Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 100  >  Aktuelni tekst

Ravna stopala

Objavio   /  

Dr Pero Mitrović
Opšta bolnica, Nikšić

Postoje faktori koji mogu doprinijeti razvoju statičkog ravnog stopala, a to su: opšta mišićna slabost nakon sistemsih oboljenja, nakon traume potkoljenice i stopala, kod djece nagl rasti i nesrazmjera jačine mišićnog i skeletnog sistema, zamor normalno razvijene muskulature nakon dužeg stajanja i hodanja, naročito kod osoba sa naglim povećanjem tjelesne težine, i ništa manje značajno, neadekvatna obuća koja dovodi do neravnomjerne distribucije tjelesne težine na podlogu…

ravna stopalaRavna stopala su deformitet spuštanja medijalnog uzdužnog svoda stopala sa pratećim valgusom petne kosti. Pri stojećem stavu, što je inače fiziološki stres na stropalo, medijalni uzdužni svod stopala ne mijenja svoju arhitektoniku zbog: 1 .) specifičnog oblika kostiju koje ga čine, 2.) djelovanja  plantarnih ligamenata i plantarne aponeuroze, 3.) aktivnosti muskulature potkoljenice.

Klasifikacija: Iz ovog proizilazi da remećenje bilo kojeg od ova tri nabrojana segmenta koji čine i održavaju medijalni svod  stopala, a koje može biti urođeno i stečeno, će dovesti do njegovog spuštanja i pojave ravnih stopala,  pa prema tome, postoji urođeno i stečeno ravno stopalo.

Od urođenih deformiteta se najčešcće javlja takozvano “udičasto stopalo” (pes calcaneovalgus) koji je asimptomatsko  i spontano prolazi do 4 mjeseca od rođenja. Od stečenih ravnih stopala etioloski gledano, najzastupljennije je statičko ravno stopalo.

Postoji još podjela na fleksibilno i rigidno ravno stopalo. Fleksibilno ravno stopalo se odnosi na one slučajeve gdje se dorziflexijom palca ili podizanjem stopala na prste zateže i koriguje uzdužni medijalni svod stopala, što nije slučaj sa rigidnim ravnim stopalom, već je indikovana hirurška intervencija. Odgovor  na pitanje koji je  tip ravnog  stopala prisutan kod pacijenta, na osnovu kliničke evaluacije, treba da da ortopedski hirurg.

Statičko ravno stopalo nastaje onda kada posturalana muskulatura (mišići potkoljenice) ne može iz bilo kog razloga da vrši funkciju održavanja  uzdužnog medijalnog svoda. Ako se centar opterećenja iz bilo kog razloga pomjera unaprijed, kao na primjer nošenje visoke potpetice, dolazi do spuštanja medijalnog svoda kao i povećanog opterećenja na prednji dio stopala, koji fiziološki i anatomski nije prilagođen za takav vid opterećenja. To je razlog bola u prednjem dijelu stopala nakon dugog  stajanja i hodanja sa  cipelama  sa visokim potpeticama. Kada se desi takvo opterećenje, aktivira se refleksna reakcija posturalne muskulature, koja uglavnom djeluje preko navikularne kosti stopala i podiže medijalni svod stopala, a samim tim vraća centar  aksijalnog opterećenja (opterećenja tjelesnom težinom) u srednji dio stopala. Ovaj refleks nije prisutan nakon rođenja i razvija se oko treće godine života, što je jedan od razloga spuštenog stopala kod djece, o čemu će u daljem tekstu biti govora.

Postoje faktori koji mogu doprinijeti razvoju statičkog ravnog stopala, a to su: opšta mišićna slabost nakon sistemsih oboljenja, nakon traume potkoljenice i stopala, kod djece nagl rasti i nesrazmjera jačine mišićnog i skeletnog sistema, zamor normalno razvijene muskulature nakon dužeg stajanja i hodanja, naročito kod osoba sa naglim povećanjem tjelesne težine,  i ništa manje značajno, neadekvatna obuća koja dovodi do neravnomjerne distribucije tjelesne težine na podlogu.

Simptomi: Umor u stopalima nakon dužeg stajanja i hodanja, hod postaje neelastičan, trapav, bez fiziološkog podizanja na prste prilikom odraza i postepeno se javlja bol u stopalima, više pri stajanju nego pri hodu, što je posljedica mirovanja posturalne musculature, pa sva težina tijela se prenosi na oslabljene mekotkivne strukture stopala, što izaziva bol.

Liječenje: Samo postojanje ravnog stopala ne znaci da je njegovo liječenje i potrebno. Mnogi aktivni sportisti sa flexibilnim, katkada i sa rigidnim ravnim stopalima, nemaju nikakve subjektivne  tegobe i sa potpuno normalnom su funkcijom stopala, evidentno bez ikakvog uticaja na njihopv fizički potencijal.

Kada treba započeti liječenje? Samo u onim slučajevima kada postoji bol u stopalima i oštećenje funkcije stopala,  i kada postoji bol u koljenima, kukovima i donjim segmentima kičmenog stuba, a da je klinički povezano sa ravnim stopalima.

Cilj liječenja je korekcija centra gravitacije stopala , kako bi se prenošenje tjelesne težine  odvijalo ravnomjernije.

1.)   Vježbe jačanja misića stopala  i mišića potkoljenice. Aktivne vježbe jačanja muskulature protiv  otpora, za koje se obuka sprovodi na odjeljenjima fizikalne terapije, vježbe na vibrirajućoj platformi, kao i primjena elektroterapije. (Danas se veliki broj autora zalaže da primjena korektivnih vježbi samo unutrašnjih mišića stopala, bez mišića potkoljenice,  nema efekta na korekciju deformiteta, jer teret do 200 kg pri statičnom opterećenju stopala  trpe ligamenti i plantarna aponeuroza, a ne unutrašnji mišici stopala).

2.)   Korekcija obuće i nošenje uložaka je veoma važan i efikasan vid neoperativnog liječenja. Danas većina autora smatra da je metod izbora u liječenju ovog deformiteta nošenje komotne obuće sa što širim prednjim dijelom, uz nošenje individualnih ortokinetičkih uložaka  po mjeri, koji mogu da iskoriguju valgus stopala, podignu svod stopala i naprave ravnomjernu  distribuciju opterećenja i pomjeranje centra gravitacije stopala.

Liječenje rigidnog ravnog stopala, ukoliko prethodno navedena terapija nije dala efekat, se vrši hirurškim intervencijama, od kojih je najzastupljenija ukočenje zglobova srednjeg dijela stopala.

Strana: 1 2

    Štampaj       Email
 • Published: 468 days ago on Avgust 5, 2017
 • Objavio:
 • Last Modified: Avgust 5, 2017 @ 1:37 am
 • Filed Under: izdanje br. 100
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center
   

130 people follow medicalcg