Medical Vijesti Pogledaj Sve →

Delegacije Crne Gore učestvovala na sastanku Regionalne mreže zemalja Jugoistočne Evrope u Bukureštu

GetImage (2)

Objavio  

Delegacija Crne Gore učestvovala je na sastanku Regionalne mreže zemalja Jugoistočne Evrope, pod nazivom “Povećanje raspoloživosti krvi i obezbijeđenje najvećeg stepena bezbijednosti za davoce i pacijente u transfuziološkoj terapiji u specijalnim, hitnim okolnostima”, koja je od 07. do 09. jula 2014. godine održana u Bukureštu. Tema sastanka bila je usaglašavanje stavova i postizanje jedinstvenog pristupa [...]

Više →

Ministar Radunović razgovarao sa predstavnicima Komiteta za zdravlje Američke privredne komore u Crnoj Gori

GetImage

Objavio  

Ministar zdravlja prof.dr Miodrag Radunović sa saradnicima i predstavnikom Agencije za ljekove i medicinska sredstva, razgovarao je sa izvršnim direktorom AmCham Montenegro Edinom Seferovićem i predstavnicima Komiteta za zdravlje Američke privredne komore u Crnoj Gori (AmCham Montenegro). Više informacija možete pročitati ovdje.

Više →

Na konferenciji u San Marinu učestvovala delegacija Ministarstva zdravlja Crne Gore

GetImage (1)

Objavio  

Delegacija Ministarstva zdravlja, predvođena ministrom prof. dr Miodragom Radunovićem učestvovala je na dvodnevnoj konferenciji, pod nazivom “Prvi sastanak visokog nivoa malih zemalja – Implementacija politike zdravlje 2020” koja je održana 3. i 4. jula u San Marinu. Za više informacija kliknite ovdje.

Više →

Opremljena prostorija za boravak hospitalnih pacijenata na Klinici za onkologiju i radioterapiju

sajt

Objavio  

Na konferenciji za novinare održanoj 2. jula u Klinici za onkologiju i radioterapiju predstavljena je novoopremljena trpezarija u sklopu koje je osavremenjen  kutak za sve hospitalizovane pacijente ove klinike. Zahvaljujući inicijativi  NVO Zdrava Dona Montenegrina i donatorima, prostorije su prilagođene i dodatno opremljene kako bi se omogućio što prijatniji dnevni boravak svim pacijentima na klinici. [...]

Više →

Ministar zdravlja otvorio 19. međunarodnu ljetnju školu u Miločeru

sajt milocer

Objavio  

Ministar zdravlja prof. dr Miodrag Radunović 23. juna u Miločeru otvorio je 19. međunarodnu ljetnju školu koju organizuje Evrop­ski cen­tar za mir i raz­voj Uni­ver­zi­te­ta za mir Uje­di­nje­nih na­ci­ja (ECPD), u sa­rad­nji sa Mi­ni­star­stvom zdra­vlja Cr­ne Go­re. - Ovogodišnja tema posvećena je menadžmentu zdravstvenih ustanova i veoma je značajna u uslovima ekonomske krize i tranzicionih promjena, kada [...]

Više →

Održana konferencija za novinare na kojoj su prezentovani vodiči za redovnu postnatalnu njegu majki i novorođenčadi

GetImage

Objavio  

Na konferenciji za novinare održanoj 18. juna u zgradi Evropske unije govorili su ministar zdravlja prof. dr Miodrag Radunović i šef kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks. Tom prilikom su predstavljeni vodiči za redovnu postnatalnu njegu majki i novorođenčadi. Konferenciji za novinare prisustvovavali su i članovi Radne grupe koji su učestvovali u izradi vodiča. Opširnije ovdje.

Više →

Održana radionica o borbi protiv falsifikovanih ljekova

Capture

Objavio  

U prostorijama Crnogorske agencije za ljekove i medicinska sredstva 11. juna održana je radionica koja je za temu imala borbu protiv falsifikovanih ljekova. Na stručnom skupu su osim direktora CALIMS-a dr Milorada Drljevića govorili i predstavnici Uprave carina, Uprave policije i Uprave za inspekcijske poslove. U skladu sa već poptisanim protokolom u ime Zavoda za [...]

