Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 102  >  Aktuelni tekst

VII reumatološki dani

Objavio   /  

Prisutne je pozdravio sekretar Udruženja dr Rifat Međedović. Nakon toga je prisutne pozdravila i predsjednica Udruženja reumatologa Crne Gore dr Svetlana Aligrudić, koja je napravila kratak pregled prethodnih reumatoloških dana (a bilo ih je ukupno 6) i istakla da su ovi Reumatološki dani prvi u organizaciji Udruženja reumatologa. Podsjetila je kratko na istorijat Udruženja reumatologa, koje je osnovano 25.11.2006.g. a naredne godine 13.06.2007. u Barseloni…

08.09-09.09. 2017. godine, Hotel “Podgorica”, Podgorica reumatolozi08.09.2017.  Biološka terapija

Prisutne je pozdravio sekretar Udruženja dr Rifat Međedović. Nakon toga je prisutne pozdravila i predsjednica Udruženja reumatologa Crne Gore dr Svetlana Aligrudić, koja je napravila kratak pregled prethodnih reumatoloških dana (a bilo ih je ukupno 6) i istakla da su ovi Reumatološki dani prvi u organizaciji Udruženja reumatologa. Podsjetila je kratko na istorijat Udruženja reumatologa, koje je osnovano 25.11.2006.g. a naredne godine 13.06.2007. u Barseloni,  Udruženje je primljeno u Evropsko Udruženje reumatologa. Istog dana u Barseloni naše udruženje za pomoć oboljelima od reumatoloških bolesti  je primljeno u Evropsku Asocijaciju. Takođe, saopštila je da se ove godine obilježava 10 godina od uvođenja biološke terapije u Crnoj Gori.

Predavanje dr Nataše Miketić – “Naša iskustva sa biološkom terapijom”

Objašnjeno je značenje i značaj biološke terapije, istaknuto koje biološke terapije se koriste kod nas, upoznat je skup sa kratkim opisom svakog lijeka koji se koristi u Crnoj Gori. Predstavila je rezultate neželjenih dejstva lijeka.

U periodu od decembra 2014. do decembra 2016., na terapiji etanerceptom je bilo 157 pacijenta, 118 oboljelih od reumatoidnog artritisa i 39 oboljelih od spondiloartropatija. Kod 23 pacijenta je zabilježena neželjena reakcija, od kojih su 2 pacijenta imali latentnu tuberkulozu, 3 pacijenta imala infekciju urogentalnog trakta, 3 kožne reakcije preosjetljivosti, 1 malignitet kože, 1 pancitopeniju i 1 prirutus.

Predavanje dr Svetlane Aligrudić – “Trudnoća i biološka terapija”.

Navela je da čak 90% pacijentkinja osjeti pogoršanje reumatoidnog artrititsa 3-4 mjeseca nakon porođaja. Podsjetila je da ne postoje jasni klinički vodiči za praćenja pacijenta sa reumatoidnim artritisom tokom trudnoće. Upoznala je prisutne sa kategorijama ljekova u odnosu na rizik za primjenu u trudnoći.

Pored toga što postoji značajno povećan rizik za prevremeno rođenje, preeklamsiju ili zastoj u fetalnom rastu, za sada ne postoje preporuke za dodatno akušersko praćenje ili dopunska ispitivanja , osim onih, kao i kod normalnih trudnoća.

Predstavila je rezultate studija ishoda trudnoća povezanih sa ekpozicijom reumatološkoj terapiji (kako biološke, tako i hemijskih bolest modifikujućih ljekova), koje su rađene od 2008. do 2015.

Prikazala je EULAR preporuke o upotrebi antireumatika prije tokom trudnoće i laktacije iz 2016.

Predavanje dr Elvire Strujić – “Psorijaza- neželjena posljedica liječenja etanerceptom-prikaz slučaja”

Prikazala je slučaj pacijentiknje sa dijagnozom  RA od 2001. godine.

Predavanje dr Milana Bogojevića – “Akutno popustanje jetre-neželjena posljedica liječenja tocilizumabom-prikaz slučaja”.

09.09.2017. Radionice

I radionica, Skleroderma, moderator radionice dr Nataša Miketić

Predavanje dr Nataše Miketić – “Kapilaroskopija kod skleroderme – novi aspketi u predviđanju bolesti i njenom praćenju”

Naglasila je značaj kaplaroskopije pri diferenciranju primarnog od sekundarnog Raynaud sindroma i ranoj dijagnozi sistemske skleroze (SSc) – (EULAR uvrstio kapilarskopske obrasce u klasifikacione kriterijume jos 2013.godine), u predviđanju SSc i njenom praćenju kroz specifične kapilaroskopske obrasce i skoringe. Pri dijagnozi SSc moguće mjerenja stepena mikrovasularnih oštećenja: normalan obrazac; rani obrazac (megakapilari); aktivan obrazac; kasni obrazac (angiogeneza). Pri prognozi moguće odrediti broj kapilara na 1 mm. Prikazana pilot studija, koja je ukazala na postojanje povezanosti između kapilaroskopskog obrasca i budućeg ozbiljnog perifernog vaskularnog i plućnog oštećenja u narednih 18-24 mjeseca (Visok Odds ratio).

Rani i aktivni SSc obrazac  najčešći kod blagih do umjernih kožnih formi, sa malim stepenom sistemskih manifestacija. Kasni SSc obrazac mnogo češći kod ozbiljnih formi i bolesti.

Predavanje dr Rifata Međedovića – „Intersticijska bolest pluća u sklerodermi – od patogeneze do izbora tretmana“

Podsjetio je da intersticijska bolest pluća (ILD) u SSc predstavlja heterogenu grupu poremećaja, koji zahvataju parenhim pluća: alveole, alveolarni epitel, pulmonalni kapilarni endotel, strukture između ovih pomenutih. ILD predstavlja vodeći uzrok smrtnosti kod sistemske skleroze. Unutar prvih 5 godina simptoma skleroderme, dolazi do najvećeg gubitka srednjeg vitalnog kapaciteta, a posebno u prve 2 godine. Naglasio značaj spirometrije i difuzionog kapaciteta pluća za prognozu bolesti: pacijenti sa teškim restriktivnim poremećajem ventilacije (FVC < 50%) imaju najgore preživljavanje, niži bazični DLCO i/ili FVC su nezavisno povezani sa većim mortalitetom. HRCT (high resolution) od velike koristi u ranoj detekciji i detaljnoj evaluaciji ILD-SSc. Limitirana ILD-SSc: HRCT zahvatanje ≤ 10%, FVC ≥ 70%; Ekstenzivna ILD-SSc HRCT zahvatanje > 10%, FVC < 70%. Zlatni standard u dijagnozi predstavlja histopatologija. Prikazani rezultati SLS studije o efektu ciklofosmaida, koji su pokazali signifikantno popravljanje u kombinovanom „FVC i Time to death“  ishodu, ali bez signifikantnog popravljanja u DLCO. [09:40]

Strana: 1 2 3

    Štampaj       Email
 • Published: 462 days ago on Oktobar 14, 2017
 • Objavio:
 • Last Modified: Oktobar 14, 2017 @ 3:52 pm
 • Filed Under: izdanje br. 102
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center