Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 107  >  Aktuelni tekst

Predstavljamo: Udruženje Diabetes Podgorica

Objavio   /  

Mladi oboljeli od dijabetesa sa ciljem podizanja svijesti o dijebetesu i problemima sa kojima se suočavaju oboljeli od dijebetesa u Podgorici, oktobra 2013. godine formiraju neprofitabilanu organizacija NVO “Diabetes Podgorica”. Organizacija je član Saveza dijabetičarskih društava i udruženja Crne Gore. Ova organizacija za cilj ima: podršku osobama sa zdravstvenim problemima nastalim kao posljedica Diabetes melitusa, tj. šećerne bolesti, edukaciju djece i odraslih oboljelih od ove bolesti, podršku roditeljima čija djeca boluju od šećerne bolesti, edukaciju medicinskog osoblja organizovanjem tribina, predavanja i drugih javnih manifestacija kao i promociju zdravih stilova života…

nvo diabetes podgoricaDijabetes je hronična nezarazna bolest koja poprima razmjere epidemije. Dijabetes – šećerna bolest je hronično oboljenje koje se ispoljava povišenim nivom šećera u krvi, nastalim zbog defekta u sekreciji insulina ili defekta u njegovom dejstvu.

 • U Svijetu  dijabetes ima oko 420 miliona ljudi i četvrti  je uzrok smrtnosti.
 • Populacijom dijabetes je na trećem mjestu po ukupnom broju stnovnistva:

1. Kina,

2. Indija,

3. Dijabetes,

4. Brazil

 • U Crnoj Gori (prema podacima IJZCG) ima preko 35000 registrovanih osoba sa dijabetesom, sa pretpostavkom da još 20000 ne zna da ima, a živi sa dijabetesom, što je oko 8-10% od ukupnog broja stanovnika.
 • Crna Gora je među pet zemalja u Evropi po broju novooboljelih osoba sa dijabetesom
 • Na svakih 6 sekundi umre jedna osoba od dijabetes komplikacija.
 • Svakih 30 sekundi amputira se jedan eksteremitet kao posledica dijabetes komplikacija.
 • Svakih 5 sekundi dijagnostifikuje se jedna nova osoba sa dijabetesom.
 • Do 2025. godine dijabetes će imati pola milijarde osoba, tj. svaki 12-i čovjek ili čitava evropska populacija!

Mladi oboljeli od dijabetesa  sa ciljem podizanja svijesti o dijebetesu i problemima sa kojima se suočavaju oboljeli od dijebetesa  u Podgorici, oktobra 2013. godine formiraju neprofitabilanu organizacija NVO “Diabetes Podgorica”. Organizacija je član Saveza dijabetičarskih društava i udruženja Crne Gore. Ova organizacija za cilj ima: podršku osobama sa zdravstvenim problemima nastalim kao posljedica Diabetes melitusa, tj. šećerne bolesti, edukaciju djece i odraslih oboljelih od ove bolesti, podršku roditeljima čija djeca boluju od šećerne bolesti, edukaciju medicinskog osoblja organizovanjem tribina, predavanja i drugih javnih manifestacija kao i promociju zdravih stilova života.

Članovi udruženja svakodnevno proširuju svoja znanja na temu dijabetesa, razmjenjujući  iskustava sa osobama sa dijabetesom iz okruzenja, posjećujući kampove u zemlji i regioni, prisustvujući raznim predavanjima ljekara specijalista, obilazeći seminare i festivale na ovu temu.

NVO “Diabetes Podgorica”  vrši podršku licima sa dijabetesom i ulaže napore u borbi za bolje medicinske uslove. Tako je danas na snazi izmijenjen Pravilnik o korišćenju trakica za mjerenje nivoa šećera u krvi i za lica starija od osamnaest godina, što  prethodnih godina nije bio slučaj. Takođe, isti Pravlink propisuje da lica do 26-e godine, pod određenim uslovima, mogu steći pravo na koriščenje insulinske pumpe.  U organizaciji se nadaju da, kada se steknu uslovi, pravo na pumpu će imati i osobe starije od ove dobi. Kako bi se najmlađima sa ovim stanjem smanjio broj uboda za mjerenje nivoa šećera u krvi i omogućilo kvalitetno praćenje i regulacija, jedan od ciljeva je uvođenje senzora za kontinuirano mjerenje nivoa glukoze.

U prethodnim godinama Udruženje “Diabetes Podgorica” obilježava Svjetski dan dijabetesa, 14. novembar nizom različitih akcija, kao što su: akcije besplatnog mjerenja nivoa šećera u krvi, organizovanje tribina i predavanja o dijabetes stanju, ali i o komplikacijama do kojih ovo stane dovodi. Članovi ove organizacije, zajedno sa ljudima iz javnog sektora učestvuju u raznim sportskim manifestacijama, sa ciljem uključivanja i podizanja svijesti. Učestvovanjem na različitim kampovima, u Baru, Gamzigradu, Zagrebu, proširuju svoje kontakte i iskustva o dijabetološkom stanju, koja im pomažu u boljoj motovaciji, regulaciji i kontrolisanju svog stanja. Zajedno sa drugim Udruženjima iz Crne Gore i osobljem KBC-a, i sami su organizovali niz edukativnih radionica.

Ovi mladi ljudi kontaktom sa medijima, lokaknom samoupravom i državnim institucijama unapređuju stav onih koji donose odluke prema problemu dijabetesa i borbe za bolji položaj osoba sa dijabetesom. Značajna i zapažena su njihova učešća na raznim festivalima zdravlja, medicine, sporta i zdravih stilova života.

Kako navode iz Udruženja, i za 2018. godinu imaju niz planova i projekata, koje uključuju akcije mjerenja nivoa šećera u krvi, sportske aktivnosti, edukaciju o terapiji i ishrani, promociju zdravih stilova života.

Jedan od njihovih ciljeva je da pokažu da osobe sa dijabetesom mogu učestvovati u svim aktivnostima potpuno ravrnoprano kao i ostali, a da pri tom postižu najbolje rezultate. Sa zadovoljstvom pozivaju sve zainteresovane da im se priključe i na taj način doprinesu jačanju svijesti o Dijabetes melitusu. Možete ih kontakirati na: diabetespodgorica @gmail.com ili na fb: Diabetes Montenegro.

                                                                                     Ivan Milašević

                                                                                  Predsjednik  NVO Diabetes Podgorica

    Štampaj       Email
 • Published: 352 days ago on Mart 9, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: Mart 9, 2018 @ 12:57 am
 • Filed Under: izdanje br. 107
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center