Medical Vijesti Pogledaj Sve →

26. februar REVOLUCIJA ZA HER2 POZITIVNI KARCINOM DOJKE

SONY DSC

Objavio  

U hotelu „Podgorica“ održan stručni sastanak U organizaciji farmaceutske kompanije „Hoffmann La Roche“ Ltd Podgorica, u hotelu „Podgorica,“ u četvrtak 26. februara, održan je stručni skup na temu: „Revolucija za HER2 pozitivni karcinom dojke.“ Tom prilikom predavanja su održali: prim. dr Nada Cicmil Sarić sa Klinike za onkologiju i radioterapiju, Podgorica, prof. dr Joseph Gligorov, [...]

Više →

24. februar NISKOMOLEKULARNI HEPARINI U KLINIČKOJ PRAKSI

SONY DSC

Objavio  

                     U hotelu „Ramada“ održan stručni simpozijum  U organizaciji kompanije „Sanofi-Aventis dsd“ u utorak 24. februara, u hotelu „Ramada“ Podgorica, održan je stručni simpozijum na temu: „Niskomolekularni heparini u kliničkoj praksi.“ Stručna predavanja na simpozijumu održali su: prof. dr Ljilja Musić – specijalista kardiolog, mr sci. [...]

Više →

23. februar O ISHRANI DJECE SA DR ZORICOM ĐORĐEVIĆ

Objavio  

Udruženje „Roditelji“ organizovalo radionicu U organizaciji udruženja „Roditelji,“ u maloprodajnom objektu „Kidsland“na Starom Aerodromu, u ponedeljak 23. februara održana je radionica o ishrani djece u prvoj godini života. Ova tema izabrana je na zahtjev roditelja koji veoma često imaju nedoumice u vezi sa uvođenjem pojedinih namirnica u ishranu novorođenčadi. Zainteresovanim roditeljima na pitanja je odgovarala [...]

Više →

17. februar HIPERFOSFATEMIJA KOD PACIJENATA NA DIJALIZI

SONY DSC

Objavio  

U hotelu „Pogorica“ održano stručno predavanje U organizaciji farmaceutske kompanije Sanofi-Aventis d.s.d, u utorak 17. februara, u hotelu „Podgorica“održano je stručno predavanje na temu: „Hiperfosfatemija kod pacijenata na dijalizi.“ Predavanje je održala prof. dr Marina Ratković, sa Klinike za nefrologiju i dijalizu Kliničkog centra Crne Gore, koja je u sklopu predavanja predstavila i nove metode [...]

Više →

16. februar OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN DJECE OBOLJELE OD RAKA

dan protiv djecijeg raka

Objavio  

U organizaciji Ministarstva zdravlja Crne Gore i UNICEF-a, zajedno sa NVO „Fenix Crna Gora,“ u ponedeljak 16. februara u prostorijama Eko zgrade Ujedinjenih nacija obilježen je Međunarodni dan djece oboljele od raka. Tom prilikom govorili su: Andrea Lutovac, predstavnica mladih izliječenih od raka, Dijana Stojanović, predsjednica Udruženja roditelja djece oboljele od dječjeg kancera „Fenix Crna [...]

Više →

05. februar – BOLJE LIJEČENJE PACIJENATA SA DIJABETESOM TIP 2

05.02

Objavio  

Održan stručni skup o novim terapijskim mogućnostima u liječenju dijabetesa U organizaciji kompanije MSD-Glosarij CD, u hotelu „Best Western Premier“ u četvrtak 5. Februara, u Podgorici održan je stručni skup na kome su predstavljene nove terapijske mogućnosti u liječenju dijabetesa tip 2. Na skupu su govorili: mr sc Sreten Kavarić i prof. dr sc Snežana [...]

Više →

29-30. januar – ODRŽANA RADIONICA NA TEMU NEZARAZNIH BOLESTI I ZDRAVSTVENIH NEJEDNAKOSTI

30.01

Objavio  

U organizaciji Instituta za javno zdravlje, a uz podršku TAIEX-a, u hotelu „Best Western Premier“ u Podgorici, u četvrtak i petak, 29. i 30. januara održana je radionica na temu Monitoring nezaraznih bolesti i zdravstvenih nejednakosti vezanih za nezarazne bolesti. Uvodna izlaganja održali su: generalni direktor Direktorata za zdravstvenu zaštitu prim. dr Mensud Grbović, direktor Instituta za javno [...]

