Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 106  >  Aktuelni tekst

Šest godina postojanja i rada Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore

Objavio   /  

Prim. dr Gordana Rašović

Jedan je od prioritetnih ciljeva zdravstvenih sistema u razvijenim zemljama, predstavlja kontinuirano unaprijeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Važnu kariku u lancu uspješnog liječenja i zbrinjavanja patologije sa kojom se savremena medicina sreće u današnje vrijeme, predstavlja upravo pravovremena i adekvatna transfuziološka potpora. Mogućnost primjene savremenih principa transfuziloškog liječenja predstavlja jedan od preduslova za uvođenje i održanje procedura u usko specijalizovanim granama medicine…

transfuzija 1Realizovane i planirane aktivnosti  


Jedan je od prioritetnih ciljeva zdravstvenih sistema u razvijenim zemljama, predstavlja kontinuirano unaprijeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite.  Važnu kariku u lancu uspješnog liječenja i zbrinjavanja patologije sa kojom se savremena medicina sreće u današnje vrijeme, predstavlja upravo pravovremena i adekvatna transfuziološka potpora. Mogućnost primjene savremenih principa transfuziloškog liječenja predstavlja jedan od preduslova za uvođenje i održanje procedura u  usko specijalizovanim granama medicine.

Prepoznata kao veoma važan segment u liječenju, a imajući na umu prirodu ljekova proizvedenih iz ljudske krvi, kao i način njihovog obezbjeđivanja, od čega zavisi sigurnost samog lijeka, EU je donijela preporuke, koje predstavljaju logičan zahtjev struke, moralni i etički imperativ.  

Dobra organizacija transfuziološke Službe, zasnovana na savremenim načelima, predstavlja preduslov uspješnog i sigurnog transfuziološkog liječenja, a samim tim i uspješne podrške u svim granama medicine.

2011 – Osnivanje  JZU Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore, organizovane na nacionalnom nivou

2012 – Početak samostalnog rada

2015 – Useljenje u novi prostor referentne ustanove Zavoda

2017 – 6 godina samostalnog rada

JZU Zavod za transfuziju krvi Crne Gore je svojim osnivanjem i početkom samostalnog rada, što je zbog svog značaja u ukupnom zdravstvenom sistemu postavljeno kao jedan od uslova zemljama kandidatima za pristupanje EU, zahvaljujući stručnosti i velikom entuzijazmu zaposlenih, krenuo u intenzivan razvoj svih segmenata transfuziološkog rada, koji čine cijelinu transfuziološke djelatnosti. 

DAVALAŠTVO KRVI

Stepen razvoja dobrovoljnog davalaštva krvi, koje na prvom mjestu predstavlja razvijenost svijesti društva jedne zemlje, predstavljenu stepenom razvijenosti svijesti pojedinca u tom sistemu, o značaju raspoloživosti adekvatnim količinama sigurne krvi za potrebe kvalitetnog i pravovremenog funkcionisanja ukupnog zdravstvenog sistema zemlje, predstavlja jedan od početnih i izuzetno važnih segmenata u radu transfuziološke službe.   

Iz tog razloga, a imajući u vidu činjenicu da je jedini izvor ovog lijeka zdrav čovjek, Zavod je svoje aktivnosti usmjerio u pravcu zdravstvenog prosvjećivanja stanovništva i redovnog i  kontinuiranog pružanja  informacija. U tom smislu preduzeto je:

Intenziviranje vaspitno-motivacionog rada

Saradnja sa državnim institucijama

Saradnja sa privatnim kompanijama

Realizacija media plana

Rad sa srednjoškolskom populacijom

Pokretanje kampanje sa Univerzitetom Crne Gore – “KRV NIJE VODA”

Rad sa djecom u vrtićima uz saglasnost Ministrarstva prosvjete

Učešće i podrška u realizaciji kampanje “PRUŽI RUKU ZA ŽIVOT” u saradnji sa javnim servisom Crne Gore, a na inicijativu Crvenog krsta Crne Gore

Izvođenje akcija DDK u Zavodu i na terenu

Preduzete aktivnosti dovele su i do evidentnih rezultata.  To možemo vidjeti kroz porast ukupnog davalaštva krvi sa 2,2% u 2011. godini na 2,9% u 2017. godini.

Pored toga, izuzetno važna činjenica su pokazatelji značajne izmjene strukture davaoca krvi u korist dobrovoljnog, nenamjenskog davalaštva u odnosu na porodične davaoce krvi sa svega 25% u 2011. na 48% u 2017. godini.

EDUKACIJA KADRA

Shvatajući važnost kontinuirane medicinske edukacije zaposlenih Zavoda, preduzete su  aktivnosti i realizovane obuke u svrhu daljeg unaprijeđenja rada i sinhronizacije usluga svih grana medicine a u cilju unaprijeđenja konačne zdravstvene usluge. Aktivnosti su bile usmjerene na izradu dokumenata kao i praćenje noviteta u svim segmentima rada. 

Implementaciju i unaprijeđenje Sistema kvaliteta

Haemovigilancu – sistem prijavljivanja i izvještavanja SAE/SAR

Sertifikaciju Ustanove za standarde ISO 9001:2015 i 27001

Obuku trenera u sistemu kontrole kvaliteta- EDQM CoE

Učešće na eropskom  kongresu ISBT  sa najnovijim informacijama iz struke

Izradu i sprovođenje planova integriteta u institucijama Crne Gore

Učešće na skupu “Sharing Best Practices:Quality Risk Management, Change Control, Validation and Qualification in Blood Establishment” – EDQM CoE

Učešće na Kongresu Transfuzijske medicine BiH

Učešće na VI Sajmu medicine CG

 Osim toga, preduzete su obuke zaposlenih u Ustanovi:

Obuka osoblja Zavoda za rad na novom aparatu HemoQHb201+ za određivanje prijedonacijskog hemoglobin davaoca krvi

Obuka osoblja  za rad na aparatu IHA 500  

Strana: 1 2

    Štampaj       Email
 • Published: 345 days ago on Februar 7, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: Februar 7, 2018 @ 10:55 pm
 • Filed Under: izdanje br. 106
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center