Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 103  >  Aktuelni tekst

Održan II Kongres fizioterapeuta Crne Gore

Objavio   /  

Drugi Kongres fizioterapeuta Crne Gore, sa međunarodnim učešćem, uspješno je održan u periodu od 06. do 08.10.2017.g. u hotelu “Ramada” u Podgorici pod pokroviteljstvom Komore fizioterapeuta Crne Gore i Ministarstva zdravlja Crne Gore. Najveći stručni skup fizioterapeuta se održao pod motom “Vrijednost i značaj fizioterapije”, a okupio je značajan broj fizioterapeuta iz Crne Gore, okruženja i Evrope – oko 200…

fizioterapeutiDrugi Kongres fizioterapeuta Crne Gore, sa međunarodnim učešćem, uspješno je održan u periodu od 06. do 08.10.2017.g. u hotelu “Ramada” u Podgorici pod pokroviteljstvom Komore fizioterapeuta Crne Gore i Ministarstva zdravlja Crne Gore. Najveći stručni skup fizioterapeuta se održao pod motom “Vrijednost i značaj fizioterapije”, a okupio je značajan broj fizioterapeuta iz Crne Gore, okruženja i Evrope – oko 200.

Na svečanom otvaranju Kongresa, koje se održalo u petak, 6. oktobra 2017.g. u sali Milenium, prisutnima su se obratili: Dijana Kuzmanović-Ljubisavljević, predsjednica Udruženja fizioterapeuta Crne Gore, Krsto Kovačević, magistar fizikalne terapije, predsjednik Komore fizioterapeuta Crne Gore, Sead Čirgić, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, Sarah Bazin, predsjednica Evropskog regiona Svjetske konfederacije za fizikalnu terapiju (ER-WCPT), David Gorria, generalni sekretar ER-WCPT, Božidar Gardašević, predsjednik grupe za medicinsku akupunkturu pri Udruženju fizioterapeuta Norveške, Radoman Borović, predsjednik Suda Komore fizioterapeuta Crne Gore i Milovan Vujović, državni sekretar Ministarstva zdravlja u Vladi Crne Gore, koji je otvorio 2. Kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem.

Predsjednica Udruženja fizioterapeuta Crne Gore Dijana Kuzmanović–Ljubisavljević je, između ostalog, istakla – Želim da naglasim da je fizioterapija grana medicine koja se najbrže razvija. Naša struka je i najkreativnija oblast medicine. Imamo mogućnost da istom problemu priđemo na različite načine koristeći mnoge tehnike i metode pojedinačno ili kombinovano. Mi smo medicinski radnici koji su najduže i najneposrednije u kontaktu sa svojim klijentima. Stoga smo im i velika psihološka podrška. Nikada ne zaboravite da ih sagledate u cjelini. Ne zaboravite da osim fizičkog bola ili disfunkcije imaju svoje strahove, nade, želje… Vidite u njima prije svega čovjeka, a ne samo koljeno, lakat, kuk… Volite svoju profesiju, usavršavajte se, ne bojte se novih znanja i  novih fizioterapeutskih pristupa. Ako prihvatite ove savjete vidjećete da je uspjeh zagarantovan na obostrano zadovoljstvo klijenta i fizioterapeuta.

Predsjednik Komore fizioterapeuta Crne Gore Krsto Kovačević, magistar fizikalne terapije, je, između ostalog, naveo – Do kraja tekuće godine se očekuje otvaranje 3. pregovaračkog poglavlja – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga i realizacijom aktivnosti kroz nastavak pregovora u ovoj oblasti, omogućiće se dalji napredak i zaštita naše profesije. Uporedo, u istom periodu, na listi regulisanih profesija u Crnoj Gori, naći će se i naša fizioterapija. Napominjem da će Komora fizioterapeuta Crne Gore nastaviti sa permanentnim edukovanjem fizioterapeuta i zalagaće se da fizioterapija postane prepoznata, cijenjena, valorizovana i dostupna profesija u društvu”.

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore Sead Čirgić je, između ostalog, kazao – Očekujem da će  Kongres doprinijeti da se ubuduće i u Crnoj Gori primjenjuju nove tehnologije rada fizioterapeuta, čime će se svakako poboljšati kvalitet zdravstvene zaštite kroz primjenu visokih standarda obrazovanja i prakse fizioterapeuta. Fond za zdravstveno osiguranje je institucija koja vodi brigu o ostvarivanju prava svojih osiguranika u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i mnogo polaže na edukaciji medicinskog kadra, tako da vjerujem da će naši fizioterapeuti za dobrobit osiguranika Fonda kroz razne vidove edukacije i primjene novih dostignuća u medicini, nastaviti sadašnji trend unaprijeđenja znanja, a Fond zdravstva će im i ubuduće biti podrška.

Predsjednik Suda Komore fizioterapeuta Crne Gore Radoman Borović je govorio na temu 41. godina visokog obrazovanja fizioterapeuta u Crnoj Gori i istakao – Za ove četiri decenije školovanja fizioterapeuta u Crnoj Gori diplomiralo je: sa višom školom 695 studenata, osnovne studije 574 studenta i specijalističke studije 310 studenata. Tokom 41. godine postojanja studija fizioterapije brojni nastavnici i saradnici učestvovali su u izvođenju nastave i značajno doprinijeli razvoju i ugledu programa fizioterapije. Teško ih je sve nabrojati, svi su dali veliki doprinos u obrazovanju fizioterapeuta i unapređenju fizioterapije kao struke. Ipak neka imena treba posebno istaći: prof. Veljka Mandića iz Zagreba, prof. Mariju Majkić iz Zagreba, prof. Milutina Živkovića iz Igala, prof. Jova Kneževića iz Igala, prof.  Stevana Jovića iz Beograda. I na kraju, a možda je trebalo na početku da kažem da je najzaslužni za osnivanje i razvoj Škole – kasnije Fakulteta i u edukaciji fizioterapeuta prof. dr Vukašin Mihajlović, koji je čitav svoj radni vijek proveo u radu sa studentima i fizioteraputima. Napisao je četiri udžbenika: Terapijski fizikalni modaliteti, Fizioterapija u sportu, Manuelne tehnike i Bol- fizioterapijski pristup, iz kojih uče ne samo studenti i fizioterapeuti već i ljekari, i to ne samo u Crnoj Gori već i u regionu.

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Crne Gore Milovan Vujović je, prilikom otvaranja 2. Kongresa, izjavio – Ministarstvo zdravlja je prepoznalo Udruženje fizioterapeuta Crne Gore i nedavno formiranu Komoru fizioterapeuta, kao naše partnere u svim budućim aktivnostima koje se tiču fizioterapeuta i fizioterapije u Crnoj Gori. Pred Vama su velike mogućnosti istraživanja, profesionalnog, stručnog usavršavanja, osmišljavanja i provjere novih savremenih tehnika, razmjena iskustava i informacija, što će ovaj Kongres i potvrditi. Sa sigurnošću da ćete ovim skupom ojačati položaj fizioterapeuta i fizioterapije u Crnoj Gori, želim vam uspješan rad i proglašavam drugi Kongres fizioterapeuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem otvorenim.

Strana: 1 2

    Štampaj       Email
 • Published: 377 days ago on Novembar 6, 2017
 • Objavio:
 • Last Modified: Novembar 6, 2017 @ 1:08 pm
 • Filed Under: izdanje br. 103
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center