Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 104  >  Aktuelni tekst

Uloga farmaceuta u liječenju esencijalne hipertenzije

Objavio   /  

Jelena Rudović, dr pharm

U zdravstvenom sistemu 21-og vijeka, farmaceut ima jednu od glavnih uloga u zbrinjavanju hipertenzije, povećavajući kvalitet medicinske pomoći, te pritom smanjujući učestalost i težinu neželjenih efekata. Sve aktivnosti farmaceuta su usmjerene ka unapređenju kvaliteta antihipertenzivne terapije, a zasnivaju su na: poznavanju farmakodinamskog i farmakokinetskog profila lijeka, znanju o neželjenim efektima, njihovoj predvidljivosti, reverzibilnosti, učestalosti i težini, kao i na poznavanju indikacija, kontraindikacija i interakcija određenih antihipertenziva sa drugim ljekovima…

hypertensionKardiovaskularne (KV) bolesti su vodeći uzrok umiranja u svijetu, a mogu izazvati i invalidnost, gubitak radne sposobnosti, kao i uvećanje troškova zdravstvene zaštite. Među najzastupljenijim kardiovaskularnim bolestima je esencijalna hipertenzija, pa samim tim njena kontrola jeste najveći terapijski prioritet.

U zdravstvenom sistemu 21-og vijeka, farmaceut ima jednu od glavnih uloga u zbrinjavanju hipertenzije, povećavajući kvalitet medicinske pomoći, te pritom smanjujući učestalost i težinu neželjenih efekata. Sve aktivnosti farmaceuta su usmjerene ka unapređenju kvaliteta antihipertenzivne terapije, a zasnivaju su na: poznavanju farmakodinamskog i farmakokinetskog profila lijeka, znanju o neželjenim efektima, njihovoj predvidljivosti, reverzibilnosti, učestalosti i težini, kao i na poznavanju indikacija, kontraindikacija i interakcija određenih antihipertenziva sa drugim ljekovima.

Uloga farmaceuta je savjetodavna i edukacijska, a primijenjene tehnike mogu biti individualne ili grupne, direktne ili indirektne (sa ili bez direktnog kontakta sa pacijentom), preko sredstava informisanja ili radionica. Farmaceuti doprinose liječenju i kontroli hipertenzije u velikoj mjeri i na više načina, poput:

• naglašavanja važnosti samokontrole krvnog pritiska (KP) kod svih hipertoničara jer ona pomaže doktoru  u praćenju bolesti;

• informisanja pacijenata o važnosti mjerenja KP ujutro zbog prevalencije srčanih i cerebrovaskularnih događaja;

• isticanja posebne važnosti mjerenja KP kod mlađih osoba, jer je on jedan od faktora KV rizika, pa u odsustvu intervencije njihova dugoročna izloženost povećanom KV riziku može dovesti do visokog rizika u srednjim godinama s potencijalnim skraćenjem očekivanog životnog vijeka;

• davanja uputstava o pravilnom mjerenju KP, što podrazumjeva savjete kako, kada i koliko često ga treba mjeriti. Pacijenta treba upozoriti na korištenje manžetne prave veličine, što je najvažnije pri  izboru odgovarajućeg aparata za mjerenje KP;

• mjerenja pritiska i organizovanja savjetovališta o hipertenziji u apoteci;

• pažljivog slušanja pacijenta i upozoravanja na moguća neželjena dejstva antihipertenziva jer su ona čest uzrok nesaradnje;

• upozoravanja na moguće interakcije antihipertenziva s drugim ljekovima (npr. s ibuprofenom koji je najprodavaniji bezreceptni lijek – on je inhibitor sinteze prostaglandina neophodnih za normalnu perfuziju bubrega, i može smanjiti hipotenzivni učinak većine antihipertenziva);

• ponavljanja da liječenje hipertenzije traje do kraja života i da pacijenti ne smiju na svoju ruku mijenjati ili prekidati terapiju;

• prepoznavanja loše kontrole hipertenzije – pitaju pacijenta koristi li antihipertenzive svaki dan, u koje vrijeme ih koristi i savjetuju o ispravnoj primjeni antihipertenziva;

• ukazivanja na važnost primjene brojnih nefarmakoloških mjera, od kojih treba izdvojiti:

- savjetovanje o pravilnoj ishrani i važnosti konzumiranja povrća i voća, niskomasnih mliječnih proizvoda i ribe;

- naglašavanje uloge omega 3 masnih kisjelina u prevenciji KV bolesti;

- preporučivanje manjeg unosa soli tj. izbjegavanja presoljene hrane, savjetovati unos više obroka pripremljenih od prirodnih namirnica koje sadrže više kalijuma;

- motivisanje pušača na prestanak pušenja, a kada je neophodno preporučivanje i nikotinske zamjenske terapije. Farmaceut takođe treba naglasiti da pasivno pušenje izaziva porast rizika od bolesti povezanih s pušenjem. Ohrabrujući podatak pri savjetovanju jeste informacija da osobe koje prestanu pušiti prije srednje životne dobi imaju očekivano trajanje života, koje nije različito od osoba koje nikada nijesu pušile;

- upućivanje pacijenta kako se računa indeks tjelesne mase, kao i da promjene poput smanjenja tjelesne mase trebaju biti postupne preko smanjenog unosa kalorija i redovne fizičke aktivnosti. Realan cilj smanjenja prekomjerne tjelesne mase trebao bi biti 7–10% tokom 6-12 mjeseci;

- upozoravanje hipertoničara na povećan rizik moždanog udara u slučaju opijanja. Ako im je izmjeren povišeni KP početkom nedjelje, pitati o konzumiranju alkohola tokom vikenda;

- informisanje hipertoničara (pogotovo mlađih) da intenzivno izometrično vježbanje poput dizanja tegova nije preporučljivo jer može dovesti do porasta pritiska. Savjetovati hodanje, trčanje, plivanje.

Farmaceut  može preko tzv. obnovljivih recepata posumnjati u nesaradnju pacijenta (npr. pacijent ne podigne lijek u predviđenom roku jer ga ne koristi svaki dan, nego po potrebi, ili je posudio „lijek za pritisak“ od druge osobe, ili ga je ranije potrošio nego što je bilo predviđeno rokom). Upravo takvim pacijentima treba ponavljati koliki rizik predstavlja neliječena i nekontrolisana hipertenzija.

S obzirom na to da je farmaceut glavno i odgovorno lice u procesu obezbjeđivanja terapije antihipertenzivima, koja će unaprijediti kvalitet života pacijenta, nadam se da će se prepoznati i uočiti korist koju bi prije svega pacijenti, a potom i kompletan zdravstveni sistem Crne Gore, mogli da imaju od angažovanja farmaceuta na sekundarnom i tercijarnom nivou zdrastvene zaštite. Imajući u vidu da je farmaceut prvi (prilikom pojave prvih simptoma) i posljednji (prilikom predaje terapije pacijentu) zdravstveni stručnjak kome se pacijent obraća za pomoć, naš najbitniji zadatak upravo jeste da opravdamo ulogu koja nam je dodjeljena i budemo čuvari zlatne kapije zdravlja.

Jelena Rudović, dr pharm

    Štampaj       Email
 • Published: 439 days ago on Decembar 11, 2017
 • Objavio:
 • Last Modified: Decembar 11, 2017 @ 4:03 pm
 • Filed Under: izdanje br. 104
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center
   

Invalid username, no pictures, or instagram servers not found
Invalid username, no pictures, or instagram servers not found