Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 103  >  Aktuelni tekst

Dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV

Objavio   /  

Dr Aleksandra Marjanović
Institut za javno zdravlje

Definicija: Dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV je tematski centrirana i ka cilju orijentisana interakcija koja podrazumijeva povjerljiv razgovor između klijenta i savjetnika sa ciljem da se klijent osposobi da se nosi sa stresom i donosi lične odluke u vezi sa HIV/AIDS-om (WHO 1994). Uz saglasnost klijenta ono se može proširitii na bračne drugove, seksualne partnere i ostala lica koja su klijentu važna. Dobro savjetovanje pomaže osobi (klijentu) da bude autonomna, tj. sposobna da bira, donosi odluke, bude odgovorna za svoja djela, a koja su u vezi sa HIV/AIDS-om…

Definicija: Dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV je tematski centrirana i ka cilju orijentisana interakcija koja podrazumijeva povjerljiv razgovor između klijenta i savjetnika sa ciljem da se klijent osposobi da se nosi sa stresom i donosi lične odluke u vezi sa HIV/AIDS-om (WHO 1994). Uz saglasnost klijenta ono se može  proširitii na bračne drugove, seksualne partnere i ostala lica koja su klijentu važna. Dobro savjetovanje pomaže osobi (klijentu) da bude autonomna, tj. sposobna da bira, donosi odluke, bude odgovorna za svoja djela, a koja su u vezi sa HIV/AIDS-om. U Crnoj Gori se sprovodi u 8 savjetovališta: u Institutu za javno zdravlje: DZ Berane, Bar, Bijelo Polje, Nikšić, Kotor, Herceg Novi i Pljevlja. Model rada podrazumijeva tri komponente: razgovor prije testiranja,  testiranje i post test razgovor. Osovni ciljevi rada  savjetovališta su promovisanje  promjenu ponašanja kako bi se spriječila HIV infekcija i prenos na druge ljude i da se pruži psihosocijalna podrškaonima koji su inficiraniHIV-om.

Svijet: Ukupan broj registrovanih osoba sa HIV-om u svijetu, krajem 2015. je bilo 78 miliona, od toga 36,7 miliona su žive osobe. Svake godine u svijetu se registruje 2,1 milion novoinficiranih osoba, od toga 150000 djece (za 50% je smanjen ovaj broj u odnosu na prethodne godine). Ukupan broj umrlih tokom prošle godine je bio oko 1 milion a na terapiji se nalazi oko 17 miliona.

Crna Gora: Prva inficirana osoba je registrovana 1989 godine i od tada u Crnoj Gori ima 228 osoba inficiranih HIV-om. Od toga je 106 sa AIDS-om i 122 HIV pozitivnih a umrlih je 54. Odnos polova je 5:1. Prevalencija HIVa u Crnoj Gori je 0,035% i na osnovu toga je naša zemlja sa niskim stepenom epidemije. Međutim, neke procjene ukazuju da u CG živi trenutno 463 osobe od kojih 20%  čine žene.

hiv 1

Stigma i diskriminacija u vezi s HIV/AIDS-om su najveće smetnje prevenciji širenja virusa, osiguranju adekvatne njege, podrške i liječenja. Stigmu izaziva nedostatak razumijevanja bolesti, mitovi o prijenosu virusa, društveni strahovi u vezi sa seksualnošću, neodgovorno medijsko praćenje epidemije, činjenica da je AIDS neizlječiv, strahovi povezani sa smrću i drugo. Glavni uzročnik stigme i diskriminacije je nedovoljan nivo znanja zdravstvenih radnika ali i opšte populacije. Ovo nije svojstveno samo za naše društvo, nego se dešava i u našem okruženju, Evropi pa i u cijelom svijetu. Stigma  je najčešće uzrokovana nedovoljnim nivoom znanja, što može rezultirati nedovoljnom efikasnosti preventivnih programa na način da kreira strah od utvrđivanja vlastitog HIV statusa i to ne samo zbog straha od reakcije okoline nego i zbog straha da će informacije iz zdravstvenoga okruženja dospjeti u javnost. Sve ovo na kraju može da rezultira epidemijom i vrlo teškim posljedicama za društvo, bez obzira što smo zemlji sa niskom prevalencom.

