Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 104  >  Aktuelni tekst

Mladi u dobrovoljnom davalaštvu krvi

Objavio   /  

Dražen Đurašković
Dr Nela Eraković
Zavod za transfuziju krvi Crne Gore

U svakom društvu mladi predstavljaju pokretačku snagu i polugu za razvijanje društva i značajnih društvenih aktivnosti. Jedna od takvih aktivnosti jeste i dobrovoljno davalaštvo krvi. Međutim, učešće mladih u dobrovoljnom davalaštvu krvi u Crnoj Gori nije na zadovoljavajućem nivou. Tokom prošle godine, od ukupno 175 akcija dobrovoljnog davanja krvi, maturanti su bili nosioci u 13%, a studenti u svega 5%. Srednje škole organizovale su 23 akcije, a studentske organizacije devet akcija dobrovoljnog davanja krvi…

VI Sajam medicine davalastvo krvi

U svakom društvu mladi predstavljaju pokretačku snagu i polugu za razvijanje društva i značajnih društvenih aktivnosti. Jedna od takvih aktivnosti jeste i dobrovoljno davalaštvo krvi.  Međutim, učešće mladih u dobrovoljnom davalaštvu krvi u Crnoj Gori nije na zadovoljavajućem nivou.

Tokom prošle godine, od ukupno 175 akcija dobrovoljnog davanja krvi, maturanti su bili nosioci u 13%, a studenti u svega 5%. Srednje škole organizovale su 23 akcije, a studentske organizacije devet akcija dobrovoljnog davanja krvi.

Ukupno učešće studentske populacije, koja broji oko 25.000 visokoškolaca u Crnoj Gori, je oko 300, odnosno 1,2%, u odnosu na brojnost. Kada je riječ o maturantima, u akcijama je učestvovalo njih oko 800, 10% u odnosu na brojnost ili dvaipo puta više nego visokoškolaca.

Aktivnosti u srednjim školama sprovode se u kontinuitetu duži niz godina, i uspješne akcije širom Crne Gore maturanti rado podržavaju. Takođe, anketiranje srednjoškolske populacije je pokazalo da znaju što je dobrovoljno davalaštvo krvi i da prave jasnu razliku između dobrovoljnog i namjenskog davanja krvi.

Aktivnosti tokom prošle godine među maturantima obuhvatile su 54 časa motivaciono-edukativnih predavanja u saradnji sa volonterima Crvenog krsta Crne Gore, a prisustvovalo je oko 1.000 učenika.

Kada je riječ o studentskoj populaciji, u prethodnim godinama je evidentno slabije učešće u organizovanju akcija dobrovoljnog davanja krvi, imajući u vidu brojnost studenata i uključenost maturanata u dobrovoljno davalaštvo krvi. Ne treba zanematiri studentske organizacije koje su do sada uključene, posebno Biotehnički fakultet, Prirodno-matematički, Fakultet političkih nauka, Ekonomski, Filozofski, Pomorski fakutet u Kotoru, kao i Univerzitet Mediteran.

Planom aktivnosti Odjeka za dobrovoljno davalaštvo krvi za 2017. godinu predviđeno je preduzimanje aktivnosti u cilju uspostavljanja institucionalne saradnje sa Univerzitetom Crne Gore, kao državnim univerzitetom koji upisuje najveći broj visokoškolaca. S tim u vezi, potpisan je i Memorandum o saradnji sa Univerzitetom Crne Gore u aprilu ove godine, kada je i pokrenuta kampanja „Krv nije voda“, sa ciljem popularizacije dobrovoljnog davalaštva krvi među studentima.

U okviru kampanje planirano je organizovanje akcije dobrovoljnog davanja krvi na svakog univerzitetskoj jedinici, tokom svakog mjeseca u akademskom kalendaru. Plan akcija je izrađen do maja naredne godine, i ove aktivnosti, na naše zadovoljstvo, teku planiranom dinamikom.

Pristup davaocima, posebno mlađim generacijama, mora biti prilagođen modernim marketinsko-propagandnim zahtjevima, pa je neophodno intenzivnije korišćenje alata digitalnog marketinga, jačanje pozicija naloga na društvenim mrežama. Pri tome, ne treba zaboraviti ni tradicionalne vidove oglašavanja putem flajera, bilborda i postera. Takođe, imajući u vidu praksu razvijenijih transfuzioloških centara, neophodno je da edukacija stanovništva o dobrovoljnom davalaštvu krvi počne od predškolskog uzrasta, kao i da bude prisutna i u osnovim školama.

Dražen Đurašković

Dr Nela Eraković

Zavod za transfuziju krvi Crne Gore

    Štampaj       Email
 • Published: 438 days ago on Decembar 11, 2017
 • Objavio:
 • Last Modified: Decembar 11, 2017 @ 2:17 pm
 • Filed Under: izdanje br. 104
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center