Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 105  >  Aktuelni tekst

Hipertenzija u trudnoći

Objavio   /  

Prim. dr Sabahudin Pupović, spec. interne medicine
Zavod za hitnu medicinsku pomoć CG – Jedinica Plav

Hipertenzija u trudnoći predstavlja glavni rizik morbiditeta i mortaliteta, kako za trudnicu tako i za dijete. Trudnica sa hipertenzijom je pod velikim rizikom razvoja ozbiljnih komplikacija kao sto su: abrupcija placente, cerebrovaskularni akcidenti, otkazivanje organa i diseminovana intravaskularna koagulacija.
Kod fetusa je značajno povećan rizik intrauterinog zastoja u rastu, preranog rođenja i intrauterine smrti. Edemi se javljaju u više od 60% zdravih trudnica i ne koriste se više u dijagnozi pre-eklampsije. Iako je eklampsija u hitnoj medicinskoj pomoci rijetka, kada je sretnemo, treba biti na pravi način evaluirana…

trudnocaHipertenzija u trudnoći predstavlja glavni rizik morbiditeta i mortaliteta, kako za trudnicu tako i za dijete. Trudnica sa hipertenzijom je pod velikim rizikom razvoja ozbiljnih komplikacija kao sto su: abrupcija placente, cerebrovaskularni akcidenti, otkazivanje organa i diseminovana intravaskularna koagulacija.

Kod fetusa je značajno povećan rizik intrauterinog zastoja u rastu, preranog rođenja i intrauterine smrti. Edemi se javljaju u više od 60% zdravih trudnica i ne koriste se više u dijagnozi pre-eklampsije. Iako je eklampsija u hitnoj medicinskoj pomoci rijetka, kada je sretnemo, treba biti na pravi način evaluirana.

Kao hipertenzija u trudnoci definisane su vrijednosti pritiska > ili = 140/90 mmHg a rjeđe kao porast pritiska u drugom trimestru u odnosu na bazalne vrijednosti u prvom trimestru trudnoće.

Preeklampsija je komplikacija od 7-10% svih trudnoća (najčešće kod prve trudnoće). Javlja se između 22 nedjelje trudnoće i 1-2 sedmice poslije porođaja. Klinička slikaje je vrlo široka. Kod klasičnog slučaja su prisutni: arterijska hipertenzija, proteinurija, a mogu se javiti i glavobolja, smetnje vida i bol u stomaku.

Eklampsiju karakterisu jos i konvulzije.

Gestacijska hipertenzijaje je indukovana trudnoćom i javlja se nakon 20 nedjelje trudnoće.

Neklasifikovane hipertenzije u trudnoci (ostale)

Hitna hospitalizacija je potrebna kod vrijednosti arterijskog pritiska >170/110 mmHg.

Arterijska hipertenzija u trudnoći, pored već navedenog je povezana sa brojnim opasnim komplikacijama kao što su: pre-eklampsija, eklampsija, HELLP sindrom.

Diferencijalna dijagnoza između ranije hipertenzije u trudnoći (benigno stanje) i ozbiljnim stanjima je vrlo teska, pa se konačna dijagnoza postavlja tek nakon porođaja.

Obrada trudnice koja ima konvulzije ili je u postiktičkom periodu je za sve jednaka.

- Obezbijediti disajni put i stabilizovati vitalne znake;

- Spriječiti da prilikom konvulzija ne dođe do povređivanja i okrenuti trudnicu na lijevi bok;

- Uspostaviti venski put, priključiti na monitor;

- Kontrola šećera, SaO2 i TA.

Terapija izbora za prekid konvulzija je magnezijum sulfat, ako se pojavi hipotenzija ili nije moguće izazvati patelarni refleks, dajemo kao antidote kalcijum glukonat, a postoje I terapije drugog izbora. Za snižavanje krvnog pritiska dajemo odgovarajuće ljekove. Diuretici se ne daju, posebno ne u pre-eklampsiji gdje je volumen plazme smanjen.

Bolest najčešće pogadja vrlo mlade trudnice, te trudnice iznad  40 godina, blizanačku trudnoću, trudnice koje boluju od dijabetesa, hronične hipertenzije i/ili kod bubrežnih bolesti i kod povećanog BMI indeksa trudnica.

Eklampsija se razvija prosječno kod 1 od 200 trudnica sa pre-eklampsijom, a neliječena  je obično smrtonosna.

Definitivno zbrinjavanje eklampsije je porođaj fetusa.

Prim. dr Sabahudin Pupović, spec. interne medicine
Zavod za hitnu medicinsku pomoć CG – Jedinica Plav

    Štampaj       Email
 • Published: 407 days ago on Januar 10, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: Januar 10, 2018 @ 5:30 pm
 • Filed Under: izdanje br. 105
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center