Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 108  >  Aktuelni tekst

Kile prednjeg trbušnog zida

Objavio   /  

Dr Igor Karišik, spec. opšte hirurgije
Opšta bolnica Bar

Kila (hernia, bruh, opuč), je protruzija organa trbušne duplje kroz urođene ili stečene otvore trbušnog zida. Bilo urođene ili stečene, kile prednjeg trbušnog zida zauzimaju najveći dio patologije u hirurškom radu. Po nekim autorima, svaki treći muškarac i svaka osma žena u toku života će imati neki oblik kile. Razlozi nastanka su različiti: genetski, starost, gojaznost, prisustvo patoloških procesa u trbuhu, prethodne operativne procedure itd. Među kilama prednjeg trbušnog zida, najzastupljenije su ingvinalne, femoralne i pupčane kile. Femoralne su značajno češće kod žena zbog inklinacije karlice. Osim pomenutih, čest nalaz su kile bijele linije, kao i polumjesečaste linije…

kilaKila (hernia, bruh, opuč), je protruzija organa trbušne duplje kroz urođene ili stečene otvore trbušnog zida. Bilo urođene ili stečene, kile prednjeg trbušnog zida zauzimaju najveći dio patologije u hirurškom radu. Po nekim autorima, svaki treći muškarac i svaka osma žena u toku života će imati neki oblik kile.

Razlozi nastanka su različiti: genetski, starost, gojaznost, prisustvo patoloških procesa u trbuhu, prethodne operativne procedure itd. Među kilama prednjeg trbušnog zida, najzastupljenije su ingvinalne, femoralne i pupčane kile. Femoralne su značajno češće kod žena zbog inklinacije karlice. Osim pomenutih, čest nalaz su kile bijele linije, kao i polumjesečaste linije. Poseban entitet su postincizione kile, koje se javljaju na mjestu prethodne operativne rane. Povećan intraabdominalni pritisak, kašalj, naprezanje i naročito infekcija operativne rane, su faktori koji potpomažu nastanak postincizionih kila. Patoanatomski, kod kile razlikujemo kilni otvor, kilnu kesu i kilni sadržaj. Po promjeru kilnog otvora,  kile se dijele na funikularne – sa užim otvorom, i difuzne – sa širokim otvorom. Nerijetko, može se naći istovremeno nekoliko kilnih otvora na trbušnom zidu, naročito u predjelu bijele linije. Kilni omotač čine peritoneum (trbušna maramica), podkožno tkivo i koža. U kilnom sadržaju se mogu naći praktično većina trbušnih organa. Dijagnoza kile se postavlja kliničkim pregledom. U rijetkim situacijama ultrasonografija i kompjuterizovana tomografija su od pomoći u smislu diferencijalne dijagnostike i planiranja liječenja. Liječenje kila je operativno. Može se odlagati,  ali u  slučaju uklještenja kilnog sadržaja, ono je urgentno,  jer uklještenje može imati za posljedicu ishemiju i gangrenu kilnog sadržaja. Liječenje kila se može obavljati tenzionim tehnikama, kada se slabo mjesto trbušnog zida ojačava šavovima. Postoji veliki broj autorizovanih tehnika za rješavanje, inače najčešćih ingvinalnih kila, od kojih se u posljednje vrijeme najčešće koriste Shouldice, McVay. Kod beztenzionih tehnika koriste se protetski materijali, mrežice od polipropilena, mersilena, koje su ili prethodno oblikovane,  ili se u toku operacije oblikuju zavisno od intraoperativnog nalaza. Kod reparacija ingvinalnih kila beztenzionim metodama, najčešće su metode Lichtenstein, Nyhus, Rives. Laparoskopska  hirurgija zauzima značajan udio u operativnom liječenju kila prednjeg trbušnog zida. Tehnike koje se koriste su TAPP , TEP, IPOM. Za svakog pacijenta treba odabrati adekvatnu metodu obzirom na klinički nalaz, anatomiju, opšte stanje pacijenta, podatak o prethodnim operacijama. Komplikacije liječenja kila prednjeg trbušnog zida su moguće,  i mogu biti opšte i specifične. Operacije se obavljaju  u uslovima opšte endotrahealne anestezije, spinalne anestezije, ali sve češće se koristi i lokalna infiltrativna anestezija. Trend u svijetu je ambulantna hirurgija kila, kada se pacijent ne zadržava duže vrijeme u bolnici, već praktično istog dana se nakon operacije otpušta na dalje kućno liječenje. Usavršavanje u hirurškom radu, napredak laparoskopije i tehnologije protetskih materijala su doprinjeli značajno boljim rezultatima u hirurgiji kila prednjeg trbušnog zida. Nažalost,  i u današnje vrijeme pacijenti često odlažu operativno liječenje, te  se susrećemo i sa gigantskim kilama, koje su  veliki izazov za liječenje, a dobar rezultat je nekada teško postići. Najbolje je ne odlagati, već se javiti na pregled, a hirurg će uz dogovor sa pacijentom predložiti i sprovesti adekvatno liječenje.

Dr Igor Karišik, spec. opšte hirurgije
Opšta bolnica Bar

    Štampaj       Email
 • Published: 318 days ago on April 11, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: April 11, 2018 @ 11:42 am
 • Filed Under: izdanje br. 108
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center