Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 108  >  Aktuelni tekst

Osvježimo znanje – tajne u pedijatriji

Objavio   /  

Udruženje pedijatara Crne Gore i farmaceutska kompanija MSD organizovali su stručni sastanak, predavanja iz oblasti pulmologije, 28. marta u hotelu Podgorica, na temu Osvježimo znanje – tajne u pedijatriji. Sastanku su prisustvovali pedijatri iz Crne Gore.
Učesnike skupa je u ime Udruženja pedijatara pozdravila dr Veselinka Lola Đurišić, sekretar Udruženja, pozivajući kolege na diskusiju i intenzivirana druženja i edukacije u narednom periodu, kako bi se zajedno brže došlo do nekih odgovora.

pedijatrija skupUdruženje pedijatara Crne Gore i farmaceutska kompanija MSD organizovali su stručni sastanak, predavanja iz oblasti pulmologije, 28. marta u hotelu Podgorica, na temu Osvježimo znanje – tajne u pedijatriji. Sastanku su prisustvovali pedijatri iz Crne Gore.

Učesnike skupa je u ime Udruženja pedijatara pozdravila dr Veselinka Lola Đurišić, sekretar Udruženja, pozivajući kolege na diskusiju i intenzivirana druženja i edukacije u narednom periodu, kako bi se zajedno brže došlo do nekih odgovora.

Na temu Akutni napad astme - dijagnostika i liječenje govorila je prim. dr Slađana Radulović mr sci, spec. pedijatar pulmolog iz Instituta za bolesti djece KCCG, ističući da je astma najčešće hronično oboljenje u dječijem uzrastu, a akutni napad astme najčešće urgentno stanje kod djece. Odnosno, objasnila je da je to događaj koji zahtijeva hitnu intervenciju pacijenata i doktora.

- Akutni napad astme se definiše kao vizing koji ne reaguje na inicijalnu terapiju bronhodilatatorima. Pogoršanje zahtijeva primjenu ljekova za olakšavanje disanja (kratkodjelujući beta2 agonisti), a težak astmatski napad posjetu hitnoj medicinskoj pomoći. Lak napad zahtijeva samo primjenu kratkodjelujućih beta2 antagonista, istakla je dr Radulović.

Ukazala je na činjenicu da su prvih pet godina života najosjetljivije i da najčešće djeca tog uzrasta zahtijevaju hospitalizaciju, i to češće muška nego ženska djeca. Podsjetila je prisutne da napad astme uglavnom počinje iznenada, može se javiti i kod djece koja imaju dobro kontrolisanu astmu i uzimaju redovno ljekove za kontrolu bolesti. U najvećem riziku, kaže dr Radulović, su djeca koja imaju tešku nekontrolisanu astmu, djeca koja su imala težak astma napad u posljednjih 12 mjeseci, djeca koja ne uzimaju pravilno terapiju, djeca predškolskog uzrasta.

- Veoma je važno da mi kao profesionalci prepoznamo simptome teškog napada astme, astme koja može ugroziti život, ali je neophodno i roditelje upoznati sa simptomima  napada astme. To su: ubrzano disanje, ubrzan srčani rad, otežan govor i hranjenje, a kod manjeg djeteta odbijanje uzimanja tečnosti, poremećaj svijesti, centralna cijanoza i oslabljen disajni šum. Pored kliničke slike, broja respiracija, srčane frekvence, od objektivnih parametara obavezno treba izmjeriti saturaciju hemoglobin kiseonikom pulsnim oksimetrom. Snimak pluća se ne preporučuje rutinski.

U toku pregleda treba obratiti pažnju na kvalitet disajnog šuma, odnos ekspirijuma i inpirijuma i vizing. Sam vizing nije direktan pokazatelj bronhoopstrukcije – objasnila je dr Radulović.

U terapiji astme se koriste dvije grupe ljekova: ljekovi za olakšanje disanja i ljekovi za kontrolu bolesti.

- Od ljekova za brzo olakšanje disanja na prvom mjestu su kratkodjelujući beta2 agonisti i ostali bronhodilatatori. Kao dodatna terapija daje se kiseonik, kortikosteroidi, magnezijum i dugodjelujući beta2 antagonisti. U pogoršanju astme treba razmotriti potrebu za kiseonikom, poželjno je da se održava saturacija kiseonikom iznad 95%.

Terapija kortikosteroidima ima svoje mjesto u liječenju teškog napada astme. Kod djece koja imaju dugotrajno pogoršanje potrebna je terapija kortikosteroidima dva do pet dana. Magnezijum sulfat je lijek koji se primjenjuje u hospitalnim uslovima, on relaksira glatku muskulaturu i primjenjuje se kod djece koja nemaju dobar odgovor na inicijalnu terapiju. Kod djece koja su hospitalizovana zbog teškog akutnog napada astme obazrivo sa primjenom tečnosti, zbog razvoja edema pluća i SIADH.

Umjereno težak napad je napad kod koga je smanjena saturacija kiseonikom ispod 95%, srčana frekvenca između 100 i 120. Za djecu preko šest godina daje se četiri do deset udaha kratkodelujućih beta 2 agonista preko komore ili 2,5 mg preko raspršivača. Doze se mogu ponavljati nakon 15 – 20 minuta, u prvih sat vremena. Ako je poslije sat vremena slab efekat dati kortikosteroide.

Kod djece mlađe od pet godina preporuka je davanje dva do šest udaha beta 2 agonista preko komore ili  2,5 mg preko raspršivača. Ponavljati terapiju nakon dvadeset minuta i savjetovati jedan do dva udaha na sat vremena.

Težak napad je onaj sa saturacijom kiseonika nižom od 90%, dijete govori isprekidano, spava sjedeći, ima ubrzano disanje, koristi pomoćnu muskulaturu i ima ubrzan srčani rad. U teškom napadu obavezna je primjena kortikosteroida parenteralno.  U lakom i umjereno teškom napadu astme treba biti obazriv sa primjenom kortikosteroida, jer pretjerano korišćenje kortikosteroida utiče na rast djeteta, a i češće su frakture kod ove djece.

Zaključeno je da  u primarnoj zdravstvenoj zaštiti treba odrediti težinu napada, dati beta 2 agoniste. Ljekovi se daju uz kiseonik. Nakon sat vremena se vrši procjena efekta primijenjene terapije,. Ako se saturacija održava iznad 95% nastaviti sa dva udaha lijeka na sat vremena. Djeca koja su imala astma napad su u riziku za ponovljen inapad, pa je potrebno praćenje u roku od sedam dana od dana pogoršanja bolesti Rentgen snimci i antibiotici se ne preporučuju rutinski kod pogoršanja astme. Odluku o hospitalizaciji donijeti na osnovu kliničke slike, odgovora na terapiju, učestalosti prethodnih pogoršanja, sposobnosti djeteta da uzme terapiju u kućnim uslovima. Uvijek provjeravati tehniku uzimanja lijeka.

Strana: 1 2

    Štampaj       Email
 • Published: 249 days ago on April 11, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: April 11, 2018 @ 2:46 pm
 • Filed Under: izdanje br. 108
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center