Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 108  >  Aktuelni tekst

Njegovo visočanstvo – imunitet

Objavio   /  

Dr Stanislava Višnjić, specijalizant pedijatrije
Dom zdravlja Nikšić

Termin imunitet potiče od latinske riječi imunis, koja označava oslobađanje od nečega. Imuni sistem je izvanredno adaptilan odbrambeni mehanizam koji se razvio da zaštiti organizam od patogenih mikroorganizama. Njegova glavna uloga je da spriječi razmnožavanje i diseminaciju patogenih agenasa, kao i da eliminiše sopstvene ćelije koje su se maligno izmijenile. To je jedan složen i fantastično organizovan sistem, naš čuvar, koji djeluje na više “nivoa” i upravo patogeni agensi koji uspiju da naprave “grešku” u njegovom funkcionisanju, dovode do ugrožavanja zdravlja. Imuni sistem može da da dvije vrste imunih reakcija: tzv. specifični imuni odgovor i nespecifični odgovor. Specifični imuni odgovor ima dvije bitne karakteristike, da prepozna sopstveno i da “memoriše”…

imunitetTermin imunitet potiče od latinske riječi imunis, koja označava oslobađanje od nečega. Imuni sistem je izvanredno adaptilan odbrambeni mehanizam koji se razvio da zaštiti organizam od patogenih mikroorganizama. Njegova glavna uloga je da spriječi razmnožavanje i diseminaciju patogenih agenasa, kao i da eliminiše sopstvene ćelije koje su se maligno izmijenile.

To je jedan složen i fantastično organizovan sistem, naš čuvar, koji djeluje na više “nivoa” i upravo patogeni agensi koji uspiju da naprave “grešku” u njegovom funkcionisanju, dovode do ugrožavanja zdravlja.

Imuni sistem može da da dvije vrste imunih reakcija: tzv. specifični imuni odgovor i nespecifični odgovor. Specifični imuni odgovor ima dvije bitne karakteristike, da prepozna sopstveno i da “memoriše”.

Glavne efektorske ćelije speifičnog imuiteta su limfociti, a nespecifičnog fagocitne ćelije – neutrofilni granulociti, monociti i makrofagi. Sistem komplemenata djeluje sinergistički, sa drugim komponentama imunog odgovora, povećavajući  njihove efekte.

Kada imuni sistem zataji u svom odgovoru bilo zbog jedne njegove komponente ili kombinacije komponenti, nastaje stanje koje zovemo imunodeficijencijom. Mogu biti primarne i stečene.  Primarne imunodeficijencije su mnogo rjeđe i uzrokovane su kongenitalno nastalim defektima u imunom sistemu, za razliku od stečenih koje nastaju usljed dejstva patogenih agenasa (infekcija, toksične supstance, pothranjenost…).

Primarne imunodeficijencije dijele se na:

-        I     predominantne deficijencije antitijela,

-        II    kombinovane imunodeficijencije,

-        III  predominantni defekt T ćelija,

-        IV  udružene sa drugim major defektima,

-        V   defekti fagocitne funkcije,

-        VI deficijencije komplementa.

Infekcije navode kliničara da razmišlja o mogućnosti postojanja imunodeficijencije. Na imunodefiijenciju smo dužni posumnjati ako infekcija pokazuje neku od sljedećih karakteristika:

- hroničan tok,

- povećanu učestalost,

- neuobičajne patogene kao izazivače,

- nepotpun oporavak djeteta između epizoda infekcije.

Najteže je procijeniti šta se može smatrati povećanom učestalošću infekcija, jer to umnogome zavisi od sredine u kojoj dijete živi. S obzirom da su primarne imunodeficijencije rijetka oboljenja, onda je neophodno prvo isključiti druge uzroke učestalih infekcija i obratiti pažnju kako su dijagnostikovane i tretirane. Lista najčešćih uzroka sekundarne imunodeficijencije se povećava. Najčešće je to: infekcija, jatrogeno nastala, malignitet, autoimunost i neka druga stanja.

Nažalost, i kod djece je važno isključiti mogućnost HIV infekcije, koja postaje sve veći uzrok morbiditeta u pedijatrijskoj populaciji.  Potom su tu kongenitalna rubeola, morbili, kao i druge akutne virusne infekcije. S obzirom na porast broja oboljelih od tuberkuloze,  takođe treba obratiti pažnju i na izazivača tog ozbiljnog oboljenja.

Jatrogeno nastala imunodeficijencija  može nastati i u postoperativnom periodu, zbog dugotrajne upotrebe kortikosteroida, citostatika, zračenjima… Autoimunost je nešto na šta takođe treba obratiti pažnju, SLE, reumatoidni artritis pa i hronični aktivni hepatitis. Stanja poput pothranjenosti, opekotina, uremija, talasemija su o ovoj grupi, a posebnu kategoriju zauzimaju prematurusi.

Imunitet djeteta počinje da se stvara već u majčinom stomaku, gdje antitjela klase IgG prolaze kroz placentu i štite dijete od infekcija. Nakon rođenja, dijete preko majčinog mlijeka dobija antitijela, što je jedan od najvažnijih razloga za dojenje. Odojče u drugom i trećem mjesecu života počinje da stvara vlastita antitijela dok se njihov broj, dobijen od majke, smanjuje, i sa šest mjeseci uravnotežuje. U tom periodu je imuni sistem djeteta skoro u potpunosti razvijen, ali nije dovoljno efikasan. U svojoj 12. godini, imunitet dostiže kapacitet kao kod odraslih, pa se zato kaže da najbolji imunitet imaju mlade i osobe srednje životne dobi.

Imunitet se dodatno nadograđuje kada organizam djeteta dođe u kontakt sa patogenim agensom.

Faktori koji su prijatelji našem imunom sistemu su prije svega kvalitetna i pravilna ishrana,  san, adekvatna higijena i fizička aktivnost.  Kod imunodeficijentnih pacijenata infekcije mogu da poprime fulminantni tok i da dovedu do trajnih oštećenja tkiva i organa, stoga sve tegobe u funkcionisanju imunog sistema treba da su isključivo pod strogom kontrolom ljekara.

Dr Stanislava Višnjić, specijalizant pedijatrije
Dom zdravlja Nikšić

    Štampaj       Email
 • Published: 282 days ago on April 11, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: April 11, 2018 @ 2:36 pm
 • Filed Under: izdanje br. 108
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center