Više →

Održan stručni skup na temu “Savremeni pristupi u liječenju arterijske hipertenzije”

Capture1

Objavio  

U organizaciji farmaceutske kompanije Servier u hotelu “City” 15. maja održan je stručni skup na temu „Savremeni pristupi u liječenju arterijske hipertenzije“ . Uz pozdravni govor prisutnim gostima uvodno predavanje je održala prof. dr Ljilja Musić na temu „Hipertenzija i savremene smjernice u liječenju hipertenzije- fiksne kombinacije i njihove prednosti“iz Kliničkog centra Crne Gore. Predavanja [...]

Više →

Izdanje Br. 63 Pogledaj Sve →

Centar za plastičnu hirurgiju i opekotine

plasticna hirurgija

Objavio  

U Centru za plastičnu hirurgiju i opekotine trenutno rade četiri ljekara plastične rekonstruktivne hirurgije; jedna doktorka je na specijalističkom stažu i od skoro se pridružila timu ljekara. Nezaobilazan dio tima su i medicinske sestre koje rade u Centru za plastičnu hirurgiju i opekotine, njih desetak, koje olakšavaju rad doktora i život pacijenata- navodi naš sagovornik prim. dr sci med. Zoran Terzić, specijalista za opštu, plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju.

Više →

Starenje kože – anti age njega

age

Objavio  

Piše: prim. dr Milan Colić
Starenje kože i sam proces promjena koji se odvija u određenom vremenskom periodu je problem koji intrigira opštu medicinu, a naročito stručnjake koji se bave plastičnom, rekonstruktivnom i estetskom hirurgijom. Estestka hirurgija je krajnji domet u oblasti koja obuhvata rekontruktivnu, plastičnu hirurgiju.

Više →

Potpisan memorandum o razumijevanju i saradnji

memorandum

Objavio  

U prostorijama CALIMS-a upriličen je sastanak povodom potpisivanja Memoranduma o razumjevanju i saradnji. Osim svečanog dijela, sastanak je organizovan u cilju razmjene iskustava nacionalnih agencija, a tim povodom je organizovan okrugli sto na temu „Uloga nacionalnih autoriteta u dostupnosti ljekova pacijentima“.

Više →

Specifičnosti bioloških ljekova

bioloki lekovi

Objavio  

Piše: Mr ph Nataša Grubiša, mr sci Biljana Tubić mr ph, 

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
Biološki lijek je lijek koji sadrži jednu ili više aktivnih supstanci koje su napravljene, ili su izvedene iz biološkog materijala. Neke od pomenutih aktivnih supstanci se već nalaze u ljudskom tijelu, kao na primjer proteini: insulin, hormon rasta i eritropoetin. Aktivne supstance bioloških ljekova su veće i kompleksnije u odnosu na aktivne supstance u konvencionalnim (nebiološkim) ljekovima. Samo su živi organizmi u stanju da reprodukuju takvu kompleksnost.

Više →

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

mladi hendikep

Objavio  

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih s invaliditetom. Udruženje okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju, i zajedno sa nama, bore se za stvaranje inkluzivnog društva.

Više →

Profesionalizam je ključ uspjeha

jeknic

Objavio  

Da talenat ne poznaje granice, i da se njegovo postojanje mora spoznati najbolje pokazuje primjer crnogorskog internacionalnog fudbalera Vlada Jeknića. Njegova upornost, želja i volja za uspjehom vodili su ga kroz razne zemlje, praveći tako njegov profesionalni mozaik raznolikim i bogatim.

Više →

Psihofizički razvoj djeteta u odnosu na igru

djeca

Objavio  

Priredila: Dragana Marković
Igra je složena pojava koja čini jedinstvo intelektualnog, emocionalnog, fizičkog, i socijalnog razvoja. Kroz igru se formiraju umne, jezičke i kulturne vrijednosti. Komunikacija je spontanija i bogatija. Najveća vrijednost igara u procesu vaspitanja i obrazovanja je mogućnost zadržavanja pažnje djeteta. Ona je jako motivaciono sredstvo pri aktiviranju djeteta.

