Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 106  >  Aktuelni tekst

Histeroskopski skrecnig i benefiti u postupku IVF-a

Objavio   /  

Dr Igor Gogić, ginekolog akušer
Bolnica Codra, Podgorica

Histeroskopski skrecing je metod izbora u Centru za vantjelesnu oplodnju u Specijalnoj bolnici Codra. Ovaj način inicijacije endometrijuma ima prednost prije svega zato što, osim samog postupka lezije endometrijuma, imamo i efekat dilatacije kavuma uterusa, koja pojačava receptivnost endometrijuma…

bebaProučavanje veoma složenog procesa usađivanja embriona je dovelo do saznanja da namjerno pravljenje defekata sluzokože materice dovodi do njenog pravilnijeg formiranja u narednom ciklusu i do povećanja procenta uspješnosti postupka vantjelesne oplodnje. Dakle, ova procedura zahtijeva da se prije ciklusa u kome se planira vantjelesno oplođenje, učini intervencija, obično u lokalnoj anesteziji ili bez nje. Inicijacija endometrijuma je u stvari postupak pri čemu ginekolog na samom endometrijumu pravi namjerne defekte, koji će posljedično povećati mogućnost implantacije u narednom ciklusu.

Može da se radi u postupku IVF-a sa stimulacijom ciklusa, aspiracijom i transferom, kao i često prije transfera zamrznutih embriona, a može i u spontanom ciklusu bez IVF-a.

Skrecing je engleski termin, što u prevodu znači zagrebati, i to je asocijacija da se na endometrijumu pravi neka vrsta plitkog defekta kao ogrebotina. Ustanovljene su razne metode screcinga, počev od katetera za embriotransfer kojima se zagrebe pa do histeroskopskog skrecinga.

Histeroskopski skrecing  je metod izbora u Centru za vantjelesnu oplodnju u Specijalnoj bolnici Codra. Ovaj način inicijacije endometrijuma ima prednost prije svega zato što, osim samog postupka lezije endometrijuma, imamo i efekat dilatacije kavuma uterusa, koja pojačava receptivnost endometrijuma.

Histeroskopski skrecing ima tri pozitivna efekta:

 1. Pojačana receptivnost endometrijuma izazvana širenjem šupljine kavuma usljed ubrizgavanja tečnosti pod pritiskom od 120 mm Hg tokom same procedure;
 2. Aktivacija endometrijuma inicirana lezijom koju napravimo u postupku, kao i smanjen imuni odgovor endometrijuma u smislu dobacivanja embriona;
 3. Sam defekt može da posluži kao svojevrsna prepreka u koju će embrion, spontano ili nakon embriotransfera da upadne, što smanjuje mogućnost da sklizne van kavuma uterusa.

Različite skole vantjelesne oplodnje imaju različite postupke pravljenja defekta na endometrijumu. Imamo varijente od uzdužnih defekata preko poprečnih, tupo pravljenje defekata ili upotreba dijatermije, itd.

U našoj ustanovi se pravi jedan defekat lučnog oblika između unutrašnjih ušća jajovoda, ali ponavljam, to je individualno i zavisi od ustanove do ustanove.

Treba naglasiti da postupci kao što su skidanje polipa odnosno mioma uterusa, resekcija septuma kao i druge procedure koje se rade histeroskopski, su takođe svojevrsan skrecing jer na taj način, odstranjenjem tumerfakta, ostavljate defekt na endometrijumu.

Ključna pitanja su – koliko efekat skrecinga se održava tj. da li samo na naredni ciklus ili duže, kao i koliko zaista skrecing podiže u znatnoj mjeri stopu implantacije.

Što se tiče efekta, smatra se da se on održava sigurno dva naredna ciklusa, eventualno duže, a što se tiče efekata tu su mišljenja podijeljena. Neke ustanove ga postavljaju kao zlatni standard a neke ne preferiraju. Moje je mišljenje da je istina između. Kod nas se uglavnom upotrebljava nakon prethodno neuspješnih postupaka IVF-a, gdje smo sigurni da su embrioni kvalitetni i da je moguće da je podloga tj. endometrijum uzrok neuspješne implantacije.

Dr Igor Gogić, ginekolog akušer
Bolnica Codra, Podgorica

    Štampaj       Email
 • Published: 344 days ago on Februar 7, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: Februar 7, 2018 @ 11:43 pm
 • Filed Under: izdanje br. 106
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center