Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 100  >  Aktuelni tekst

Od 15. juna izabrani ljekar zakazuje pregled kod specijaliste

Objavio   /  

Analizirajući primjedbe korisnika zdravstvenih usluga na način pružanja zdravstvenih usluga dostavljene Ministarstvu zdravlja, uvažavajući rezultate o stavovima građana koje je sproveo CEMI, kao i izvještaj Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa za 2016. godinu, došli smo do zaključka da se najveći broj prigovora odnosio na dužinu čekanja na pružanje zdravstvene usluge i na netransparentnost listi zakazanih pregleda za pacijente. Imajući to u vidu, Ministrastvo zdravlja je izradilo PRAVILNIK O VRSTAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA KOJE SE MOGU SAČINITI LISTE ZA ZAKAZIVANJE, KAO I NAČINU I POSTUPKU SAČINJAVANJA LISTI…

centralno zakazivanje - press (5)Zakon o zdravstvenom osiguranju (član 50 stav 6, „Službeni list CG”, br. 6/16, 2/17 i 22/17) propisao je obavezu svake zdravstvene ustanove da odredi maksimalno vrijeme čekanja na pružanje zdravstvene usluge.

Analizirajući primjedbe korisnika zdravstvenih usluga na način pružanja zdravstvenih usluga dostavljene Ministarstvu zdravlja, uvažavajući rezultate o stavovima građana koje je sproveo CEMI, kao i izvještaj Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa za 2016. godinu, došli smo do zaključka da se najveći broj prigovora odnosio na dužinu čekanja na pružanje zdravstvene usluge i na netransparentnost listi zakazanih pregleda za pacijente. Imajući to u vidu, Ministrastvo zdravlja je izradilo PRAVILNIK O VRSTAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA KOJE SE MOGU SAČINITI LISTE ZA ZAKAZIVANJE, KAO I NAČINU I POSTUPKU SAČINJAVANJA LISTI. Uz Pravilnik smo pripremili i UPUTSTVO ZA UPUĆIVANJE PACIJENATA SA PRIMARNOG NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA SEKUNDARNI I TERCIJARNI NIVO ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, koji će pomoći ljekarima u toku početnog dijela implementacije Pravilnika.

Pravilnik sadrži i vrste zdravstvenih usluga čiji stepen hitnosti dozvoljava da se zdravstvena usluga može pružiti u roku dužem od 30 dana za koje se sačinjavaju liste za zakazivanje. S obzirom da je nivo odgovornosti za procjenu stepena hitnosti visok, Pravilnik propisuje kliničke kriterijume, standardizovane mjere za procjenu zdravstvenog stanja i stepen prioriteta za svaku medicinsku proceduru za koju se formira lista za zakazivanje. U Pravilniku se nalazi lista zdravstvenih usluga za koje trenutno postoji potreba za formiranje liste za zakazivanje. Pojedinačno su definisane zdravstvene usluge prema vrsti specijalizovane oblasti: radiologija, dijagnostika i terapija bolesti srca, oftalmologija, ortopedija, radioterapija, nuklearna medicina, i maksimalno vrijeme čekanja za indikovanu zdravstvenu uslugu.

Primjenom Pravilnika, prije svega želimo da postignemo da liste zakazanih pregleda za pacijente postanu transparentne. Takođe, očekujemo očuvanje kvaliteta pružene zdravstvene usluge, kroz normiranje dužine trajanja pregleda. Prema Pravilniku, u skladu sa standardima, pacijentu prvi specijalistički pregled traje 15 minuta, a kontrolni 10 minuta, a to u prethodnom periodu nije bio slučaj.

Na preduzete korake nas obavezuje i Zakon o pravima pacijenata, kao i Master plan razvoja zdravstva 2015-2020 godine. Takođe smo obavezali direktore svih zdravstenih ustanova  da liste čekanja moraju učiniti transparentnim, a stupio je na snagu i novi način zakazivanja specijalističkih pregleda. Smatramo da ćemo na ovaj način zdravstvenu žaštitu učiniti bržom i dostupnijom.

Odlučiili smo se da Projekat elektronskog zakazivanja uvedemo iz više razloga, a osnovni je da pacijentima pružimo određeni komfor prilikom zakazivanja pregleda, da im omogućimo da u mjestu u kom se nalazi njihov izabrani ljekar mogu da zakažu pregled u ustanovi sekundarnog i tercijernog nivoa.

PROCEDURA ZAKAZIVANJA SPECIJALISTIČKIH PREGLEDA U JAVNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

• Izabrani ljekar procjenjuje kada pacijent treba da bude upućen na specijalistički pregled

• Prvi specijalistički pregled obavlja se u roku od 30 dana

• Izabrani ljekar priprema pacijenta za specijalistički pregled (pacijent prikuplja neophodne laboratorijske i druge dijagnostičke pretrage)

• Nakon urađenih analiza, pacijent od izabranog ljekara dobija uput sa nazivom zdravstvene ustanove, datumom i vremenom specijalističkog pregleda

• Tri radna dana prije zakazanog specijalističkog pregleda medicinska sestra u periodu od 8h – 10h poziva pacijenta da potvrdi dolazak na pregled. Ukoliko se prisustvo na zakazani termin ne potvrdi, pacijent gubi taj termin i kreće u ponovnu proceduru zakazivanja

• Poslije pregleda kod ljekara specijaliste, pacijent se vraća izabranom ljekaru koji mu propisuje terapiju, eventualne dodatne analize i zakazuje kontrolni pregled

• Ukoliko specijalista na sekundarnom nivou nije u potpunosti u prilici da pruži kompletan medicinski tretman pacijentu, on to konstatuje u svom izvještaju. Nakon toga, izabrani ljekar zakazuje termin u ustanovi tercijarnog nivoa (KCCG).

Pacijent, koji je u centru ovog Projekta, više neće biti u obavezi da dolazi u Klinički centar, ili pak da zove telefonom da zakaže pregled, već će to za njega raditi izabrani ljekar na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

Izabrani ljekar zakazuje prvi specijalistički pregled, ne znajući kod kog ljekara pacijent ide. Na raspolaganju mu je samo broj ambulanti,  ali ne i imena ljekara. Na taj način postižemo da svi ljekari u Kliničkom centru budu podjednako opterećeni brojem pacijenata. Za kontrolni pregled je situacija drugačija- u meniju se pojavljuju imena ljekara, pa pacijent koji je obavio prvi specijalistički pregled kod određenog ljekara, na kontrolni pregled ide kod istog ljekara.

Nakon što pacijent u ustanovi obavi specijalistički pregled, vraća se svom izabranom ljekaru koji mu propisuje terapiju, planirane analize i zakazuje kontrolni pregled.

Strana: 1 2

    Štampaj       Email
  • Published: 296 days ago on Avgust 5, 2017
  • Objavio:
  • Last Modified: Avgust 5, 2017 @ 12:36 am
  • Filed Under: izdanje br. 100