Više →

22. januar – DR NUMANOVIĆ RAZGOVARAO SA DIREKTORIMA ZDRAVSTVENIH USTANOVA

22.01

Objavio  

Rukovodilac Ministarstva zdravlja dr Suad Numanović i njegovi saradnici razgovarali su sa direktorima domova zdravlja, opštih i specijalnih bolnica, Kliničkog centra Crne Gore, Zavoda za transfuziju krvi i Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Ministar Numanović ocijenio je da je crnogorski zdravstveni sistem kvalitetan i da je u proteklom periodu i vremenu ekonomske krize funkcionisao dobro, u skladu [...]

Više →

Izdanje Br. 71 Pogledaj Sve →

Da dočekamo proljeće odmorni

Prolece-u-txt-1

Objavio  

Piše: Dr Biljana Savić,
PZU „Balans“ Nikšić

Proljeće počinje da nas mami nešto toplijim sunčevim zracima, dok su okolne planine još uvijek pod snijegom. Tako se nađemo između dvije vatre, ili preciznije, između vatre i leda, pa nije jednostavno organizmu kada dobija te dvojne poruke. Ovih dana su aktuelne infekcije organa za disanje – od onih najblažih do komplikovanih upala pluća, i varijacije arterijskog pritiska kod onih kojima je to osjetljiva tačka.

Više →

Ljekovi pod dodatnim praćenjem

ljekoviiii

Objavio  

Piše: Nemanja Turković, dipl. pharm
Agencija za ljekova i medicinska sredstva

Da bi jedan lijek dobio dozvolu za stavljanje u promet mora biti kvalitetan, bezbjedan i efikasan. Odgovarajuća ispitivanja (farmaceutsko-hemijsko-biološka, pretklinička, klinička), koja se u tom smislu sprovode i njihova pozitivna ocjena od strane nadležnih tijela za ljekove su potvrda pozitivnog odnosa korist/rizik i opravdanosti stavljanja lijeka u promet. Međutim, podaci prikupljeni tokom premarketinške faze razvoja lijeka ne mogu predvidjeti sva neželjena dejstva koja se mogu pojaviti nakon što lijek dođe u promet.

Više →

Komorske ekstrasistole, savremeni pristup

komorsje

Objavio  

Dr Mihailo Vukmirović, mr sci, internista kardiolog ,
Klinički centar Crne Gore
Komorske ekstrasistole pretežno se javljaju kod zdravih osoba i uglavnom nijesu znak oboljenja srca. Mogu se javiti usljed pojačane aktivnosti simpatičnog nervnog sistema, odnosno u toku stresa, fizičke aktivnosti, pušenja, nakon uzimanja alkohola, kofeina, energetskih napitaka, odnosno stimulativnih i opojnih sredstava. Međutim, nerijetko se dešava da ukazuju i na ozbiljno srčano oboljenje.

Više →

Savjesno i odgovorno izvršavanje ljekarske profesije

ganimeta

Objavio  

Mala ali predana ekipa predvođena dr Ganimetom Hodži pruža medicinsku pomoć mještanima Ostrosa i okolnih sela. Iako uslovi za rad nijesu idealni, to ne sprečava dr Hoži da sa puno pažnje i profesionalizma pristupi svakom pacijentu. Njenu posvećenost poslu cijene i poštuju ne samo mještani kojima svakodnevno pruža medicinske usluge, već i kolege.

Više →

Zavod za transfuziju krvi Crne Gore

zavod

Objavio  

Osnovna djelatnost Zavoda je obezbijeđenje dovoljnih količina sigurne krvi za potrebe stanovništva Crne Gore za redovno liječenje, obezbijeđenje adekvatnih rezervi za zbrinjavanje urgentnih stanja i slučaj vanrednih situacija, za potrebe zdravstvenih ustanova koje koriste krv u liječenju, tj. ustanova sekundarnog i tercijernog nivoa u Crnoj Gori. Ova djelatnost prikupljanja i testiranja ljudske krvi kao lijeka humanog porijekla, njene obrade i prerade, skladištenja, distribucije i izdavanja, odnosno primjene za potrebe alogene ili autologne transfuzije, definisana je Opštim odredbama Zakona o obezbijeđivanju krvi (Sl.list CG, broj 1/2014 od 9.1.2014. godine), Član 1 i 2.