Više →

Atopijski dermatitis

atopic

Objavio  

Piše: prim. mr sci dr med. Slobodan Vranješ, PZU „Milmedika“, Podgorica
Atopijski dermatitis je hronična, recidivirajuća upalna dermatoza koja se karatkeriše suvom kožom i svrabom. Klinička slika zavisi od starosne dobi bolesnika, tako da je varijabilnog izgleda, ali karatkerističnog rasporeda za određenu starosnu dob. Često je udružena sa drugim atopijskim bolestima poput astme i alergijskog rinitsa, stoga predstavlja dio klasičnog atopijskog trijasa.

Više →

Izdanje Br. 62 Pogledaj Sve →

Anemije – sideropenijska anemija, terapija preparatima gvožđa

anemiaa

Objavio  

Piše: dr Anka Popović, internista hematolog Klinički centar Crne Gore
Riječ anaemia je grčkog porijekla, u bukvalnom prevodu znači odsustvo krvi, što je nespojivo sa životom. Prvi pisani doku­ment u vezi sa opisom anemije postoji u tzv. Ebersovom papirusu iz starog Egipta, 1500 godine pne. Iz doba stare Grčke postoje zapisi da su Hipokrat, Plinije i Galen vjerovali u ljekovitu moć gvožđa.

Više →

Hipertireoza i hipotireoza trudnica

hiper

Objavio  

Piše: dr Sreten Kavarić mr sc med. Internista endokrinolog
Hipertireoza (tireotoksikoza) predstavlja povećanu produkciju hormona štitaste žlijezde. Može nastati prije trudnoće a i u toku trudnoće (gravidarna tireotoksikoza ili hipertireoza). Ukoliko je hipertireoza nastala prije početka trudnoće, neophodno je, nakon potvrde trudnoće, konsultovati endokrinologa oko izbora lijeka za liječenje u trudnoći, zbog činjenice da ljekovi za liječenje hipertireoze (tireosupresivi) prolaze (u većoj ili manjoj mjeri) kroz fetoplacentnu barijeru, i nakon porođaja nalaze se u mlijeku dojilje.

Više →

Crna Gora domaćin 9. Balkanskog kongresa otorinolaringologa

otorinolaringolog

Objavio  

Balkansko udruženje otorinolaringologa i hirurga glave i vrata osnovano je 1934. Godine, da bi nakon toga rad bio kratko prekinut zbog Drugog svjetskog rata. Na prethodnom, 8. Balkanskom kongresu održanom u Targu Murešu (Rumunija), odlučeno je da se Crnoj Gori dodijeli organizacija narednog 9. Balkanskog kongresa otorinolaringologa. Članice balkanskog udruženja su sve zemlje bivše Jugoslavije, zatim Rumunija, Bugarska, Grčka, Albanija i Turska. Turska je najveća članica koja broji 4.500 otorinolaringologa, a najmanja po broju otorinolaringologa u udruženju je Crna Gora.

Više →

Govor ministra prof. dr Miodraga Radunovića na otvaranju II Godišnje Medical konferencije

miodrag

Objavio  

Nemjerljiva je uloga ovog časopisa jer je njegov bogat i zanimljiv sadržaj dostupan širokoj javnosti, na dispoziciji je svakom građaninu, hronološki prati rad svih crnogorskih institucija i kao takav edukuje čitaoce i upoznaje ih o svim aktuelnostima, posebno kada su u pitanju hronične nezarazne bolesti, bolesti zavisnosti i sve što ima veliki udio u mortalitetu i morbiditetu stanovništva. Njihovi saradnici su eminentni stručnjaci iz različitih oblasti medicine iz Crne Gore i regiona, koji na prijemčiv način nastoje da približe čitaocima sve što ih zanima o bolestima koje najviše opterećuju čovječanstvo, a kreatori Medicala kroz svoja pitanja i sugestije su i sami čitaoci.

Više →

Ponovna terapija endodontski i liječenih zuba – retretman kanala korijena

kanal zuba

Objavio  

Piše: dr Ana Lakić-Bulatović, Ordinacija Apolonia, Podgorica
Retretman podrazumijeva klinički postupak u kome se ponavlja endondontski tretman koji je procjenjen kao neadekvatan tj. kao neuspješan. Komplikacije koje se javljaju kod neadekavatno izvedenih terapija karakterišu se pojavom hroničnih periradikularnih inflamatornih lezija. Prije postravljanja indikacije za ponavljanje tretmana bitno je uspostaviti pravilnu dijagnozu neuspjeha primarne endoterapije, i klinička procjena da li se ponovljenim postupkom može bolje uraditi. Dijagnoza se postavlja na osnovu prisustva subjektivnih simptoma i na osnovu rendgenografskih promjena.

