Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 104  >  Aktuelni tekst

NVO Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju

Objavio   /  

Savo Knežević

Naš CILJ je okupljanje roditelja koji imaju djecu sa smetnjama u tjelesnom i mentalnom razvoju, građana humanista, donatora, sponzora i stručnjaka, koji žele da pomognu akcije udruženja radi socijalizacije, rehabilitacije, integracije u društvenu i radnu sredinu djece sa smetnjama u razvoju. Naš zadatak je sprovođenje aktivnosti na unapređenju i razvoju sistema socijalne, zdravstvene i invalidske zaštite. Finansiramo se od projekata, članarine i donacija. Članovi Prvog udruženja su roditelji djece i omladine sa smetnjama u razvoju koji učlanjenjem stiču pravo da njihova djeca budu korisnici usluga udruženja…

nvoNVO „Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju“ počelo je sa radom u oktobru 1997. godine i prvo je formirano udruženje roditelja ovog tipa u Crnoj Gori. Udruženje je dobrovoljna, samostalna, neprofitna, socio-humanitarna organizacija čiji je osnovni cilj postizanje najvećeg mogućeg stepena samostalnosti, edukacije i socijalne inkluzije djece i omladine sa smetnjama u psiho-fizičkom razvoju.

Naša MISIJA je uticanje na stvaranje jednakosti i potpune integracije djece i omladine sa smetnjama u razvoju u sve sfere društva, bez obzira na stepen i vrstu smetnje, podrškom razvoju usluga zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, zapošljavanja, jačanje porodice kao i podizanje nivoa svijesti društva o njihovim pravima i mogućnostima.

Naša VIZIJA je stvoriti uslove u društvu koji će djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju prihvatiti bez vrijednosnih ograničenja.

Naš CILJ je okupljanje roditelja koji imaju djecu sa smetnjama u tjelesnom i mentalnom razvoju, građana humanista, donatora, sponzora i stručnjaka, koji žele da pomognu akcije udruženja radi socijalizacije, rehabilitacije, integracije u društvenu i radnu sredinu djece sa smetnjama u razvoju. Naš zadatak je sprovođenje aktivnosti na unapređenju i razvoju sistema socijalne, zdravstvene i invalidske zaštite. Finansiramo se od projekata, članarine i donacija. Članovi Prvog udruženja su roditelji djece i omladine sa smetnjama u razvoju koji učlanjenjem stiču pravo da njihova djeca budu korisnici usluga udruženja.

Udruženje trenutno ima 117-oro djece i omladine sa smetnjama u razvoju od 1-34 godine (56 dječaka i 61 djevojčica) i preko 120 roditelja koji su volonteri u udruženju. Naravno, ne možemo govoriti o sistemskom i organizovanom servisu volontera jer roditelji volontiraju u zavisnosti od potrebe i projekata koje realizuje naše udruženje, a uglavnom se to odnosi na organizovanje pojedinih događaja, razne proslave i okupljanja bitnih za udruženje. Vjerovatno bi volontersko angažovanje roditelja bilo veće da nisu opterećeni sa 24-oro časovnom njegom djeteta sa smetnjama u razvoju, tako da objektivno nisu u mogućnosti da pruže svoj maksimum kad je upitanju volonterizam.

Realizovali smo 36 projekata i bili smo partneri mnogim relevantnim organizacijama kao što su Save the children UK, UNICEF, USAID, IRD, Coca Cola Hellenic, FAKT i CNF i dr. U realizaciji projekata koji su realizovani u Prvom udruženju bili smo partneri ili nosioci projekata sa državnim institucijama sistema i to sa MRSS i Opštinom Glavnog grada Podgorica, gdje imamo stalnu i odličnu saradnju.

Udruženje je član Nacionalne asocijacije roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore – NARDOS i bili smo članovi koalicije NVO-a za izradu „Alternativnog izvještaja o stanju prava djeteta u Crnoj Gori.

Udruženje se nalazi u ulici Ivana Milutinovića br. 5 Podgorica. Radimo u prostorijama od oko 180 m kvadratnih na dva nivoa, koje smo dobili na korišćenje od Glavnog grada Podgorice, kao vid podrške naporima koje ulažemo na poboljšanju kvaliteta života djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

Trenutno imamo 24 zaposlena lica, osamnaest 18 po ugovoru o radu na određeno vrijeme: tri fizioterapeuta 15 personalnih asistenata.

Stručnu podršku korisnicima honorarno pružaju četvoro stručnih lica: fizioterapeut, defektolog, logoped, radno-okupacioni terapeut i po potrebi fizijatar, koji svakodnevno pružaju stručnu podršku za 64-oro djece i omladine sa smetnjama u razvoju. Administrativno-finansijske poslove vodi sekretar udruženja i koordinator projekata, koji je predsjednik udruženja i ovlašćeno lice za zastupanje istog.

S obzirom da u kontinuitetu godinama sprovodimo slične aktivnosti, prostor je opremljen sa neophodom opremom za rad predviđen projektima. Raspolažemo sa salom za fizikalni tretman koja je opremeljena neophodnom fizikalnom opremom – stunjače, stolovi za fizioterapeutski tretman, trenažno biciklo, kosa ravan, lopte, tegovi, kvadriceps, kao i dobro opremljenim logopedskim i defektološkom kabinetom (kasfa sistem, vibrafon sa sondama kao i velikim brojem didaktičkog materijala).

Naš rad je podržan Konvencijom Ujedinjenih Nacija o pravima djeteta, čija je  potpisnica i naša država.

U dugogodišnjem radu veliki je broj donatora koji su podrželi naše napore a najznačajniji su: Glavni grad Podgorica, Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Vlade Crne Gore, Fakt i CNF, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Societe Generale banka Montenegro, Coca Cola Helenik CG, Grawe osiguranje a.d.Podgorica.

Već 20 godina udruženje u svojim prostorijama sprovodi različite programe rehabilitacije i podrške, a svi projekti su doprinijeli okupljanju roditelja, druženju i napretku djece i omladine, praćeni od strane raznih stručnih lica. Svi projekti su davali pozitivne rezultate. U 20-o godišnjem radu u saradnji sa najboljim stručnim licima u Crnoj Gori iz oblasti defektologije i fizikalne rehabilitacije pružali smo servise podrške djeci i omladini sa smetnjama u razvoju. Kroz različite slobodne i projektne aktivnosti unapređivali smo praksu i davali dobar primjer prakse relevantnim činiocima o adekvatnim i uspješnim načinima podrške djeci i omladini sa smetnjama u razvoju. Medijski smo prezentovali naš rad i postignuća i na taj način podizali svijest lokalne zajednice o potrebama i pravima naše ciljne populacije.

Strana: 1 2

    Štampaj       Email
 • Published: 439 days ago on Decembar 11, 2017
 • Objavio:
 • Last Modified: Decembar 11, 2017 @ 3:51 pm
 • Filed Under: izdanje br. 104
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center