Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Razno  >  Aktuelni tekst

Poskok

Objavio   /  

Piše: dr Goran Ž. Komar
Koncept razvitka službe urgente medicine u Crnoj Gori mora polaziti i od jednog vrlo nepovoljnog elementa koji je temeljna prednost njegovog ekonomskog razvoja: širine njegove planinske teritorije, na kojoj njegovo planinsko i seosko područje zahvata preovladavajući dio.

Koncept razvitka službe urgente medicine u Crnoj Gori mora polaziti i od jednog vrlo nepovoljnog elementa koji je temeljna prednost njegovog ekonomskog razvoja: širine njegove planinske teritorije, na kojoj njegovo planinsko i seosko područje zahvata preovladavajući dio. Crna Gora je obalska zemlja i njeno područje, u čitavom visijskom profilu, predstavlja i raščlanjuje klasična staništa najopasnije otrovni­ce Evrope: pepeljastog poskoka. On je stanovnik spoljašnjeg dinarskog pasa, obalskih planinskih masiva. Svi slučajevi ugr­iza šarke (lat. vipera berus) na opštinskom području u Herceg Novom završili su povoljno, izlječenjem, pa čak i ograni­čavanjem simptoma na lokalnom nivou.

O znatnijem prostornom obuhvatu planinske terito­rije Crne Gore govorim iz razloga mogućeg susretanja ljekara sa slučajevima uznapredovalih sistemskih pojava kod ugriženog, što će voditi brzom donošenju odluke o davanju seruma čak i van bolničkih uslova. Urgentna služba se for­mira u namjeri da adekvatno susrete ekstremni događaj u ekstremno dugim periodima vremena. Kada govorimo o učestalosti potrebe za pružanjem medicinske pomoći ugriženom od vipere ammodytes takav period vremena višestruko je kraći od 20 godina ako se ima u vidu hercegnovski opseg.

Na Zemljinoj kugli živi oko 2.500 do 3.000 vrsta zmija, a otprilike 375 vrsta smatra se otrovnim. Ima regija u kojima uošte nema zmija. U Evropi su to: Irska, Island, Baleari, Korzika i Sardinija.

Trovanje zmijskim otrovom naziva se ofidizam. U nekim djelovima svijeta to je jako značajan dio nacionalne patologije. Prema jednoj često citiranoj statistici SZO-a, od ofidizma na svijetu godišnje umire 80.000 ljudi, najviše u Burmi i Indiji. Prema nekim starijim podacima, u Francuskoj se ugriz ove otrovnice registruje kod 22-ije osobe godišnje, u Italiji kod 18, u Švajcarskoj kod 5-10 osoba, a svake dvije godine jedna osoba umre. U čitavoj Evropi godišnje se evi­dentira oko 50 ovakvih slučajeva. U Hrvatskoj se dogodi 400 ugriza na godinu.

Ima zmijskih vrsta koje posjeduju otrovnu žlijezdu ali ne i dovršen otrovni aparat, pa ne mogu ubrizgati otrov (na našem području bjelouška). Ima ih koje imaju žljebaste zube smještene straga u gornjoj vilici, pa ne mogu izvesti djelotvoran ugriz. Naše otrovnice, poput poskoka, posjeduju savršen i dovršen otrovni aparat. Imaju zube šuplje poput igle za injekciju, smještene sprijeda i povezane sa otrovnom žlijezdom. Uz njih se nalaze i druga dva rezervna zuba koja mogu nadomjestiti ispale zube, a leže uloženi u nabore palatinalne sluzokože.

Viperide se dijele na prave otrovnice i čegrtuše (lat. Crotalideae) među kojima u Evropi živi samo jedna vrsta, lat. Agkistrodon halys, na krajnjem jugoistoku evropskog dijela Rusije. Koje viperide žive u našoj zemlji?

Pepeljasti poskok (lat. Vipera ammodytes), šarka ili riđovka (lat. Vipera berus) i podvrsta žutokruga, ili stepske riđovke, kraški oštroglavi žutokrug (lat. Vipera ursinii macrops).