Više →

Radost pružaju sitnice

andrea

Objavio  

Mladost, ljepota i talenat prožimaju ličnost vedre i uvijek nasmijane glumice Andree Mugoše. Veoma rano predstavila se crnogorskoj javnosti i stekla popularnost koja suštinu njenog bića uopšte nije promijenila. Na samouvjerenosti kojom zrači mogle bi da joj pozavide mnoge starije kolege.Da je gluma njen životni poziv, a pozorište njena druga kuća, znala je još od malena. Vođena svojom željom i idejom, svu svoju energiju uložila je u studije Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju.

Više →

Acne Vulgaris: Novosti u patogenezi i terapeutske perspektive (II)

akne

Objavio  

Piše: Dr Olivera Simić-Kovačević,
spec. dermatovenerolog, PZU “ Dr Kovačević” Budva
P.acnes luči lipaze, faktore hemotaksije, metaloproteaze i porfirine. Svi interreaguju sa molekularnim kiseonikom stvarajući toksične, redukovane kiseoničke vrste i slobodne radikale, koji uzrokuju oštećenje keratinocita. Oni takođe obezbjeđuju P.acnes proinflamatornom energijom koja prelazi od sojeva Streptokoka i Stafilokoka.

Više →

Dječja hirurška klinika

djecja

Objavio  

Ljekari koji rade na klinici su specijalisti dječje hirurgije koji se bave opštom dječjom hirurgijom. Odjeljenje otorinolaringologije ima troje specijalista, a na Odjeljenju dječje oftalmologije rade dva specijalista. Hiruršku kliniku opskrbljuju ostale službe Instituta za bolesti djece: Služba anestezije i reanimacije u kojoj rade specijalisti dječje anestezije i reanimacije, Odjeljenje intenzivne njege i terapije i ostala odjeljenja. Na dječjoj hiruškoj klinici godišnje se izvede oko 1300 operacija u opštoj anesteziji, i oko 300 operacija u lokalnoj anesteziji, a obavi se oko 28 000 specijalističkih pregleda.

Više →

Izdanje Br. 61 Pogledaj Sve →

Smijte se ljudi!

smijeh

Objavio  

Piše: prim. mr sci dr Slobodan V.Radonjić,
spec. za oralnu hirurgiju
Majka priroda je samo čovjeku podarila smijeh kao dragocjen poklon. Anatomski, postoji dvanaest mišića lica (podijeljeni u 6 parova) koji se pokreću kad se neka osoba nasmije. Jedan od njih, musculus risorius (mišić smijeha) svojom funkcijom – kontrakcijom daje licu veseli izraz, a dio njegovih niti može biti vezan za kožu obraza, pa se pri smijanju stvaraju male jamice, tzv. smijalice. U toku smijanja ne pokreće se samo muskulatura lica, već vrlo često i drugi djelovi tijela: trbuha, dijafragme, želuca, tako da se smijanjem može angažovati 36 (i više) mišića.

Više →

Bolesti zavisnosti (II)

zavisnosti

Objavio  

Piše: dr Marina Roganović, psihijatar
         ZU Specijalna bolnica za psihijatriju, Kotor

Liječenje bolesti zavisnosti zahtijeva integrativan i multidisciplinaran pristup. Budući da je etiologija zloupotrebe droge kompleksna, neophodan je i multimodalan tretman, koji podrazumijeva farmakoterapiju, psihoterapiju i socioterapiju. U svijetu kažu da je dobra strategija ona u kojoj je 60 odsto zavisnika pod kontrolom, odnosno pod nadzorom. Preporuka je da se 25 odsto liječi vanbolnički, odnosno ambulantno, a samo dva procenta u hospitalnim uslovima, 15 odsto u komunama, a osam odsto u zatvorima.