Iz ovoga razloga cilj strateških smjernica je podizanje nivoa znanja i svjesti u opštoj populaciji, a prvenstveno među ženama generativnog doba i njihovim partnerima, o načinu vertikalne transmisije HIV infekcije i mogućnostima prevencije ali i davanje instrumenata za zdravstvene radnike za visoko kvalitetan savjetodavni rad vezan sa prevencijom HIV-a. Instrumenti za rad visokog kvaliteta su izrađeni  vodiči i protokolza PMTCT u skladu sa novim smjernicama i činjenicama na bazi dokaza. Samim povećanjem nivoa znanja i osposobljenosti zdravstvenih radnika doprinosi se efikasnosti prevencije i efikasnom tretmanu bolesti. Ujedno pravilnim postupanjem i savjetovanjem zdravstveni profesionalci doprinose smanjenju stigme i diskriminacije, ali i ne stvaranju lažni osjećaja sigurnosti tako što vezuju pojedine grupe za HIV smatrajući da oni sami nisu pod rizikom. Strateške smjernice daju okvir za djelovanje sa ciljem prevencije perinatalne HIV transmisije. Za očekivati je da će se korištenjem ovih smjernica povećati obuhvat trudnica koje će se testirati na HIV tokom prenatalnog perioda ali i podstaći partnere da učine isto. Dokazano je da i u populacijama sa niskom prevalencom HIV infekcije, skrining je najefikasnija strategija i među trudnicama. Ljekari koji se vode smjernicama moraju biti sigurni da su svrha, rizici i dobrobiti ovog testiranja dobro i dovoljno objašnjeni klijentima i da je jasno ostavljena mogućnost odluke o trudnici na ličnom nivou.

hiv 2

Četiri su  ključna elementa za prevenciju vertikalne transmisije (WHO i UNICEF, 2010.godine) i to: primarna prevencija HIV infekcije, prevencija neželjene trudnoće među HIV-pozitivnim ženama, prevencija vertikalne transmisije s majke na dijete i tretman, njega i podrška HIVpozitivnim majkama.

Trudnice se upoznaju sa rizikom ukoliko su bile izložene HIV infekciji i da HIV infekcija može preći na dijete u toku trudnoće, u toku poroda i tokom dojenja. Efektnost  intervencija kojom se redukuje transmisija HIV-a sa majke na dijete zavisi od toga da li trudnica zna svoj HIV status. Da bi dobila informaciju o svom HIV statusu  potrebno je trudnicu savjetovati da učini dobrovoljno testiranje sa savjetovanjem. Najmanje što žena mora znati je kako redukovat svoje izlaganje i izlaganje njenog partnera HIV infekciji. Potrebno je osigurati odgovarajuću medicinsku pomoć prije i u toku porodjaja  tako da se nanajmanju moguću mjeru smanji  izlaganje djeteta HIV infekciji. Mnoge žene i njihovi partneri smatraju da ne trebaju biti testirani. Razlog tome je što oni imaju veoma malo znanja o HIV infekciji i AIDS-u. Prema tome, kvalitet informacije i savjetovanja su ključni faktor koji određuju da li će se trudnica odlučiti za testiranje ili ne. Savjetovanje i informisanje trudnice je različito prije testa i nakon testa, što zavisi od potreba trudnice. Smatra se da bi trebalo uzeti u obzir savjetovanje prije testa kako pojedinačno  tako i u parovima. Poslije testa treba odvojiti informisanje i savjetovanje HIV negativnih i HIV pozitivnih trdunica i njihovih partnera odvojeno. Testiranje treba uraditi što ranije u trudnoći, u prvom trimestru prem preporukama CDC.

Strana: 1 2

    Štampaj       Email
 • Published: 439 days ago on Novembar 6, 2017
 • Objavio:
 • Last Modified: Novembar 6, 2017 @ 12:23 pm
 • Filed Under: izdanje br. 103
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center