Poskok je najveća i najopasnija naša otrovnica, pa i najopasnija na evropskom tlu. Rasprostranjen je od Tirola do Male Azije i Transkavkazije. Njegova pojava jako je če­sta u našim kraškim krajevima, ali nalazi se i do 2.000 m nadmorske visine. Može narasti do 1 m i takav jedan kapi­talni primjerak se čuvao izložen u Prirodnjačkom muzeju u Dubrovniku. Kod nas, na području Orjena, i njegovih podgorina, njegova dužina rijetko kada dostiže 60 cm, sasvim izuzetno do 70 cm. To je zmija krupnog trupa, gotovo zde­pastog izgleda, ili ujednačene debljine tijela, poput šarke. Na otocima Grčke nikada ne prelazi 45 cm dužine. U planin­skom pojasu masiva Orjena obično viđamo primjerke ne duže od 45 cm, naročito u kraškim grebenima, dok duže primjerke, do 60 cm, viđamo u podgorinama.

Glavni znak raspoznavanja, osobeni znak vrste, je­dini kriterijum za određivanje na prvi pogled, jeste vrlo uo­čljivi rožasti izraštaj na vrhu gornje vilice. Izuzetno je važno voditi računa o tome da boja poskoka ne mora biti sivkasta, već se na našem tlu, na planinskom području, sreću primjerci braon boje, tada, sa teže uočljivom leđnom šarom. Karakter­istiku ponašanju daje i sporo uklanjanje pred opasnošću, što je karakteristika otrovnica. Samo izuzetno, on izvodi napad, katkad ga ne izvodi ni nagažen. No, uočeno je, u doba kada izlazi iz zimskih staništa, prema našem iskustvu tokom prve polovine maja, ili oko polovine maja, poskok pokazuje ma­njak opreza, određenu agresivnost, najvjerovatnije u nasto­janju da brzo obezbijedi hranu. Izuzetno je zanimljivo da na našem području nisu zabilježeni slučajevi ugriza izletnika i planinara. Najčešće se radi o ugrizanju seljaka koji obavljaju poljske radove, oko sijena, ili djece u igri na selu. Poskok je vezan za stanište i događa se da iz godine u godinu viđam istog poskoka na njegovom mjestu.

Strana: 1 2

    Štampaj       Email
 • Published: 1441 days ago on Jul 18, 2013
 • Objavio:
 • Last Modified: Januar 3, 2014 @ 8:02 pm
 • Filed Under: Razno
 • Tagged With:
 • Call for participation in the IV Medical Conference with international participation
   
   
  Esteemed Sirs and Madams ,

  We would like to inform you that in mid-May 2017, (15 – 17 May) at the Hotel Mediteran in Becici MedicalCG editorial board, under the sponsorship and participation of the Ministry of Health of Montenegro, organizes professional, but traditional IV Annual Conference on News in Medicine, Pharmacy and Health.
  The Conference participants:
  - The Ministry of Health of Montenegro,
  - Health Insurance Fund of Montenegro,
  - Agency for Medicines and Medical Devices of Montenegro,
  - Clinical Center of Montenegro,
  - Pharmaceutical Chamber of Montenegro and
  - Pharmaceutical companies and wholesalers.

  Conference topics will include, through two round tables, projection activities of the Ministry of Health and key health institutions for the current and future period, and through six sessions the current issues in the field of medicine and pharmacy will be presented at the proposals of the participants of the conference.
  At the round tables the experiences from the region in the field of health insurance and legislation in the field of medicines will be presented.

  The Scientific Committee of the event, chaired by Dr sci med. Majda Šahman Zaimović, will draw up a program of the conference by the end of April, and for the Collection of Works, the abstracts of lectures which arrive due 10 May will be published.

  The meeting is accredited by the Medical and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
  Stalls for presentation of pharmaceutical companies and wholesalers will be placed inside the Hotel Mediteran.
  Because of the discussion topics of the conference, the competence of lecturers, the optimum capacity of the Hotel Mediteran, as well as our organizational experience, we expect the conference to provide a significant contribution in the area of the current problems of the matter.
   
  With expectations of your participation in the meeting organized
   
  Respectfully yours,
   
  Executive Director ,
  Slavica Pantelic
   
   
  For more information contact us at:
  Phone/fax: 020 238 841
  Mobile phone: 067 395 032
  Email: redakcija@t-com.me

 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center