Više →

Indikacije i kontraindikacije prilikom ugradnje oralnih implantata

implanti

Objavio  

Piše: dr Aleksandra Sćepanović-Đurović, spec. oralne hirurgije
Ordinacija Apolonia, Podgorica
Suština metode implantacije je ugradnja nadoknade, izrađene od neorganskog, stranog materijala u tkivo organizma. Sama riječ implantat nastala je od latinske riječi implantare – ono što je usađeno, a implantacija – usađivanje, ugrađivanje. Iako je na samom početku bila suočena sa mnogobrojnim problemima, implantologija se razvijala kontinuirano i brzo. Zahvaljujući rezultatima velikog broja istraživanja koji su potvrdili vrijednost metode rehabilitacije pacijenata kojima nedostaju zubi, implantoligija je postala atraktivna i efikasna naučno zasnovana disciplina.

Više →

Acne Vulgaris: Novosti u patogenezi i terapeutske perspektive

acne vulgaris

Objavio  

Akne su hronično inflamacijsko oboljenje pilosebacealne jedinice koje se najčešće javlja u periodu puberteta. Na ulogu u patogenezi vulgarnih akni Propionibacterium acnes ( P.acnes) ukazao je još Unna 1896. godine. Još prije 14-15 godina smatralo se da Gram pozitivni anaerobni difteroidi imaju ulogu u genezi inflamacijskih lezija – mehanizam do sada nije bio do kraja poznat, ali ne i genezi primarnih eflorescencija – zatvorenih komedona i mikrocističnih promjena.

Više →

Prirodom protiv celulita

celulit

Objavio  

Piše: mr sci ph Ivana Gojković
Celulit je promijenjeno masno tkivo koje se nakuplja na određenim dijelovima ženskog tijela (butine, kukovi, sjedalni dio, stomak, listovi nogu, područje oko skočnog zgloba, oko koljena, a ni ruke nisu pošteđene kao ni predio vrata). Uzrok celulita može biti i genetski, ali najveću odgovornost ipak ima ženski hormon estrogen. Celulit uzrokuje nakupljanje i zadržavanje suvišnih masnoća koje se mogu javiti od puberteta do klimaksa.

Više →

Gastritis – previše ili premalo kisjeline

gastritis

Objavio  

Piše: dr Snežana Tomić, homeopata
U velikom broju slučajeva, uzrok ovih tegoba nije previše već premalo kisjeline koja se ne stvara u dovoljnoj mjeri u želucu. Proizvodnja kisjeline i enzima za varenje smanjuje se prirodno sa godinama i već poslije tridesete godine pravimo oko 30% manje enzima nego u dvadesetim. Ovome takođe doprinosi i nepravilna ishrana i nepravilno kombinovanje hrane, stres, konzumiranje hrane na koju postoji intolerancija i nesposobnost njenog metabolisanja.

Više →

U jednostavnosti je ljepota

zana

Objavio  

Ono što karakteriše svaku savremenu, samosvjesnu ženu je harmonija koju pravi balansirajući privatne i poslovne obaveze. Upravo takav sklad krasi ličnost mlade glumice Crnogorskog narodnog pozorišta, Žane Gardašević-Bulatović. Sa istom lakoćom sa kojom se transformiše iz jednog lika u drugi, igra ulogu majke i supruge. Daske koje život znače privlačile su je od malena. U dubini duše znala je da je predodređena za glumu, i prateći taj instinkt, upisla je Fakultet dramskih umjetnosti na Cetinju.

Više →

Intervju: docent dr Aleksandar Filipović, predsjednik Udruženja hirurga Crne Gore

filipovic

Objavio  

Udruženje hirurga postoji u okviru Društva ljekara Crne Gore i ono funkcioniše kao nevladina organizacija, kao i sva ostala ljekarska udruženja. Naše redovne aktivnosti se svode na najmanje četiri stručna sastanka godišnje, raspoređena na svaka tri mjeseca. Svaki je sastanak posvećen trima stručnim temama i, naravno, onim tekućim. Prošle godinu u junu mjesecu prezentirani su rezultati hirurga na Cetinju u operacijama preponskih i ventralnih hernija (kila). Naredni sastanak imaćemo zadnjeg vikenda u aprilu u Kotoru, pod pokroviteljstvom Opšte bolnice. Organizovaće ga dr Ivan Ilić, kotorski hirurg.

Više →
110 people follow medicalcg