Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 105  >  Aktuelni tekst

Hirurška prevencija moždanog udara – karotidna endarterektomija

Objavio   /  

Doc. dr sci med. Nikola Fatić, vaskularni hirurg

Karotidna endarterektomija je hirurška procedura u okviru koje se karotidna arterija otvara i čisti od aterosklerotičnih plakova (u najvećem broju slučejeva) a sa ciljem prevencije moždanog udara. Rezultati procedure su dugotrajni, ali zbog činjenice da je ateroskleroza progresivna bolest, može ponovo doći do nakuplajnja aterokslerotskog plakna na mjestu očišćene arterije…

karoidnaDefinicija

Karotidna endarterektomija je hirurška procedura u okviru koje se karotidna arterija otvara i čisti od aterosklerotičnih plakova (u najvećem broju slučejeva) a sa ciljem prevencije moždanog udara. Rezultati procedure su dugotrajni, ali zbog činjenice da je ateroskleroza progresivna bolest, može ponovo doći do nakuplajnja aterokslerotskog plakna na mjestu očišćene arterije.

Indikacije

1. Apsolutno indikovano u simptomatskih pacijenata sa stenozom >70% dijagnostikovane neinvazivnim metodama i u pacijenata sa stenozom >50% dijagnostikovanu konvencionalnom arteriografijom sa niskim operativnim rizikom i sa tim da je predviđena stopa mortaliteta i perioperativnog moždanog udara <6%.

2. Kod asimptomatskih pacijenata, prilikom donošenje odluke o karotidnoj revaskularizaciji u razmatranje treba uzeti: pacijentov komorbiditet, očekivani životni vijek i druge individualne faktore, kao i sam izbor pacijenta uz razmatranje odnosa rizika i dobiti od intervencije.

3. Indikovana je u asimptomatskih pacijenata sa karotidnom stenozom >70% ukoliko je rizik od perioperativnog moždanog udara, infarkta miokarda ili smrti manja od 3%.

4. Ukoliko nema kontraindikacija, intervenciju bi trebalo učiniti dvije nedjelje poslije moždanog udara.

Opis procedure

Karotidna endarektomija se izvodi u sterlnim uslovima i standaradnoj operacionoj sali. Pacijent kući odlazi istog dana ili nakon dan ili dva boravka u bolnici, u zavisnosti od stanja.

1. Procedura se sprovodi u lokalnoj, regionalnoj ili opštoj anesteziji.

2. Vaskularni hirurg pravi rez na prednjoj strani vrata, cervikotomiju, kako bi pristupio karotidnoj arteriji.

3. Nakon uklanjanja plaka koji je ometao protok krvi, vaskularni hirurg vrši rekonstrukciju karotidne arterije na više načina – direktnim ušivanjem, komadom vene, sinteteskog materijala ili zamjenom arterije venom ili sinteteskim graftom.

4. Nakon toga incizija se zatvara po slojevima.

Rizici

1. Moždani udar, prihvatljiva stopa kod asimptomatskih pacijenata je do 3%, kod pacijenta sa prethodnom simptomatologijom TIA ( tranzitorni mozdani udar) ili RIA (reverzibilni moždani udar) prihvatljiva stopa post-operativnog moždanog udara je 5-7%.

Nakon procedure medicinsko osoblje će zamoliti pacijenta da pomjera ruke i noge i izvršiti neurološki pregled kako bi se utvrdilo postojanje novonastalih neuroloških deficit;

2. Srčani udar;

3. Oštećenje živaca.

Preoperativna priprema

Razgovarajte sa vašom porodicom oko donošenja odluke o proceduri.

Konsultujte se sa vaskularnim hirurgom oko modifikacije terapije pred proceduru.

U okviru pripreme za operaciju potrebno je uraditi:

- internistički/kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća);

- po potrebi: EHO srca;

- biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC);

- hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2),

- anesteziološki pregled.

Doc. dr sci med. Nikola Fatić, vaskularni hirurg

    Štampaj       Email
 • Published: 409 days ago on Januar 10, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: Januar 14, 2018 @ 6:19 pm
 • Filed Under: izdanje br. 105
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center