Više →

Dentalni implantati kao savremeno rješenje

dental

Objavio  

PišeDr Branko Rašović,
spec. oralne hirurgije, „Apolonia“, Podgorica
Savremena stomatologija nudi dentalne implante, namjenski oblikovane nadoknade izrađene od biokompatibilnih materijala, čija je osnovna namjena rehabilitacija krezubih i bezubih vilica. Oni predstavljaju osnovu za protetske radove: krunice, mostove i mobilne proteze. Indikacije su nedostatak jednog zuba, nedostatak više zuba i bezube vilice (izrada fiksnog protetskog rada ili fiksiranje mobilne proteze), a kontraindikacije mogu biti opšte (generalizovana osteoporoza, reumatske bolesti, određeni poremećaji metabolizma, pacijenti na radioterapiji), lokalne (loše higijenske navike, bruksizam, loši međuvilični odnosi, lokalne infekcije) i uslovne (nerealna očekivaja pacijenta).

Više →

Antidijabetici – primjena i potrošnja u Crnoj Gori

antidijabet

Objavio  

Piše: mr ph Olgica Knežević
Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

Insulin je biološki lijek. Pod biloškim lijekovima smatraju se lijekovi čija je aktivna supstanca biološka supstanca koja se proizvodi ili izlučuje iz biološkog izvora, a čija se ukupna svojstva i kvalitet utvrđuju fizičko – hemijsko – biloškim ispitivanjem, zajedno sa odgovarajućim podacima o postupku proizvodnje i kontroli postupka proizvodnje (imunološki lijekovi, lijekovi iz humane krvi i plazme, lijekovi za napredne terapije i drugo).

Više →

A D I P O N E K T I N

adiponekt

Objavio  

Mr sci Vesna Radonjić, specijalista medicinske biohemije
Opšta bolnica Kotor

Adiponektin je prisutan u cirkulaciji u koncentraciji od 0,01% u odnosu na ostale proteine plazme. DNK koja kodira adiponektin otkrinena je 1995. godine i nalazi se na 3q27-om hromozomu. Humani adiponektin je 244-aminokiselinski protein koji proizvodi apM1 cDNA (masno tkivo najviše obiluje ovim transkriptom). Otkriveni su (objavljeno jun 2006.g.) i receptori za adiponektin: adipoR1 i adipoR2. Ovi receptori sadrže sedam transmembranskih domena, ali se ne dovode u kombinaciju sa G-proteinom

Više →

Izdanje Br. 70 Pogledaj Sve →

Da li gradimo zdravu porodicu?

healthy fam

Objavio  

Priredila: Dragana Marković,
spec. predškolske pedagogije
Za sreću je potrebna samo ljubav. Sve ostalo izrasta iz ljubavi i obogaćuje život kao prekrasne latice što uljepšavaju cvijeće. Ljubav je kao sunce, kao život. Ona se daje, pored nje je toplo, uz nju se raste i sazrijeva. Ljubav prepoznajemo u pogledu, dodiru, riječima, u zadovoljenim potrebama. Ljubav povezuje članove porodice i čini da se čovjek rado prisjeća svog djetinjstva.

Više →

Krvna grupa B i ishrana

krvna b

Objavio  

Piše: Dr Snežana Tomić, homeopat

Krvna grupa B se jos naziva “Nomadskom” krvnom grupom jer se pojavila kod nomadskih plemena, kao rezultat spajanja i prilagođavanja prethodnih dveju krvnih grupa, tipa O ili “Lovca” i tipa A “kultivatora”. Zastupljena je u većem broju u istočnom dijelu zemaljske kugle, u Aziji, gdje su se nomadi kretali i živjeli.

Više →

U ritmu klasične gitare

gitara

Objavio  

Ako umjetnost tumačimo kao želju umjetnika da izrazi svoje misli, ideje, osjećanja i percepcije svijeta koji ga okružuje, onda je Srđan Bulatović umjetnik u pravom smislu te riječi. Preko trideset godina se uspješno i na njemu svojstven način druži sa gitarom, interpretirajući muziku i stvarajući sopstvene kompozicije.

Više →

Ankilozantni spondilitis – Morbus Bechterew

spondi

Objavio  

Piše: Milorad Aranitović, Strukovni radni terapeut
Ankilozantni spondilitis ili Behterevljeva bolest pripada grupi hroničnog progresivnog zapaljenskog reumatizma. Počinje od 18 do 45 godine života, češće kod muškaraca. U ranom stadijumu pokretljivost kičmenog stuba je očuvana, a prvi simptomi su lumbago, iliosakralni bolovi i jutarnja ukočenost. Tokom dana ovi simptomi se povlače. U ovom stadijumu se zapaža rigiditet, hipertonija i napetost muskulature lumbosakralne regije.

