Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 108  >  Aktuelni tekst

Nova lista ljekova za bolje zdravlje građana

Objavio   /  

Povodom početka primjene nove Liste ljekova održana je pres konferencija ministarstva zdravlja 9. marta u PR Centru. Na konferenciji su govoriti ministar zdravlja dr Kenan Hrapović, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje, Sead Čirgić i mr ph Olgica Knežević, član Komisije za izradu liste ljekova. Nova Lista ljekova kao jedan od najznačajnijih podzakonskih akata u farmakoterapiji jedne zemlje obezbjeđuje savremeno, dostupno i kvalitetno liječenje osiguranih lica Crne Gore…

lista ljekovaPovodom početka primjene nove Liste ljekova održana je pres konferencija ministarstva zdravlja 9. marta u PR Centru. Na konferenciji su govoriti ministar zdravlja dr Kenan Hrapović, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje, Sead Čirgićmr ph Olgica Knežević, član Komisije za izradu liste ljekova.

Nova Lista ljekova kao jedan od najznačajnijih podzakonskih akata u farmakoterapiji jedne zemlje obezbjeđuje savremeno, dostupno i kvalitetno liječenje osiguranih lica Crne Gore.

U izradi nove Liste ljekova učestvovali su renomirani stručnjaci iz različitih oblasti koje definišu farmakoterapiju naše zemlje. Tom prilikom vodilo se računa o svim osiguranicima, a posebna pažnja usmjerena je na osjetljive grupe građana i potrebe njihovog liječenja. Lista je rađena uz najviše standarde struke u cilju zadovoljstva krajnjih korisnika, odnosno, zdravstvenih osiguranika.

Nova lista ljekova u velikoj mjeri doprinijeće poboljšanju zdravlja građana, posebno u početnoj fazi bolesti, smanjenju kasnijih komplikacija, produženom liječenju i kvalitetu života pacijenata Crne Gore, poručio je ministar zdravlja, dr Kenan Hrapović.

Ministar Hrapović je podsjetio da se ranija lista nije inovirala od 2015. godine, pojašnjavajući da je bilo neophodno uraditi novu listu, u skladu sa promjenama savremene farmakoterapije.

- Nova lista ljekova, kao jedan od najzanačjnijih podzakonskih akata u farmakoterapiji svake zemlje, obezbijediće savremeno, dostupno i kvalitetno liječenje osiguranih lica Crne Gore. Ona će u velikoj mjeri doprinijeti poboljšanju zdravlja građana, posebno u početnoj fazi bolesti, smanjenju kasnijih komplikacija, produženom liječenju i kvalitetu života pacijenata Crne Gore – kazao je ministar.

On je pojasnio da Nova lista ljekova podrazumijeva osnovnu i doplatnu listu što, kako je rekao, predstavlja novi koncept liste ljekova u Crnoj Gori.

- Sadrži ljekove koji se propisuju i izdaju na recept i ljekove koji se primjenjuju na primarnom, sekundarnom i tercijalnom nivou na teret sredstava obavezom zdravstvenog osiguranja, kao ljekove koji su sastavni dio doplatne liste ljekova – naveo je Hrapović.

Prema njegovim riječima, kako ne bi bilo favorizovanja i monopolskih položaja bilo kojeg proizvođača, prilikom izrade liste podstaknuta je konkurentnost u smanjenju cijena ljekova.

- Prema pozitivnim propisima, cijene ljekova u Crnoj Gori se formiraju u odnosu na cijene ljekova u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji. Postigli smo da je maksimalna cijena bilo kojeg lijeka u Crnoj Gori, niža od prosječne cijene ljekova u sve tri navedene države – istakao je Hrapović.

- Cijene 89%  ljekova sa osnovne liste ljekova su niže ili jednake najnižim uporedivim cijenama koje ima Srbija. Strategija Ministarstva zdravlja je da svakom pacijentu, kojem je zaista neophodan određeni lijek, on bude dostupan u skladu sa prihvaćenim terapijskim farmakoekonomskim kriterijumima – rekao je Hrapović.

Članica Komisije za izradu liste ljekova Olgica Knežević, pojasnila je da osnovnu listu ljekova čine najsvrsishodniji ljekovi koji pokrivaju najveći broj patoloških stanja u Crnoj Gori, koji obezbjeđuju, kako je navela, kvalitetnu terapiju, a za koje su osiguranicima zdrvatsvenog osiguranja, pokriveni troškovi u punom iznosu. Osnovna lista, kako je precizirala, sadrži 1.046 ljekova.

- Doplatnu listu ljekova čine ljekovi koji su terapijska paralela (terapijska alternativa) ljekovima sa Osnovne liste ljekova i osiguraniku se obezbjeđuju u visini cijene lijeka sa osnovne liste. Razliku do punog iznosa cijene lijeka na doplatnoj listi ljekova plaća osigurano lice. Doplatna lista sadrži 89 ljekova – navela je Knežević.

Ona je pojasnila da će osiguranik za lijek sa doplatne liste platiti samo razliku u cijeni u odnosu na lijek koji se nalazi na osnovnoj listi i da je, kako je kazala, do euro doplata za više od 70%  ljekova koji se nalaze na doplatnoj listi.

- Sve ove ljekove pacijenti su do sada kupovali u punom komercijalnom iznosu, a sada će vrlo simbolično vršiti njihovu doplatu – istakla je Knežević.

Ona je kazala da je na Listu uvršteno 114 novih ljekova, pojašnjavajući da su proširene terapijske opcije za oboljele od dijabetesa, infarkta miokarda i akutnog ishemijskog moždanog udara – trombolitička terapija, kardiovaskularnih i neuroloških oboljenja – novi oralni antikoagulantni ljekovi.

- Proširene su terapijske opcije za oboljele od kardiovaskularnih oboljenja – akutni koronarni sindrom, hipertenzija, anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa kod pacijenata na hemodijalizi, genito-urinarnih oboljenja i infektivnih bolesti – precizirala je Knežević.

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje, Sead Čirgić, kazao je da su od primjene nove liste, 1. marta, pratili primjedbe građana, navodeći da je suština primjedbi neadekvatna snabdjevenost apoteka.

- Dobili smo odgovore apoteka da iz objektivnih razloga proizvođači nisu u mogućnosti da isporuče ljekove ne samo za crnogorsko tržište, nego i za ostalo tržište za određeni period. Za ljekove koji su nedostatni, a postoji njihova zamjena, informatički ćemo omogućiti da se vrši njihova zamjena, i na taj način ćemo riješiti problem koji je postojao – rekao je Čirgić.

On je naveo da je od 1.marta realizovano 110 hiljada recepata, a da je izdato oko 150 hiljada kutija ljekova.

                                                                                                  Verica Pantelić

    Štampaj       Email
 • Published: 318 days ago on April 11, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: April 11, 2018 @ 11:16 am
 • Filed Under: izdanje br. 108
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center