Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 102  >  Aktuelni tekst

Erasmus+ projekat

Objavio   /  

Univerzitet Donja Gorica je koordinator Erasmus + projekta “Unapređenje studijskih programa u Crnoj Gori u oblasti prava, menadžmenta i ekonomije javnog zdravlja i medicinske informatike” (engl. Enhancement of study programs in Public Health Law, Health Management, Health Economics and Health Informatics in Montenegro). Projekat je finansiran od strane Evropske Komisije u okviru Erasmus + programa unapređenja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja (engl. Erasmus + Capacity Building in the filed of higher education)…

Unapređenje studijskih programa u Crnoj Gori u oblasti prava, menadžmenta i ekonomije javnog zdravlja i medicinske informatike  Univerzitet

Donja Gorica je koeramusordinator Erasmus + projekta “Unapređenje studijskih programa u Crnoj Gori u oblasti prava, menadžmenta i ekonomije javnog zdravlja i medicinske informatike” (engl. Enhancement of study programs in Public Health Law, Health Management, Health Economics and Health Informatics in Montenegro). Projekat je finansiran od strane Evropske Komisije u okviru Erasmus + programa unapređenja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja (engl. Erasmus + Capacity Building in the filed of higher education).

Osnovni ciljevi projekta obuhvataju:

 1. Unapređenje i modernizaciju nastavnih planova i programa u oblastima javnog zdravlja (prava, menadžmenta i ekonomije javnog zdravlja i medicinske informatike) na različitim nivoima studija u Crnoj Gori (od osnovnih do doktroskih studija);
 2. Unapređenje kompetencija i vještina nastavnog osoblja na crnogorskim univerzitetima kroz širenje savremenih modela i metoda nastave u javnom zdravlju koji odgovaraju raznolikostima i specifičnostima nacionalnih i EU praksi u javnom zdravlju i sistemima medicinske zaštite;
 3. Kreiranje inovativnih pristupa u nastavi i edukaciji u oblasti javog zdravlja, kroz razvoj ICT modernizovane Nacionalne Platfrome za Edukaciju i Istraživanje u javnom zdravlju;
 4. Jačanje internacionalizacije crnogorskih ustanova visokog obrazovanja, povećanje vidljivosti i prepoznatljivosti nastavnog kadra kao i pozicioniranje crnogorskih univerziteta u međunarodnim mrežama univerziteta u oblasti javnog zdravlja;
 5. Jačanje svijesti o zdravstvenoj prevenciji i promociji javnog zdravlja.

Projektni konzorcijum obuhvata sljedeće ugledne evropske univerzitete:

- Univerzitet u Heildebergu, Njemačka

- „National and Kapodistrian University of Athens“, Grčka

- Univerzitet u Debrecinu, Mađarska

- Univerzitet za medicinske nauke, medicinsku informatiku i tehnologije, Austrija

kao i sljedeće partnere iz Crne Gore:

- Univerzitet Donja Gorica (koordinator)

- Univerzitet Crne Gore

- Univerzitet Mediteran

- Institut savremenih tehologija Crne Gore

- Institut za javno zdravlje Crne Gore

- Ministarstvo zdravlja Crne Gore

- Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Projekat je kreiran u skladu s evropskim trendovima obrazovanja, kao i transformacijama u oblasti zdravstvene zaštite, sve u skladu s strategijom zdravstvene zaštite Evropske unije „Zajedno za zdravlje“, kao i ostalim revelantnim strateškom dokumentima na nacionalnom nivou u Crnoj Gori.

Održivost sistema zdravstvene zaštite u Evropskoj uniji

Medicina, odnosno priroda zdravstvene zaštite,  trenutno prolazi kroz fazu revolucionarne transformacije od reaktivne ka preventivnoj.  Promjene koje se dešavaju katalizovane su novim sistemskim pristupom zdravstvenoj zaštiti, koji se bazira na očuvanju zdravlja i što dužoj aktivnosti ljudi, što će u budućnosti imati pozitivan uticaj na produktivnost i konkurentnost. Međutim, razvoj, upravljanje i eksploatacija integralnih modela pružanja zdravstvenih usluga, kao i međusektorska saradnja, suočava se sa stalnim izazovima savremenog doba.

Zdravstveni sistem u Evropi je stub sistema socijalne zaštite i temelj evropske socijalne tržišne ekonomije. U sektoru zdravstvene zaštite je zaposleno 8% od ukupnog broja zaposlenih stanovnika Evropa, a godišnje se izdvaja i ulaže u zdravstvo 10% GDP-a Evropske unije. Strategija zdravstvene zaštite Evropske unije „Zajedno za zdravlje“ ima za cilj postepeno stvaranje konzistentnog i integrisanog okvira politike zdravstvene zaštite kako bi se na adekvatan način odgovorilo na izazove sa kojima se susrijeće zdravstvo EU, kombinujući pravne, kooperativne i finansijske mjere. Ova strategija dodatno akcentuje važnost održivosti sistema zdravstvene zaštite, kao i hitnost usmjeravanja napora Evropske unije na ekonomski oporavak i rast kako bi se ostvarili ciljevi navedeni u strategiji Evropa2020.

Ulaganje u zdravstvo je pametna, ne povećana, potrošnja budžetskih sredstava, kojom se u budućnosti obezbjeđuje ušteda novčanih sredstava i osigurava poboljšanje sveobuhvatnih zdravstvenih parametara populacije. Te investicije mogu se realizovati kroz različite forme, kao što su ulaganje u efikasnije upravljanje sistemom zdravstvene zaštite, dodatno obrazovanje i obuke zdravstvenog kadra, opremu i razne promotivne kampanje prevencije i očuvanja zdravlja i vitalnosti stanovništva. Osim toga, univerzalni pristup sigurnim (bezbjednim), visoko kvalitetnim, efikasnim zdravstvenim uslugama, praćen boljom saradnjom između socijalnih i zdravstvenih službi, i efikasnom politikom javnog zdravlja za sprečavanje hroničnih bolesti, mogu značajno doprinijeti poboljšanju ekonomske situacije zemlje i socijalnoj inkluziji. Reforme, upotpunjene prethodno navedenim investicijama, trebalo bi da podstaknu ekonomski isplative inovacije za dostizanje visokih standarda zdravstvene zaštite, kojima bi se dugoročno uticalo na smanjenje broja bolesnih stanovnika i finansijskog opterećenja. Prema tome, “investicija u zdravlje” (koja doprinosi ostvarivanju ciljeva strategije Evropa 2020 – pametnog, održivog i inkluzivnog rasta) prepoznaje sljedeća prioritetna područja investiranja: (i) ulaganje u održivost zdravstvenih sistema, (ii) ulaganje u zdravlje ljudi kao ljudski kapital, (iii) ulaganje u smanjenje nejednakosti u zdravstvenoj zaštiti, i (iv) ulaganje u zdravstvo kroz adekvatnu podršku EU fondova, na osnovu čega su države EU članice usvojile nacionalne strategije u oblasti zdravlja.

Strana: 1 2

    Štampaj       Email
 • Published: 462 days ago on Oktobar 14, 2017
 • Objavio:
 • Last Modified: Oktobar 14, 2017 @ 4:03 pm
 • Filed Under: izdanje br. 102
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center