Više →

Ekstrakcija zuba u toku akutne odontogene infekcije

ekstarkcija

Objavio  

Piše:  Dr Aleksandra Šćepanović Đurović,
Ordinacija “Apolonia” Podgorica

Činjenica je da se zubi vrlo rijetko ekstrahiraju u akutnom stadijumu upale i da se, gotovo po pravilu, prepisuju antibiotici prve grupe. Ako se pokaže da oni nemaju efekta prelazi se na antibiotike širokog spektra. Pri tome se, blago rečeno, upala vrlo često produži, a nerijetko i znatno pogorša. Kao posljedica oklijevanja mogu se desiti komplikacije, poput septikemije koja se može završiti letalno.

Više →

Alergijske reakcije na koži

alerg

Objavio  

PišeDr Saida Zejnilović, Klinički centar Crne Gore

Pri brzim ili ranim alergijskim reakcijama dolazi do degranulacije mastocita i oslobađanja histamina, serotonina, bradikinina i leukotriena. Klinicki,alergijska reakcija se tada moze ispoljiti u lokalnom i generalizovanom obliku. Povišene vrijednosti bradikinina uzrokuju vazodilataciju i povećanu vaskularnu permeabilnost, vezivanjem bradikinina za bradikininske B2 receptore.

Više →

Uticaj tiroidne bolesti na trudnoću i potomstvo

tiroid

Objavio  

Piše: Prof. dr Miloš Žarković, spec. endokrinolog Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije (KCS)
 i stručni saradnik u Poliklinici „Rezidencija zdravlja Kerber“

Tiroidni hormoni sintetišu se u štitastoj žlijezdi, i to su tiroksin (T4) i trijodtironin (T3). T3 je aktivan hormon i on nastaje iz T4 u organima i tkivima, dejstvom specifičnih enzima. Tiroidno stimulišući hormon (TSH) luči hipofiza, žlijezda koja se nalazi na bazi mozga, a čije lučenje direktno kontroliše mozak. Ovaj hormon je pod direktnom kontrolom mozga i govori koliko je mozak zadovoljan količinom tiroidnih hormona.

Više →

3 D (PDO) Mezoniti

mezoni

Objavio  

Piše: Dr Olivera Kovačević, spec. dermatovenerolog,
          PZU „Dr Kovačević“, Budva
Efekat rejuvenacije 3 D mezonitima na „dubljem“, mišićnom nivou, predstavlja zaista jednostavan mehanizam akcije. Poznato je da promjene kože uzrokovane starenjem, uz promjene involucije kože i masnog tkiva, dovode do promjena dinamičkog ekvilibrijuma različitih grupa mišića, koje gube težinu i tonus. Uvođenjem mezonita unakrsno osi mišića mišići se skraćuju, što je praćeno mekom relaksacijom koja se demonstrira efektom sličnom botoksu, bez uticaja na mikrocirkulaciju.

Više →

Izdanje Br. 69 Pogledaj Sve →

Uloga hidrokoloidnih gelova prilikom obnove kože

hidrogel

Objavio  

 Dr Dragutin Višnjić
Opšta bolnica Nikšić
Savremeni materijali za previjanje rana, osim što štite ranu od prodora bakterija, obezbjeđuju ujednačenu vlažnost, temperaturu i odgovoarajuću pH vrijednost. Sastoje se od neathezivnih materijala koji dobro upijaju sekret iz rane, ne dozvoljavaju njegovo izlivanje u okolinu, čine dobru barijeru između rane i okoline, a pri tome propuštaju gasove, prvenstveno kiseonik. Sve to je važno jer veliki broj bakterija opstaje u uslovima bez kiseonika, a zavoj koji je vlažan, natopljen sekretom, predstavlja izvor infekcije za okolinu pacijenta, a može olakšati i prodor bakterija iz okoline na ranu.

Više →

Deformiteti stopala (Ravno stopalo – Pes planus)

stopala

Objavio  

Pišu: 
Milena Miranović, bachelor primijenjene fizioterapije
Marija Šćepanović, bachelor primijenjene fizioterapije
Milica Pavićević, bachelor primijenjene fizioterapije
Deformiteti stopala zauzimaju visoko mjesto među brojim mišićno-skeletnim deformitetima, najčešće kod školske djece i omladine. Kada se kaže spušteno stopalo, to navodi na misao o njegovoj anomaliji, kao gotovom procesu koji je narušio statičku i dinamičku ravnotežu, usljed fiziološkog popuštanja svodova stopala. Najčešće se radi o funkcionalnim poremećajima koji su uglavnom rezultat insuficijencije stopala.

