Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 103  >  Aktuelni tekst

Hajde da pričamo o LASIK-u

Objavio   /  

Dr sci med. Sergej Alpatov
Klinika Optimal, Podgorica

Operacija Laser in situ Keratomileusis (LASIK) u da- našnje vrijeme predstavlja najpopularniju metodu u korekciji refrakcijskih anomalija oka, kao što su kratkovidost, dalekovidost i astigmatizam. U toku operacije hirurg uz pomoć specijalnog aparata reže tanki gornji sloj rožnjače, pomjera na stranu dobijeni flap i laserom skida unutrašnje slojeve, ispravljajući geometriju očne jabučice. Po završetku procedure flap se vraća na mjesto, lijepi se na površinu oka i taj rez prilično brzo zarasta. Čitava operacija traje od 7 do 10 minuta…

Obrazovanje i saradnja predstavljaju ključne momente u postizanju dobrih rezultata u liječenju

LASIKOperacija Laser in situ Keratomileusis (LASIK) u da- našnje vrijeme predstavlja najpopularniju metodu u korekciji refrakcijskih anomalija oka, kao što su kratkovidost, dalekovidost i astigmatizam. U toku operacije hirurg uz pomoć specijalnog aparata reže tanki gornji sloj rožnjače, pomjera na stranu dobijeni flap i laserom skida unutrašnje slojeve, ispravljajući geometriju očne jabučice. Po završetku procedure flap se vraća na mjesto, lijepi se na površinu oka i taj rez prilično brzo zarasta. Čitava operacija traje od 7 do 10 minuta.

Pitanja koja se tiču operacije LASIK pacijenti ne postavljaju samo specijalistima u klinici Optimal, odnosno svom nadležnom oftalmologu, već i svim medicinskim radnicima u koje imaju povjerenja. Nikada ne smijemo zaboraviti da pacijenti, koji se riješe na LASIK, imaju visoka očekivanja od same operacije, zato je vrlo bitno izdvojiti dovoljno vremena kako bi im objasnili šta je uopšte cilj operacije, njena ograničenja i moguće komplikacije.

Obično u toku razgovora pacijenti dobijaju informaciju o tome da ćemo se potruditi da ih oslobodimo upotrebe naočara ili kontaktnih sočiva koje su oni koristili duži niz godina. Takođe je vrlo važno napomenuti da je u toku same operacije saradnja između pacijenta i doktora od ključnog značaja za sam uspjeh procedure. Pacijent mora sačuvati spokoj i mora pratiti instrukcije, među kojima je glavna da „gleda u zeleno svijetlo“ i da se opusti. Kada pacijent zna šta se dešava u toku operacije, on shvata i njene etape i osjećaje koje ima a  koji ih prate, pa cjelokupni rad u operacionoj sali biva značajno olakšan. Za vrijeme operacije komunikacija između doktora i pacijenta se ponovo javlja ključnim faktorom. Vrlo je bitno objasniti pacijentu da će osjetiti pritisak vakumskog prstena na oku ili da će čuti zujanje keratoma u toku podizanja flapa sa rožnjače, jer to isključuje neočekivane događaje i dovodi do maksimalne saradnje sa pacijenatom, kao i do uspjeha operacije. Za vrijeme predoperativnog razgovora, pacijentima jasno objašnjavam intra i postoperativne komplikacije koje, teoretski, mogu da se jave. Takođe, pacijentima dajemo instrukcije o tome kako da vode računa o očima poslije LASIK intervencije. Obično pacijentima pokazujem 3D slike i video-snimke koji su specijalno napravljeni kako bi se pacijenti informisali o LASIK-u. Ti snimci su objavljeni i na facebook stranici “Laserska korekcija vida u Crnoj Gori – Optimal”. Bilo ko i u bilo koje vri- jeme se može bliže upoznati sa tim informacijama. Nikada ne pokazujem kadrove iz stvarne hirurške procedure niti preporučujem da pacijenti gledaju takve video-snimke na internetu. Umjesto toga insistiram da sve svoje sumnje podijele sa mnom. Naglašavam da ćemo obavezno odgovoriti na sva njihova pitanja dok informacija na internetu i ne mora uvijek biti sasvim tačna. Pacijenti pitanja ne postavljaju samo u toku pregleda u bolnici već i na gore pomenutoj stranici “Laserska korekcija vida u Crnoj Gori – Optimal”, kao i na sajtu http://optimalmed.me.

Pored usmene, pacijent dobija i pismenu informaciju u obliku “saglasnosti za operaciju LASIK”. Informativna saglasnost mora biti maksimalno jasna, dajući pacijentima još i detaljnije informacije od onih koje dobiju prilikom ličnog susreta. Dobra informacija potvrđuje cilj operacije i daje smjernice koje je neophodno pratiti. Takođe još i opisuje sve moguće komplikacije, kao i dalja rješenja kojima se te komplikacije mogu sanirati, ukoliko do njih dođe. Naš kolektiv je zadužen da pruži pacijentima sve neophodne informacije o LASIK-u. Naši saradnici svim pacijentima daju dovoljno vremena kako bi pročitali sve pisane informere, kao i da bi postavili željena pitanja. Članovi našeg kolektiva mogu odgovoriti na većinu postavljenih pitanja zato što su prošli detaljnu obuku i veoma dobro poznaju protokol za LASIK.

Zaključak

Kada su pacijenti dobro informisani o ciljevima i etapama procedure, i tek kada se na sva njihova pitanja pruži jasan odgovor, možemo pristupiti planiranju operacije. Tek kada su strahovi pacijenata potpuno uklonjeni i kada su njihova očekivanja po pitanju efekta operacije pravilno orjentisana, te kada je garantovana intraoperativna i postoperativna saradnja, tek onda imamo najbolje šanse da postignemo rezultate koji su zadovoljavajući za naše pacijente.

Strana: 1 2 3

    Štampaj       Email
 • Published: 377 days ago on Novembar 6, 2017
 • Objavio:
 • Last Modified: Novembar 6, 2017 @ 1:46 pm
 • Filed Under: izdanje br. 103
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center