Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 105  >  Aktuelni tekst

Profesor, doktor Miloš Cimbaljević (1942 – 2017)

Objavio   /  

Dobitnik je Povelje Društva ljekara Crne Gore. Nosilac je nagrade JUOT-a (Jugoslovenasko društvo ortopeda i traumatologa) “Zlatno ortopedsko drvce“. Dobio je jubilarnu nagradu grada Andrijevice i jubilarnu nagradu Berana. Nosilac je počasnog zvanja „profesor emeritus“ na Univerzitetu Crne Gore. Autor je 116 stručnih i naučnih radova saopštenih na domaćim i međunarodnim skupovima. Na kongresima SICOT-a (Svjetsko udruženje ortopeda i traumatologa) čiji je redovni član, aktivno je učestvovao sa predavanjima-referatima u Londonu, Minhenu, Rio De Žaneireu i San Diegu, kao i na svim domaćim kongesima. Autor je monografija „Skolioza u Crnoj Gori“, „Plastična anatomija čovjeka“ i udžbenika „Razvojni poremećaj kuka“. Učestvovao je u izradi poglavlja u udžbenicima iz oblasti ortopedije i skeletno-mišićne traumatologije: Univerzitetski udžbenik „Dječja hirurgija“, „Ortopedija u pitanjima i odgovorima“, „Savremena klinička hirurgija i „Ambulantna hirurgija“. Nosilac je dva naučno-istraživačka projekta na nacionalnom nivou…

milos cimbaljevicSjećanje            

U Podgorici je 10 novembra iznenada preminuo prof. emeritus  dr  Miloš Cimbaljević. Ljekar, pedagog, humanista, visoko uvažavani stručnjak koji je uzdigao  kvalitet i ugled ortopedske hirurgije u Crnoj Gori  i Jugoslaviji do međunarodnog nivoa.

Rođen je u Košutićima, Andrijevica, 31.avgusta 1942. godine. Od oca Mihaila i  majke Milosave, rođene Lekić. Osnovno obrazovanje  stekao je u rodnom selu, a Višu realnu gimnaziju je završio u Ivangradu, današnjim Beranama. Medicinski fakultet je završio na Beogradskom univerzitetu, gdje je završio i specijalizaciju iz ortopedske hirurgije. Na istom Univerzitetu je  odbranio doktorsku disertaciju 1982. godine. Biran je u zvanje primarijusa, naučnog saradnika i naučnog savjetnika na Medicinskom institutu u Podgorici. Na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu biran je za viziting profesora, a na Likovnoj akademmiji na Cetinju za profesora. Na Medicisnkom fakultetu u Podgorici biran je u zvanje vanrednog, a potom i redovnog profesora. Otac je troje djece: Katarina, specijalista ortopedije vilica, Mihailo, student druge godine prava, poginuio u saobraćajnom udesu, i Milica, diplomirani pravnik.

Kao ljekar specijalista ortoped radio je u Specijalnoj bolnici u Risnu. Bio je načelnik dječje ortopedije u Institutu za bolesti djece u Podgorici. Osnivač je Ortopedske klinike  u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici i njen dugogodišnji rukovodilac.

U dva mandata je bio dekan Medicinskog fakulteta u Podgorici. Tokom njegovog mandata osnovani su na Medicinskom fakultetu studijski programi Stomatologija i Visoka medicinska škola u Beranama. Osnivač je poslijediplomskih studija (2005. godine). Osnivač je Sudskomedicinskog odbora i njegov je prvi predsjednik. Po isteku mandata bio je u jednom mandatu dekan Fakulteta primijenjene fizioterapije u Igalu.

Specijalizacije i usavršavanja tokom karijere ortopeda  je obavljao u Beogradu, Ljubljani, i Kurganu (SSSR), kod poznatog profesora Ilizarova, koji se bavio produženjem skraćenih ekstremiteta  i nesraslim prelomima. Boravio je na studijskim usavršavanjima u eminentnim medicinskim centrima u Danskoj, Italiji, kod poznatog profesora Bombelia (Milano),  Čehoslovačkoj (Brno i Prag), Torontu, kao i kratkim edukacijama u Moskvi, Malmeu, i Njujorku. Govorio je ruski i engleski jezik.

Dobitnik je Povelje Društva ljekara Crne Gore. Nosilac je nagrade JUOT-a (Jugoslovenasko društvo ortopeda i traumatologa) “Zlatno ortopedsko drvce“. Dobio je jubilarnu nagradu grada Andrijevice i jubilarnu nagradu Berana. Nosilac je počasnog zvanja „profesor emeritus“ na Univerzitetu Crne Gore. Autor je 116 stručnih i naučnih radova saopštenih na domaćim i međunarodnim skupovima. Na kongresima SICOT-a (Svjetsko udruženje ortopeda i traumatologa) čiji je redovni član, aktivno je učestvovao sa predavanjima-referatima u Londonu, Minhenu, Rio De Žaneireu i San Diegu, kao i na svim domaćim kongesima. Autor je monografija „Skolioza u Crnoj Gori“, „Plastična anatomija čovjeka“ i udžbenika „Razvojni poremećaj kuka“. Učestvovao je u izradi poglavlja u udžbenicima iz oblasti ortopedije i skeletno-mišićne traumatologije: Univerzitetski udžbenik „Dječja hirurgija“, „Ortopedija u pitanjima i odgovorima“, „Savremena klinička hirurgija i „Ambulantna hirurgija“. Nosilac je dva naučno-istraživačka projekta na nacionalnom nivou.

O stručnim i profesionalnim ostvarenjima profesora Cimbaljevića dovoljno kazuje njegova bogata biografija. Prof. dr Miloš Cimbaljević je jedan od velikana medicine u Crnoj Gori i Jugoslaviji, stručnjak visokih dometa, koji je zaorao duboku brazdu vječnog trajanja u ortopedskoj hirurgiji i traumatologiji. A o onoj drugoj, etičkoj, ljudskoj strani koja je bila  pokretač tako visokih dometa, govori njegov životni moto, napisan u jednom od brojnih ostvarenja: “Nadam se da sam posjedovao snagu i vrline bez bez straha u srcu, ali sam nosio u sebi zebnju kao sopstvenu kontrolu, iskrenost i nepresušnu želju za sticanjem znanja, nadasve ljubav prema čovjeku“.

Na komemoraciji  u amfiteatru Medicinskog fakulteta u Podgorici, prisutnima se  prigodnom besjedom obratio  akademik  prof.  dr Aleksandar Nikolić, dekan Medicinskog fakulteta u Podgoprici. Profesor dr Miloš Cimbaljević sahranjen je na gradskom groblju Čepurci. Oproštajni, dirljivi govor, održao je njegov prvi specijalizant, sada istaknuti univerzitetski profesor i rukovodilac Ortopedske klinike u Podgorici prof. dr Žarko Dašić.

                                                                        Prof. dr Božidar M. Bojović

    Štampaj       Email
 • Published: 407 days ago on Januar 10, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: Januar 10, 2018 @ 11:47 pm
 • Filed Under: izdanje br. 105
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center