Više →

HIPOTENZIJA: bolest ili normalno stanje

hipo

Objavio  

Piše: Dr Gorokhov-Mekh Kiril
Kada je riječ o liječenju i posljedicama visokog krvnog pritiska, tu nema nikakvih nedoumica. Sa druge strane, naša mišljenja o niskom pritisku bitno se razlikuju – dok ga neki ljekari ne smatraju bolešću, drugi smatraju da je to potencijalno ozbiljno oboljenje koje zahtijeva liječenje i redovne kontrole. U anglosaksonskoj literaturi to se stanje ne prepoznaje kao poremećaj, pa se, često, i ne opisuje u medicinskim knjigama.

Više →

Net – Age projekat

net age

Objavio  

Piše:  Prof. Dr Agima Ljaljević,
Rukovodilac Projekta NET – AGE
Institut za javno zdravlje

Crna Gora je kao i ostale zemlje suočena sa problemom starenja populacije i zbog toga, kao i u ostalim zemljama Evrope, Vlade i predstavnici civilnog društva svakodnevno su u potrazi za novim rješenjima u vezi sa brigom o starima po svim aspektima. Problem starenja povezan je i duboko utiče na socijalne i ekonomske sfere svih zemalja. Pored toga, starost stanovništava uslovljava sve veći pritisak na održivost usluga u okviru sektora koji su od interesa za stare (socijalna i zdravstvena zaštita prije svega), te je neminovno raditi na unaprijeđenju svih, njima usmjerenih, usluga.

Više →

Krvna grupa A i ishrana

krvbna

Objavio  

Piše: Dr Snežana Tomić, homeopat
Dok je za osobe sa O krvnom grupom meso značajan izvor proteina, za krvnu grupu A crveno meso predstavlja problem. U procesu prelaska sa proteinske, mesne ishrane čovjeka – lovca, na hranu biljnog porijekla kod čovjeka – kultivatora, došlo je do smanjenja proizvodnje stomačne kiseline koja je neophodna za varenje mesa. Zato mnogi ljudi sa ovom krvnom grupom osjećaju težinu, usporenost i pad energije poslije obilnog mesnog obroka, ali i brzo “živnu” kada pređu na dominantno vegetarijansku ishranu.

Više →

Postklinička rehabilitacija i profesionalna reedukacija sportskih trauma koljena

trauma koljena

Objavio  

Piše: Prim. dr Vladimir Čarapić, spec. ortoped, sportski gonolog
Postoprativna medicinska rehabilitacija i sportska reedukacija koljenog zgloba sportista predstavljaju veoma važan postupak koji se izjednačava sa važnošću operativne tehnike. Ovaj period je često dug i mukotrpan, pa zahtijeva timsku saradnju operatora, fizijatra, sportskog ljekara, trenera i fiziotarapeuta.

Više →

Gojaznost je globalna epidemija

gojaz

Objavio  

Piše: Dr Snežana Barjaktarović-Labović, specijalista higijene
Gojaznost, kao globalna epidemija (globesity), nekada se odnosila samo na bogаte zemlje, dok je to danas globalni problem, nа svim nivoimа ekonomskog razvoja, koji sа sobom donosi tаlаs lošeg zdrаvljа i izgubljene produktivnosti. Od 1980. godine stopа gojаznosti skoro se udvostručila, što znači da danas ima nešto više od 200 milionа odrаslih muškaraca i nešto mаnje od 300 milionа gojаznih odrаslih ženа. Kada su u pitanju najmlađi, 2010. je oko 43 miliona djece imalo prekomjernu tjelesnu masu ili je bilo gojazno, što je u odnosu na 1990. godinu porast za čak 60 odsto.

Više →

Uticaj metala na zdravlje

metal

Objavio  

Piše: Mr hemijskih nauka Aleksandar Vujačić, Institut za javno zdravlje
Više od 80 odsto hemijskih elemenata po svom karakteru su metali. Neki od njih (Pb, Cd, Hg, As) su toksični, a neki (Cu, Zn, Fe, Co) su esencijalni. Još u 16. vijeku švedski ljekar Paracelzus uveo je u farmaceutsku hemiju Pb i As i pokazao da doza supstance determiniše njenu toksičnost. Metali se dijele na metale visoke toksičnosti, kao što su Pb, Cd, Hg, As, esencijalne elemente sa potencijalnom toksičnošću, poput Cu, Zn, Mn, Fe, Mg, Mo, Cr, Ni, Se, B i ostale metale (Al, Ba, Be, Sn).

Više →
118 people follow medicalcg