofruktoza, inulin, galacto-oligosaharidi, lactulose, oligosaharidi u majčinom mlijeku) koji predstavljaju nutrijente za korisne bakterije, stimulišući tako probiotsku aktivnost u digestivnom traktu.

Simbiotici su proizvodi koji sadrže probiotike i prebiotike.

Bakterije koje se  upotrebljavaju kao probiotici moraju zadovoljiti nekoliko kriterijuma.

Moraju biti: ljudskog porijekla, nepatogeni, rezistentni na probavu tokom prolaska kroz crijevni trakt, živi do dolaska u debelo crijevo, stabilni u kisjeloj sredini i otporni na žuč, sposobni za adheziju na enterocite, stvarati  antimikrobne supstance, uticati na imunološki sistem i odgovor  kao i na  metabolizam.

Najčešće upotrebljavani probiotici su:

- Bakterije koje proizvode mliječnu kiselinu (LAB)

pretežno su iz roda Lactobacillus ili Bifidobacterium neLAB bakterije (najčešće iz roda Escherichia, Enterococcus i Bacillus) i

- Nepatogene gljive Sacharromyces bulardi

Novorođenčad se rađaju s gotovo sterilnim crijevima, ali tokom porođaja započinje brza kolonizacija crijeva, na koju utiče način  porođaja (vaginalni ili carski rez, način hranjenja, dojenje ili mliječna formula),  uportreba antibiotika, prebiotika ili probiotika, bakterijska flora kože medicinskog osoblja  i okoline, starosna  dob  novorođenčeta  itd.

Crijeva prvo kolonizuju enterobakterije i enterokoke, a nakon  toga anaerobi kao bifidobakterija, klostridija, Bacteroidesspp i  anaerobne streptokoke. Od svih vrsta GIT mikrobiota, Bifidobakterija i Lactobacilli  smatraju se za dvije najbitnije bakterije korisne za ljudsko zdravlje. Bifidobakterije i laktobacili prisutni u majčinom mlijeku  štite od potencijalno patogenih mikroorganizama i tako djeluju kao dio crijevne odbrambene barijere. U vrijeme rođenja imunološki sistem novorođenčeta  je još uvijek nezreo i u toku prve godine  progresivno se aktivira i  sazrijeva uz pomoć dobrih bakterija prisutnih u crijevnoj  flori. Nakon druge godine života crijevna mikrobiota djeteta slična je mikrobioti odraslih .

Posljednjih godina brojna su se naučna istraživanja bavila   problematikom uticaja probiotika na djecu. Mnogo se pažnje posvećuje ispitivanju neškodljivosti probiotika, s tim da je sigurnosni profil laktobacila i bifidobakterija najviše istražen.  Dejstvo zavisi od doze i vrste soja koji se koristi.

Probiotici se smatraju izuzetno sigurnim proizvodima s vrlo malo kontraindikacija čak i tokom trudnoće i ranog djetinjstva, jer su normalni stanovnici crijeva i značajan dio njih izolovan je iz zdravih ljudi. Vrlo je mali broj zabilježenih infekcija koje se  mogu povezati s probioticima, i po pravilu se javljaju kod teško imunokompromitovanih  pacijenata.

Ostaje otvorena mogućnost prenosa rezistencije na antibiotike, iako se za sada čini da je rizik nizak kod probiotika koji se danas mogu naći na tržištu.

Strana: 1 2

    Štampaj       Email
 • Published: 317 days ago on April 11, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: April 11, 2018 @ 2:55 pm
 • Filed Under: izdanje br. 108
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center